Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete

Eso Pohárů
Časová osa Tarot. Tarot jako nejmladší orákulum. Kniha T.Tajný dokument. Nepřehlížejte tabulky Tarot. Stručnost nás chrání pře dvojjazyčností. 22 karet velkých arkán, 40 karet malých arkán, 16 vysokých karet...
Zobrazen: 9138x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Stručný souhrn základních pokynů pro začátečníky v divinaci končí pokynem nejdůležitějším: Nevěřte žádným tarotovým tabu, která sami neumíte přečíst. Nejlepším možným věštcem jste vy a karty vám slouží jako prostředník mezi vaším problémem a jeho správným řešením. Věřte sami sobě a tarot vám vždycky bude sloužit jako křišťálově jasné zrcadlo.

Tarot jako nejmladší orákulum

Na rozdíl od I-ťingu nelze s jistotou zjistit, jaké významy orákula vkládali do tarotu jeho tvůrci. My vlastně ani nevíme, kdo ti tvůrci vůbec byli. Víme pouze to, že před rokem 1300 n. 1. tarot v tištěné podobě neexistoval, čímž se stává spíše nejmladším orákulem, než tajnou, dávno ztracenou knihou, která se datuje až do starého Egypta. U knihy či kánonu I-ťing se nám dochovaly skutečné významy orákula u všech 64 hexagramů, zatímco u tarotu můžeme významy 78 karet pouze odvozovat přímo z obrazů, neboť nemáme žádný psaný zápis, který by podrobně popisoval jejich původní význam.

Časová osa Tarot

Před rokem 1781, kdy vyšla kniha Primitivní svět od Courta de Ge-belina, se na pravé významy a původ těchto divinačních karet nikdo ani neptal. Pátrání po skutečném významu tarotu přivádí k přesvědčení, že psaný text, který jasně tarot vymezuje, existuje a že to je tajný instruktážní rukopis Zlatého úsvitu, známý jako Kniha T.

Kniha T.

Tuto pergamenovou knihu údajně našli v rukách zakladatele rosenkruciánského hnutí Christiana Rosenkreutze, když jeho zapečetěnou hrobku znovu po 120 letech otevřeli. Ve skutečnosti však Knihu T tajně napsal Mathers jako výsledek svého intenzivního kabalistického bádání. Tato domněnka je podrobněji rozebrána dále.

Tajný dokument

Dnes je Kniha T, tento tajný dokument Zlatého úsvitu, snadno dostupná, protože se tiskem v plném znění objevuje v Regardieho Zlatém úsvitu. Na několika stránkách tohoto dokumentu Mathers vydestiloval své hluboké kabalistické znalosti o tarotu a zpracoval je do schůdného jazyka orákula, jež platí dodnes. K nejdůležitějším a nejvlivnějším kabalistickým komentářům tarotu ve dvacátém století patří:
 • Obrazový klíč k tarotu (1910) od Arthura Edwarda Waita,
 • Kniha Thothova (1944) od Aleistera Crowleyho
 • Tarot: Klíč k moudrosti věků (1947) od Paula Fostera Case.
Všechny tyto komentáře jsou převzaty přímo z Mathersovy Knihy T, protože všichni jejich autoři byli někdy členy Zlatého úsvitu. V každé této knize je bohatství významů orákula tarotových karet, které lze při kritickém zkoumání sledovat až ke zdroji, jímž byl Matherův jedinečný slovník tarotového orákula. Ve světle těchto podobností je zkonstruován soubor tabulek pro každou ze tří základních skupin tarotových karet:
 • pro 22 karet velkých arkán, kde každá karta odpovídá jednomu písmenu hebrejské abecedy
 • pro 40 karet malých arkán, tedy pro deset číslovaných karet v každé karetní barvě
 • pro 16 vysokých karet, tedy pro čtyři karty v každé barvě.
S odvoláním na tyto tabulky jsou pak do společného přehledu uspořádány čtyři základní divinační klíče z Matherse, Waitea, Crowleyho a Case, aby bylo možné vystihnout skutečný význam každé karty co nejmenším počtem slov. V tomto smyslu je vypracován jakýsi kánon či model, ne nepodobný dochovanému textu I-ťing, který může podávat jasný a přesný význam každé ze 78 tarotových karet. Tyto významy se dále zakládají i na nejpřesnějších a nejryzejších kabalistických výkladech karet, jaké kdy byly vypracovány.

Nepřehlížejte tabulky Tarot

I když používáte tarotové karty už řadu let, neměli byste tyto tabulky přehlížet, protože jejich přesnost třeba pomůže objasnit některé z karetních významů, které jste dřív možná pokládali za samozřejmé. Tarotové přehledy také obsahují nejrůznější jména jednotlivých karet, které ve svých učebnicích tarotu používal jak'Mathers a Waite, tak i Crowley a Case, a navíc uvádějí i krátký výtah astrologických a kabalistických korespondencí, které jsou podle Zlatého úsvitu správné.

Stručnost nás chrání pře dvojjazyčností

Až budete chvíli pracovat s těmito tabulkami, zjistíte, že jejich cena není ani tak v tom, jaké spousty nám říkají o jednotlivých kartách, jako spíše v tom, jak málo toho říkají. Tato stručnost a úspornost nás má ochránit před dvojznačnostmi, které se často objevují, jestliže orákulum nabízí příliš mnoho informací. Umožňuje nám získávat velmi přesnou radu od každé ze 78 tarotových karet. Tabulky nám také umožní nade všechny pochybnosti prokázat, že základní vhled do orákula, který nabízejí texty Waiteovy, Crowleyho a Case (stejně jako řady nesčetných menších komentátorů), se všechny zakládají na tajných tarotových instrukcích, obsažených v Knize T Zlatého úsvitu.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality