Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu

Mírnost Tarot
Mágové Zlatého úsvitu. Pravost Zlatého úsvitu. Studium Ellca Howea. Komplot a Mathersovo vyhoštění. Zlatý úsvit a jeho vznik. Mathers a model TarotLiber 777 Aleistera Crowleyho. Introduction to the Study of the Tarot (Úvod do studia tarotu) Paul Case...
Zobrazen: 8702x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Který systém je správnější?

Anděl Aiwass, jenž komunikoval s Crowleym, nám patrně na tuto otázku odpověděl v roce 1904, když mu v Knize zákona diktoval tuto pasáž:
Mým prorokem je Blázen, což jest jedna, jedna, jedna; není to snad podle Knihy Vůl a nic? Liber AL, 1:48

Blázen je tu tedy postaven na roveň

 • Jedné, jedné, jedné
 • Volu
 • Ničemu (podle Knihy)
Tyto korespondence odhalují Mathersův skrytý řád, jenž staví do vedoucí polohy kartu Blázen a spojuje ji s hebrejským písmenem Alef. Všechny tyto tři symbolické korespondence totiž spojují Blázna s hebrejskou abecedou, protože

 • 111 je hodnotou vypsaného jména písmene Alef (ALPf = 1 + 30 + 80 = 111)
 • Vůl je hieroglyfický význam jména písmene Alef
 • Nic (podle Knihy), nula, je číslem Blázna v tarotu (Symbolické Knihy v obrazech)

Jak přišel Mathers na toto nejdůležitější tajemství tarotu?
Našel je snad ve ztraceném tajném rukopisu? Nebo snad byl zasvěcen do tajné zednářské lóže, která mu toto tajemství předala? Oficiální historie počátků magie Zlatého úsvitu staví na záhadném rukopise, jejž zednářský okultista Wynn Westcott objevil v jakémsi stánku s knihami. Westcott našel starý text, který obsahoval soubor popsaných papírů a který vešel ve známost jako tzv. číslicový rukopis. Na těchto papírech byla zapsána pozorovování řady zednářských rituálů, založených na kabalistickém Stromě života. Zaznamenána jsou jen v kostře a občas využívají neznámou číselnou abecedu. Podle jiné verze tohoto příběhu se tvrdí, že Westcott číslicový rukopis objevil mezi písemnostmi a knihami svého nedávno zesnulého přítele (nejspíš Fredericka Hockleyho). V každém případě se však Westcott, jenž nedokázal tajný kód rukopisu rozluštit, obrátil o pomoc ke svému příteli a spoluzednáři Mathersovi. Mathers měl za sebou mnoho let samostatného studia okultních věd v Britském museu, a tak okamžitě poznal kód, který byl v rukopisu používán. Poznal, že jde o číslicovou abecedu Trithemia, okultisty z 15. století, již zaznamenal v díle Polygraphiae a kterou používali alchymisté, když chtěli krýt svá tajemství. Když pak rukopis dešifrovali, našli v něm veškeré informace nezbytné k vytvoření toho, co dnes známe jako soustavu magie Zlatého úsvitu. Byla tam také německá adresa na Annu Sprengelovou, kontaktní osobu pro kontinentální lóži Zlatého úsvitu. Westcott si obstaral povolení založit tajnou lóži v Anglii a v roce 1887 otevřel s pomocí Matherse a Dr. W. R. Woodmana první anglickou lóži.

Mágové Zlatého úsvitu

Tuto základní tezi pak přijala většina okultních autorů. Ve svých knihách ji zastával i Israel Regardie a jeho okruh. V roce 1972 vyšla kniha, která touto teorií otřásla až do morku kostí. Tato kniha, The Magicians of the Golden Dawn (Mágové Zlatého úsvitu) od Ellica Howea, demaskovala mýtický původ Zlatého úsvitu, protože dokázala, že dochované dokumenty, odkazující na dřívější kontinentální rosenkruciánské lóže, jsou ve skutečnosti Westcottovým a Mathersovým padělkem.

Pravost Zlatého úsvitu

Bylo by dobré věřit, že ony původní tabulky padělkem nejsou a že Zlatý úsvit se skutečně vyvinul z jedné z evropských německých rosenkruciánských lóží zednářských, jejíž kořeny sahají až do původního rosenkruciánského řádu 17. století. Proč? Protože magická soustava, kterou poskytuje materiál Zlatého úsvitu, je velice účinná a ze všech západních magických rituálů nabízí nejlepší propojení tarotu s kabalou. Stejné důvody vedly i Regardieho, aby odmítl Howeova tvrzení:

 • že tabulky Zlatého úsvitu jsou padělky
 • vlastní číslicový rukopis dodatečně sestavil Mathers
 • že vzhledem k těmto pochybným počátkům je i jádro samotného učení zkažené, vykonstruované a bezcenné.

Studium Ellca Howea

Po prostudování Howea i jeho teze z hlediska dalších historických výzkumů počátků Zlatého úsvitu (například texty Francise Kinga, George Harpera, Jamese Webba a Ithell Colquhounové) je bohužel nutno uznat, že
 • dokumentace Zlatého úsvitu je Mathersovým padělkem, který řídil Westcott
 • že k tomu oba vedla potřeba vytvořit auru historické autenticity pro novou syntetickou soustavu západní magie
 • že právě vytvoření této aury přesvědčilo více lidí, aby přijali tuto soustavu za správnou a přiměřenou
 • že základem tohoto mýticko číslicového rukopisu byl Bulwer-Lyttonův román Zanoni, který začíná popisem záhadného číslicového rukopisu, napsaného podivnou abecedou, která - správně přečtena – posléze vyústí v text románu.

Komplot a Mathersovo vyhoštění

Celý komplot kolem těchto lstí stejně selhal, protože básník W.B. Yeats, jeden z členů kroužku, pochyboval o autentičnosti zakládajících dokumentů. Když se pak utvořil výbor, který měl prozkoumat jejich pravost, skončilo to rozkolem, jenž kromě jiného vedl k Mathersovu vyhoštění z magického řádu, který sám založil. Nicméně ani Yeats ani tento prověřující výbor nikdy nezjistili, jaké byly počátky Zlatého úsvitu.

Zlatý úsvit a jeho vznik

Podle všeho na počátku Zlatého úsvitu Mathers sám a nezávisle na Westcottovi pracoval po mnoho let v haldách materiálů Britského muzea a pečlivě vybíral všechny informace potřebné pro vytvoření základního materiálu Zlatého úsvitu. Na základě svých znalostí zednářských rituálů pak vytvořil nový soubor rituálů, které spíše znovu ustavují každou sefiru i stezku Stromu života, než tradiční zednářská témata související s Chrámem krále Šalamouna nebo s templářskými tábory. Na základě svých znalostí Enochovy soustavy Johna Dee si pak Mathers zpracoval její vlastní verzi z hlediska hebrejské kabaly a tarotu. Ale daleko důležitější než všechny ostatní soustavy je, že Mathers vytovřil nejpřístupnější soubor korespondencí s tarotem, když znovu objevil tajné pořadí tarotových trumfů (prvních 22 karet) na základě židovského kabalistického textu Kniha utváření. Vzorcem, na němž stojí veškerá další symbolika Zlatého úsvitu, jsou tyto základní tarotové atributy a nikoli Enochova soustava, jak tvrdí někteří autoři. Ve skutečnosti Enochova soustava závisí na tarotové hebrejské abecedě korespondencí a jedině takto patří do soustavy Zlatého úsvitu. Bez tarotu Enochova soustava nemůže zapadat do všeobecného schématu magických korespondencí.

Mathers a model Tarot

Mathers musel objevit pravý kabalistický model tarotu. Nejdříve rozpracoval tyto tarotové korespondence a potom teprve zpracoval všechny ostatní systémy tak, aby vyhovovaly těmto základním korespondencím, což ho také vedlo k tomu, aby položil rovnítko mezi kartu Blázen, hebrejské píseno Alef a živel Vzduch (0 = 1).


Tento předpoklad Mathers sám podporuje ve svém úvodu do symboliky Knihy T, kde říká: V tomto všem jsem nejen přespal symboliku, ale také jsem ji vyzkoušel, prostudoval, porovnal a ověřil, a to jak jasnovidně, tak i jinými způsoby. Výsledky mi pak dokázaly, jak absolutně správná je symbolika Knihy T a jak věrně zobrazuje okultní síly universa. Když Mathers rozvíjel Knihu T, musel se postavit třem základním mystériím ohledně pravého pořadí tarotu:
 • s tajemstvím, která karta vede všechny ostatní karty
 • s tajemstvím, jaké pořadí má sedm planet v rámci trumfů
 • s tajemstvím, jaké pořadí má znamení Lva a Vah na zvěrokruhu v rámci trumfů.
V dodatku bude podrobněji rozvedeno, jakým způsobem na tato tajemství Mathers odpověděl. Nyní bychom měli poznamenat, že tyto základní Mathersovy korespondence se poprvé dostaly do světa v tištěné podobě ve třech základních publikacích:

Liber 777 Aleistera Crowleyho

v knize Liber 777 Aleistera Crowleyho (1909) - XIV. tabulka textu ukazuje Mathersovy tajné atributy (aniž by byl uveden pramen) v knize The Pictorial Key to the Tarot (Obrazový klíč k tarotu, 1910) od Arthura Edwarda Waitea - Waite sice výslovně nepřiznává Mathersovy korespondence, ve své knize je však využívá jako zdroj pro veškeré symboly i pro slovník orákula. V symbolech ukrývá všechny kódy potřebné pro rozlousknutí tajné symboliky. Tak na příklad ve III. klíči, v Císařovně, správně uvádí astrologické atributy Venuše přímo na kartě.

Introduction to the Study of the Tarot (Úvod do studia tarotu) Paul Case

v knize Introduction to the Study of the Tarot (Úvod do studia tarotu, 1920) od Paula Case je správně uvedeno tajné pořadí tarotu. Case uvádí, že tyto korespondence jsou výsledkem jeho vlastního nezávislého zkoumání z doby kolem roku 1906. Nicméně poznámka v textu uvádí, že „planetární atributy (u velkých arkán) jsou převzaty z Knihy 777, Londýn, 1909." To znamená, že autor si patrně nebyl zcela jist esoterickým pořadím sedmi planet v rámci tarotu, dokud si v roce 1909 nepřečetl 777. Crowleyho zdrojem pro tyto planetární korespondence byl opět Mathers.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality