KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot

Tarot VI Poháry
Kalichová pětka znamená citové zklamání, zatímco kalichová sedmička je citové rozčarování. Ve zpracování této karty se Waite poprvé skutečně odchýlil od Mathersovy definice malých arkán. Kartu pojímá jako vzpomínky na minulost...
Zobrazen: 4969x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Zlatý úsvit tuto kartu tituluje Pán potěšení

Jejím astrologickým atributem je druhý děkan Štíra, je to Slunce ve Štíru. Je to jediná pozitivní karta v řadě štirovských karet, která označuje emocionální potěšení. Kalichová pětka znamená citové zklamání, zatímco kalichová sedmička je citové rozčarování. Ve zpracování této karty se Waite poprvé skutečně odchýlil od Mathersovy definice malých arkán. Kartu pojímá jako „vzpomínky na minulost" a „ohlížení za dětstvím". Na obrázku jsou dvě děti oblečené v rouchu. Stojí před hradem a před domem a společně drží pohár s květinou. Jedná se o stejnou výměnu pohárů jako v kalichové dvojce, ale tady už přináší plody. Dvojice v kalichové dvojce představuje Otce a Matku z Tetragramu, dvojice v kalichové šestce je zase Syn a Dcera. Waite tedy nejspíš spojuje Mathersovo pojetí štírovského potěšení s nostalgickými vzpomínkami na minulost. Tento význam Mathers v Knize T neuvádí a ani do šesté sefiry Stromu života, která odpovídá této kartě, nepatří spojení s minulostí nebo ohlížení se zpátky. Nicméně i přesto Mathers zůstává Waitovi zdrojem i pro tuto odchylku. Zdá se totiž, že Waite se spoléhal na Mathersovu záměrně zavádějící brožurku, nazvanou Tarot, z roku 1888, v níž Mathers zapsal, jak předchozí autoři exotericky vykládali tarot, To se týkalo zejména francouzských textů Eteillových. V tomto spisku Mathers uvádí jako definici „minulost, která přešla, zastarala, zmizela a vypařila se. (A) obráceně Budoucnost, to, co má přijít, zakrátko, brzy". Je zřejmé, že tuto odchylku od esoterního označení Zlatého úsvitu Waite čerpal z tohoto zdroje. V komentáři ke kalichové pětce Waite dokonce uvádí přehozené definice z Mathersova spisku, čímž jen opět potvrzuje, že mu tato brožurka posloužila jako vedlejší pramen. Měli bychom dodat, že jedinečné pořadí tarotu, které platí pro malá i velká arkána, jaké se objevuje ve Waiteově knize o tarotu, kde totiž Mág je první z karet velkých arkán a malá arkána jsou uspořádána obráceně, tedy od desítky zpátky k esu, je pořadí, které se objevilo v Mathersově spisku Tarot. Není to tedy pořadí, které by uváděla Kniha T Zlatého úsvitu. Posledním pramenem Waiteova uspořádání, zaznamenaného v Mathersově spisku The Tarot, jsou výzkumy Eteillovy, které najdeme v knize Tarots Egyptiens Grand Jeu de L'Oracle. Uvidíme ještě, že Waite měl určité potíže se zobrazením i další šestky, a sice šestky mečové, kdy se opět ve své odchylce spoléhá na Mathersovu brožurku. Měli bychom upozornit ještě na jednu zvláštnost této symboliky. U schodů pod nejvyšším pohárem je rosenkruciánský symbol Andrea Valentina, který byl pramenem pro původní znak Růže a Kříže, zatímco z kalichů jako by vyrůstalo šest lilií s pěti okvětními lístky. Tím se pětka mikrokosmu snoubí se šestkou makrokosmu, což je alchymicko rosenkruciánský symbol Velkého díla.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality