PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot

Tarot Mince VI
Spojitost kupce s Hierofantem, dává Waite jeho pravou ruku, z níž padají čtyři mince, do stejného papežského žehnajícího gesta Hierofantova, jenž má dva prsty natažené a dva zahnuté. V těchto čtyřech mincích, padajících do rukou potřebným...
Zobrazen: 5264x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Zlatý úsvit tuto kartu nazývá Pán hmotného úspěchu

Mathers ji ve svém esoterickém komentáři dále definuje jako „úspěch v hmotných věcech, prosperita v podnikání,..., moc, vliv, hodnosti, šlechtictví, vláda nad lidmi". To také do značné míry Waite ve svém zpracování ukazuje, ale opět tu kombinuje tuto definici s exoterním pojetím, které Mathers uvádí ve spisku Tke Tarot, kde říká „dary, vděčnost a obdarování". Waite ve svém popisu přímo cituje z této definice a toto pojetí také zakódoval do obrazu bohatého kupce, jenž rozdává almužnu chudým. Zdá se, že Waiteovi bylo dosti zatěžko držet se esoterních titulů Zlatého úsvitu, když zobrazoval šestky malých arkán. I když je žezlová šestka dosti věrná Mathersovu esoternímu názvu, kalichová a mečová šestka už vycházejí výhradně z Mathersova exoterního spisku a šestka pentaklová je směsicí obého. Možné ospravedlnění pro tuto záměnu můžeme najít na Stromě života. Šestým bodem je srdce neboli střed diagramu Stromu života, totiž Tiferet. Proto také Waite patrně navrhl tři ze čtyř šestek tak, aby ochraňoval integritu tajné tradice Zlatého úsvitu tím, že zastřel část svých návrhů, aby se úplný obraz neprozradil nezasvěceným. Nicméně i pak byl možná Waite nakloněn spíše k exoterickým významům a zřejmě mu esoterické popisy čtyř šestek připadaly chybné. Astrologická povaha karty je třetí a poslední děkan Býka, což je Luna v Býku. Býčí povahu karty projevuje model z velkých arkán, který pro ni byl použit. Je to opět Klíč V, Hierofant. ovládaný také Býkem. Bohatě oděný kupec uprostřed odpovídá samotnému Hierofantovi, zatímco oba žebráci po obou stranách jsou dva novicové u nohou Hierofanta. Aby ještě více posílil spojitost kupce s Hierofantem, dává Waite jeho pravou ruku, z níž padají čtyři mince, do stejného papežského žehnajícího gesta Hierofantova, jenž má dva prsty natažené a dva zahnuté. V těchto čtyřech mincích, padajících do rukou potřebným, se ukazuje Luna protože mince padají přímou čárou, což je geomatický tvar figury Via, ovládané Lunou. V Hierofantově íevé ruce je trojitá berla Stromu života. Tady zas kupec drží váhy znamení Vah. Tato korespondence má spojitost s Býkem, protože Libra a Taurus jsou pod stejným planetárním vládcem, pod planetou Venuše. Nezasvěcenému se však povaha této karty může zdát spíše váhovská než býčí. Váhy v tomto případě představují pravou míru charity, která platí stejně pro každého, potřebu pomáhat ulevit světu v utrpení, jak ostatně hlásá buddhistické i rosenkruciánské učení. Tak jako pentaklová pětka pro neosvícené davy lidí esotericky znamená procházet kolem kruhu esoterního poznání, tak pentaklová šestka představuje učitele světa, který rozdává podporu z karmícky získané zkušeností těm, kdo jsou připravení toto světlo přijmout.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality