Mathersův kabalistický důkaz tarotu

Král Pohárů
Mathersův objev je nejvyšší magickou formulí magické soustavy Zlatého úsvitu. Učení týkající se geomancie, tattev, astrologie. Enochova jazyka i symboliky samotných rituálů jsou všechna rozpracováním právě této formule...
Zobrazen: 4937x   11. 3. 2007

Dovedete si představit, že bych, snad tam. kde v úsilí odhalit atributy tamtu neuspěli takoví muži jako Court de Gebelin, Eteilla, Christian a Lévi, já mohl jen vlastní silou a inteligencí pozvednout závoj, který je tak mátl?

Z S. L. MacGregor Mathersova dopisu fráteru Levavi Oculosovi (Percy Bullockovi) z 2, dubna 1900.

S. L. MacGregor Mathers tajemství kabalistických atributů

S. L. MacGregor Mathers nepochybně vyřešil tajemství kabalistických atributů tarotu silou svých vlastních znalostí okultních zákonů a jasnozřivého porozumění, a nikoliv na základě návodů, které prý našel v onom záhadném „číselném rukopise", jenž údajně obsahoval esenci magické soustavy Zlatého úsvitu.

Mathers měl pro svá okultní bádání v tarotu, který studoval v knihovně Britského muzea, k dispozici mnoho informací již publikovaných:
 • V dílech Courta de Gebelin (1781) i v díle Eteillově (pseudonym Allietův) z roku 1785 již byla jasně zveřejněna spojitost mezi hebrejskou kabalou a tarotem.
 • Na základě díla EHphase Léviho, včetně jeho knihy Dogma a rituál vysoké magie z roku 1856, bylo možné rozvíjet kabalistické teorie Eteitlovy i principy, jež Mathers zahrnul do magické soustavy Zlatého úsvitu, a sice:
a) že 22 velkých arkán odpovídá 22 hebrejským písmenům, kde Alef = Mág a Sin = Blázen,
b) že 40 karet malých arkán, složených ze čtyř barev po deseti kartách, přímo odpovídá židovské kosmologii Čtyř světů po deseti emanacíchm
c) že 16 vysokých karet s figurami jsou čtyři rodiny o čtyřech členech a zobrazují magické permutace Tetragramu jakožto 4x4
d) že čtyři barvy, tedy žezla, kalichy, meče a pentakly, odpovídají živlům, tedy Ohni, Vodě, Vzduchu a Zemi, a písmenům Tetragramu, Jod, He, Vav a koncovému He.


Podle latinských překladů z pera Rittangeliova (1642) a Pistoriova (1587) bylo dostupné hodnotné vydání kabalistického textu Sefer jecira, které umožnilo přehledně uspořádat astroiogické atributy hebrejské abecedy (i když různí překladatelé byii spíše na rozpacích, jaké je správné spojení mezi se sedmi planetami a sedmi dvojitými hebrejskými písmeny). Mathers sám ve své publikaci Tarot píše, že podle jeho „soudu Sefer jecira zajisté poskytuje kabalístický klíč k tarotu" (s. 33). Mathers byl vybaven nesmírnými eklektickými okultními znalostmi i výše uvedenými kabalistickými informacemi, a proto moh propojit 78 tarotových karet s kosmologií židovské kabaly, propojit čtyři soubory deseti číslovaných karet s deseti sefirotami Stromu života, uspořádat 16 vysokých karet tak, aby odpovídaly tajným kabalistickým obrazcům čtyřpísmenného jména Božího (JHVH). Krále, Královnu, Rytíře a Páže, které předpokládal Lévi, nahradil Rytířem (Otcem), Královnou (Matkou), Králem (Synem) a Pážetem (Dcerou). Tento Mathersův pronikavý kabalistický vhled unikl pozornosti Waiteově i Caseově, ale Crowleymu ne, a uspořádat předpokládané korespondence mezi hebrejskou abecedou a pořadím tarotových karet tak, že Blázen vede tarotovou radu a odpovídá písmeni Alef, prvnímu v hebrejské abecedě.

Mathersův objev - nejvyšší magická formule magické soustavy Zlatého úsvitu

Tento poslední Mathersův objev je nejvyšší magickou formulí magické soustavy Zlatého úsvitu. Učení týkající se geomancie, tattev, astrologie. Enochova jazyka i symboliky samotných rituálů jsou všechna rozpracováním právě této formule Alef = 0 = Blázen. Také 48. verše první kapitoly Knihy zákona to výmluvně opakuje; „Mým prorokem je blázen se svou jednou, jednou, jednou, cožpak to podle Knihy není Vůl a nic?" Jak Mathers objevil toto jednoduché, lež důležité tajemství tarotu, že Blázen a nikoliv Mág je první kartou v tarotovém balíčku? Pokusme se rekonstruovat logiku Mathersova kabalistického řešení. Odhalíme tak správné umístění hebrejské abecedy a 22 karet velkých arkán. Mathers nejdříve upravil pořadí tarotu podle hebrejské abecedy, jak je zapsáno v 22. kapitole Dogmatu a rituálu vysoké magie Eliphase Léviho pod titulem „Kniha Hermova".


Hebrejština

Tarot

Alef

I Mág

Beth

II Velekněžka

Gimel

III Císařovna

Dalet

IV Císař

He

V Hierofan

Vav

VI Milenci

Zajin

VII Vůz

Chet

VIII Spravedlnost

Tet

IX Poustevník

Jod

X Kolo štěstí

Kaf

XI Síla

Lamed

XII Viselec

Mem

XIII Smrt

Nun

XIV Mírnost

Samech

XV Ďábel

Ajin

XVI Věž

Pe

XVII Hvězda

Cade

XVIII Luna

Kof

XIX Slunce

Reš

XX Soud

Šin

0 Blázen

Tav

XXI SvětPotom Mathers přehledně uspořádal atributy hebrejské abecedy podle Sefer jecira:


Hebrejština

Tarot

Alef

Vzduch debo Duch

Beth

Saturn

Gimel

Jupiter

Dalet

Mars

He

Skopec

Vav

Býk

Zajin

Blíženci

Chet

Rak

Tet

Lev

Jod

Panna

Kaf

Slunce

Lamed

Váhy

Mem

Voda

Nun

Štír

Samech

Střelec

Ajin

Kozoroh

Pe

Mars

Cade

Vodnář

Kof

Ryby

Reš

Merkur

Šin

Oheň

Tav

LunaPak Mathers učinil odvážný krok, když se rozhodl vyjmout kartu bez čísla, tedy Blázna, z polohy mezi 21. a poslední kartou, umístit ji logicky jako první v řadě, a tím pořadí karet upravit. Mathers možná při tomto rozhodnutí vycházel z výzkumů Courta de Gebelina (Le Monde Primitif, 1787), jenž také dával Blázna na začátek velkých arkán. Toto radikální upořádání je rozhodujícím tahem, který znovu objevil ztracené esoterické pořadí tarotu

Astrologické ekvivalenty

Když potom soustředil pozornost na 12 tarotových klíčů, které odpovídají 12 znamením zvěrokruhu a 12 jednoduchým hebrejským písmenům, Mathers zjistil, že zaměníme-li dva klíče v přirozeném tarotovém pořadí, dostaneme úplnou shodu mezi symbolikou tarotových obrazů, uspořádáním pořadí hebrejské abecedy a odpovídajícím astrologickým atributem podle Sefer jecira. Šlo o dvě karty, a sice Klíč VIII, Spravedlnost, a Klíč XI, Síla. Podle nového uspořádání, kdy první kartou je 0, Blázen, dostaneme tyto astrologické ekvivalenty:

Tarotové pořadí

Tarotová karta

Hebrejská abeceda

Astrologický obraz

Klíč VIII

Spravedlnost

Teth

Lev

Klíč XI

Síla

Lamed

Váhy

a záměnou pořadí nastolíme astrologickou shodu:

Upravené tarotové pořadí

Karta

Hebrejština

Astrologický atribut

Klíč VIII

Síla

Teth

Lev

Klíč XI

Spravedlnost

Lamed

VáhyMathersovo odůvodnění této záměny se opíralo o tradiční obrazové symboly kiíčů. Nahrazení osmého klíče jedenáctým umožnilo, aby karta zobrazující váhy odpovídala znamení Vah, a symbolický obraz lva odpovídal znamení Lva.
 • A nakonec Mathers obrátil pozornost na planetární atributy sedmí tarotových klíčů, které získal ze Sefer jecira. V novém uspořádání tarotu, které začíná Bláznem, odpovídá sedmi planetám těchto sedm tarotových karet.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality