Kabala - Tarot

Mince IX
Jemnost této symboliky, již opět dlužno připsat Mathersovu géniu, patrně unikla Waiteovi i Caseovi. Crowley však byl při revizi titulů vysokých „dvorních" karet této symboliky i čtyřpísmenného Božího jména poslušen...
Zobrazen: 10609x   15. 10. 2007

Kabalistické postavení vysoké karty v královské rodině a odpovídající karta (nebo trůn) v souboru čtyř barev malých arkán, 16 neviditelných stezek Stromu života, odpovídající barvy z malých arkán (Stromu života) a malá arkána (jako astrologická duha) Spojitost vysokých karet - tedy Rytíře, Královny, Krále a Pážete - s rodinou vychází z kabalistické symboliky nejvyššího jména Božího -Tetragramu, hebrejského Božího jména o čtyřech písmenech IHVH (někdy i JHVH, Jehova, Jahve).


Rodina, tedy Otec, Matka, Syn a Dcera, je obdobou čtyř písmen svatého jména Jehova, která zas odpovídají čtyřem postavám na vysokých kartách, tedy Rytíři, Královně, Králi a Pážeti. Tato symbolika se dále rozvíjí tak, že každé ze čtyř svatých písmen představuje jak živlový cyklus Oheň, Voda, Vzduch a Země (jejž symbolizují i čtyři barvy malých arkán, žezla, kalichy, meče a pentakly), tak i čtyři zastavení na Stromě života, tedy druhou, třetí, šestou a desátou sefiru (symbolizovanou kartami s číselnou hodnotou, a sice dvojkou, trojkou, šestkou a desítkou každé barvy malých arkán).


Podle kabalistické tradice Stromu života spadá otec do druhého bodu (čili sefiry), matka do třetího, syn do šestého a dcera do sedmého. Podle této symboliky je každý Rytíř spojen s dvojkou své barvy, Královna s trojkou, Král s šestkou a Páže s desítkou. Jemnost této symboliky, již opět dlužno připsat Mathersovu géniu, patrně unikla Waiteovi i Caseovi. Crowley však byl při revizi titulů vysokých „dvorních" karet této symboliky i čtyřpísmenného Božího jména poslušen. Její bližší objasnění ukazuje následující tabulka.

Vysoké karty a Boží jméno o čtyřech písmenech

Vysoká karta
Rodina Živel Sefira Písmena Tetragramu
Rytíř Otec Oheň Dvojka I
Královna Matka Voda Trojka H
Král Syn Vzduch Šestka V
Páže Dcera Země Desítka H

Z těchto kabalistických spojitostí je zřejmé, že Rytíř je otcem daleko spíše než Král (jak předpokládal Waite a Case). Ba co víc, že Královna je Králova matka, což má ještě symbolickou paralelu u velkých arkán ve vztahu mezi Císařovnou a Císařem i ve vztahu mezi Matkou a Synem (jehož prototypem je Marie s Ježíšem i řecký mýtus o Iokastě a Oidipovi). Tato čtverná rodinná symbolika má paralelu i v čínské tradici, v osmičetné rodinné hierarchii osmi trigramů. Další tabulka ukazuje vztahy mezi vysokými tarotovými kartami a rodinnou trigramů.

Tetragram a Trigram

Tetragram Vysoká karta Rodina Trigramů
Otec Rytíř Otec
Syn Král Nejmladší syn
- - Prostřední syn
- - Nejstarší syn
Dcera Páže Nejmladší dcera
- - Prostřední dcera
- - Nejstarší dcera
Matka Královna Matka

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality