MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot

Tarot Meče IX
Atribut ozdobné astrologické symboliky na mečové devítce nemá kabalisticky jiný smysl než skutečnost, že barva mečů a devátá sefira jsou vzdušným živlem, a tedy i nočním nebem. Mnozí současní tarotoví věštci tuto kartu...
Zobrazen: 5227x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Zlatý úsvit tuto kartu nazývá Pán zoufalství a krutosti

Waite zobrazuje jako ženu, která naříká a lamentuje, která „nezná žalu, jeni by ji nepotkal", což je vhodné zobrazení Mathersova titulu. Astrologická konfigurace karty spadá do druhého děkanu Blíženců, je to Mars v Blížencích. Na dvou modrých čtvercích pokrývky na posteli jsou vepsány grafické značky Marse a Blíženců. Na pokrývce však je mnohem více symbolů než tyto dva. Waite zakódoval do vzorku této magické přikrývky 6x7, tj. 42 obdélníků. 21 jich je ozdobeno rosen-kruciánskou červenou růží a 21 je protkáno značkami zvěrokruhu noční oblohy. Pokrývku však tvoří víc než 42 čtverců, nicméně pouze 42 je jich jasně čitelných. 22 astrologických symbolů je uspořádáno takto:


Mars
  Býk   Rak   Skryté
  Ryby   Blíženci
  Lev
 
Panna   Štír   Luna   skryté
  Saturn   Beran   Saturn  
Střelec   Lev   Mars
  Vodnář*
  Merkur   Slunce   Blíženci  
Váhy   Jupiter   Ryby   Býk*

*částečně skryto

na pravém okraji pokrývky za 21 viditelnými značkami lze částečně vidět Vodnáře a Býka. V krajním levém rohu pod značkou Vah je čtverec s rosenkruciánskou růží. Záhyby pokrývají další nejasný modrý čtverec, který nelze snadno rozluštit. Čtverce Marsu v Blížencích, tedy vliv této karty, lze vidět na diagonále vpravo dole.


Bohužel nám ani podrobné zkoumání tohoto astrologického modelu, ani redukce symbolů na abecední či numerické kabalistické ekvivalenty nedává moc informací. Zdá se, že pořadí zvěrokruhu je ve čtverci uspořádáno od začátku do konce čistě náhodně. Mnohé se opakuje, zatímco třeba Saturnem ovládaný Kozoroh na pokrývce není a Saturnem ovládaný Vodnář je naznačen pouze částečně, ukryt v záhybech na pravé straně pokrývky. Je však také možné, že Kozoroh je čtverec přímo nad vlnovkou Vodnáře na samém kraji vpravo. Pořadí, v němž jsou planety promíchány se značkami, také nejeví žádný patrný vzorec. Do tohoto rozvrhu není přímo začleněna ani Venuše. Planetu Venuši si však můžeme vyvodit z tvaru stonkových růží, které se střídavě objevují na přikrývce. Znamení zvěrokruhu jsou někdy umístěna na okraji čtverců svých planetárních vládců, jako třeba Slunce a Lev, Mars a Beran, Luna a Rak, Jupiter a Ryby a Saturn možná s Vodnářem a Kozorohem. To je asi jediný významný pořádek tohoto astrologického uspořádání. V zásadě se zdá, že autor využil zvěrokruh a planety zcela náhodně pouze jako dekoraci nebo ozdobu, jako kdybychom třeba posypali modrou stříbrem, aby nám připomínala noční hvězdnou oblohu. Atribut ozdobné astrologické symboliky na mečové devítce nemá kabalisticky jiný smysl než skutečnost, že barva mečů a devátá sefira jsou vzdušným živlem, a tedy i nočním nebem. Mnozí současní tarotoví věštci tuto kartu chápou spíše jako probuzení z noční můry než nářek, jejž zrodilo zoufalství a krutost, které původně viděl Mathers, a důraz na snění v noci může být také pravou symbolikou přikrývky, utkané z hvězd noční oblohy. Jak jsme již ukázali, astrologicky tu vládne Mars v Blížencích, což jsou tečnové čtverce na pokrývce, i když může jít spíše o náhodu, než záměr, posoudíme-li celkové rozvržení. Co by však mohlo mít soudržnost s ostatními obrazovými klíči tohoto souboru, je pořadí 22 karet velkých arkán podle Sefer jecira, které jsou zakódovány do 21 plus jeden astrologických čtverců. Všimněme si, že i když Waiteova astrologická vidět Vodnáře a Býka. V krajním levém rohu pod značkou Vah je čtverec s rosenkruciánskou růží. Záhyby pokrývají další nejasný modrý čtverec, který nelze snadno rozluštit. Čtverce Marsu v Blížencích, tedy vliv této karty, lze vidět na diagonále vpravo dole. Bohužel nám ani podrobné zkoumání tohoto astrologického modelu, ani redukce symbolů na abecední či numerické kabalistické ekvivalenty nedává moc informací. Zdá se, že pořadí zvěrokruhu je ve čtverci uspořádáno od začátku do konce čistě náhodně. Mnohé se opakuje, zatímco třeba Saturnem ovládaný Kozoroh na pokrývce není a Saturnem ovládaný Vodnář je naznačen pouze částečně, ukryt v záhybech na pravé straně pokrývky. Je však také možné, že Kozoroh je čtverec přímo nad vlnovkou Vodnáře na samém kraji vpravo. Pořadí, v němž jsou planety promíchány se značkami, také nejeví žádný patrný vzorec. Do tohoto rozvrhu není přímo začleněna ani Venuše. Planetu Venuši si však můžeme vyvodit z tvaru stonkových růží, které se střídavě objevují na přikrývce. Znamení zvěrokruhu jsou někdy umístěna na okraji čtverců svých planetárních vládců, jako třeba Slunce a Lev, Mars a Beran, Luna a Rak, Jupiter a Ryby a Saturn možná s Vodnářem a Kozorohem. To je asi jediný významný pořádek tohoto astrologického uspořádání. V zásadě se zdá, že autor využil zvěrokruh a planety zcela náhodně pouze jako dekoraci nebo ozdobu, jako kdybychom třeba posypali modrou stříbrem, aby nám připomínala noční hvězdnou oblohu. Atribut ozdobné astrologické symboliky na mečové devítce nemá kabalisticky jiný smysl než skutečnost, že barva mečů a devátá sefira jsou vzdušným živlem, a tedy i nočním nebem. Mnozí současní tarotoví věštci tuto kartu chápou spíše jako probuzení z noční můry než nářek, jejž zrodilo zoufalství a krutost, které původně viděl Mathers, a důraz na snění v noci může být také pravou symbolikou přikrývky, utkané z hvězd noční oblohy. Jak jsme již ukázali, astrologicky tu vládne Mars v Blížencích, což jsou tečnové čtverce na pokrývce, i když může jít spíše o náhodu, než záměr, posoudíme-li celkové rozvržení. Co by však mohlo mít soudržnost s ostatními obrazovými klíči tohoto souboru, je pořadí 22 karet velkých arkán podle Sefer jecira, které jsou zakódovány do 21 plus jeden astrologických čtverců. Všimněme si, že i když Waiteova astrologická přikrývka obsahuje jak planety, tak zvěrokruh, nemá už trojúhelníkové symboly živlů.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality