Čtyři esa malých arkán - Tarot

Eso Mečů
 234
Živlovou povahu pentaklového esa jasně symbolizuje pěstěná uzavřená zahrada v pozadí karty, která ukazuje plodivou hojnost země, protože barvou pentaklů je živlová barva Země...
Zobrazen: 6418x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

ŽEZLOVÉ ESO (KOŘEN OHNIVÉ SÍLY)

Waite přijímá Mathersovo rozdělení barev na žezla, kalichy, meče a pentakly, ale nijak zvlášť nekomentuje jejich živlovou povahu. Pouze v komentáři ke Klíči I přiznává jejich živlovou přirozenost, neboť v jeho revizi má Mág na stole jasně rozložené čtyři symboly malých arkán. Hrad ve tvaru pyramidy v pozadí je jediným jasným vodítkem, jež Waite skryl v žezlovém esu. Tento hrad připomíná vzhrůru obrácený trojúhelník, tedy živlovou pečeť Ohně.

KALICHOVÉ ESO (KOŘEN VODNÍ SÍLY)

Ačkoliv žezlové eso Waite zobrazuje dosti vágně, živlové vylíčení kalichového esa už je v jeho podání zcela srozumitelné. Voda, která přetéká z kalichu do jezera, jasně ukazuje, že živlovou podstatou barvy kalichů je voda. Lekníny, jež zdobí jezero, jsou ve Zlatém úsvitu rovněž symbolem barvy kalichů. Písmeno W, odvážně zdobící kalich, pravděpodobně naznačuje Waiteovo příjmení, neboť mnozí autoři tarotu podepisují svou šifrou nebo iniciálou svého jména některé eso (zpravidla pentaklové). Písmeno by však také mohlo znamenat W - Water, Voda, živel barvy kalichů. Tvarem také daleko spíše připomíná obrácené M než W, a to by pak zamenalo hebrejské Mem, tedy opět vodní živel.

MEČOVÉ ESO (KOŘEN VZDUŠNÉ SÍLY)

Podobně jako u žezlového esa ani u mečového esa není jasně ukázána živlová přirozenost. Rukojeť meče nicméně připomíná živlovou pečeť Vzduchu, tedy trojúhelník směřující vzhůru, přeškrtnutý vodorovnou čárou. Druhým kabalistickým znakem je zde koruna, kterou protíná špička meče. Hebrejské jméno první sefiry Keter na Stromě života totiž znamená korunu. Podle tradice Zlatého úsvitu je první sefira zdrojem vzdušného živlu (druhá Ohně a třetí Vody). Proto je koruna kabalistickým symbolem Vzduchu jako živlu a naznačuje, jaký živel odpovídá barvě mečů.

PENTAKLOVÉ ESO (KOŘEN ZEMSKÉ SÍLY)

Živlovou povahu pentaklového esa jasně symbolizuje pěstěná uzavřená zahrada v pozadí karty, která ukazuje plodivou hojnost země, protože barvou pentaklů je živlová barva Země. Měli bychom také poznamenat, že v každém esu symbol barvy jakoby drží zářící ruka, která vystupuje z mraku a naznačuje ruku Boží. Podle hebrejské gematrie je tato ruka Boží písmenem Jod a slovem ID. Čtrnáctka je číslo malých arkán ve všech čtyřech barvách. Násobíme-li 14 (numerická hodnota ruky) čtyřmi (počet es), dostaneme číslo 56, tedy celkový počet karet, z nichž se skládají malá arkána tarotových karet.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality