Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit

Meče II
Stručný výklad tradičního, astrologického, Kabalistického, klíče Tarot včetně hlavních vět Waite Crowley, Case, Zlatý úsvit pro hlavní tarotové karty. Také výklad Tarot malé arkány...
Zobrazen: 11452x   11. 3. 2007

Blázen

 • Tradiční: Klíč 0 - BLÁZEN (V mnoha tarotových souborech karta bez čísla)
 • Zlatý úsvit: Duch éteru (nečíslovaná nula, odpovídající hebrejskému písmeni Alef)
 • Waite: Blázen (číslovaná nula, objevuje se však mezi Klíčem XX a XXI)
 • Crowley: Blázen (číslovaná nula, nesoucí hebrejské písmeno Alef)
 • Case: Blázen (číslovaná nula, nesoucí hebrejské písmeno Alef)
 • Věta Zlatého úsvitu: Idea, pošetilost
 • Vaiteova věta: Pošetilost, posedlost, opojení
 • Crowleyho věta: Myšlenka, duchovnost; výstřednost, mánie
 • Caseova věta: Originalita, pošetilost
 • Astrologie: Živel Vzduch, planeta Uran (bůh oblohy), duch jakožto pátý hrot pentagramu, Vzduch jako médium pro artikulaci tvůrčího světa.
 • Kabala: 11. stezka (spojující Keter a Chochma), jasně světle žlutá, nebeská modř, modro smaragdově zelená, smaragdová se zlatými tečkami.

Mág – kejklíř

 • Tradiční: Klíč I - MÁG, KEJKLÍŘ
 • Zlatý úsvit: Mocný mág
 • Waite: Kouzelník
 • Crowley: Mág
 • Case: Kouzelník
 • Věta Zlatého úsvitu: Dovednost, moudrost
 • Waiteova věta: Dovednost, vůle
 • Crowleyho věta: Zručnost, pružnost
 • Caseova věta: Konstruktivní síla, iniciativa
 • Astrologie: Merkur (bůh myšlení a komunikace)
 • Kabala: Beth, 12. stezka (spojující Keter a Bina), žlutá, purpurová, šedá, indigo s fialovými paprsky

Velekněžka

 • Tradiční: Klíč II – VELEKNĚŽKA
 • Zlatý úsvit: Velekněžka stříbrné hvězdy
 • Waite: Velekněžka
 • Crowley: Velekněžka
 • Case: Velekněžka
 • Věta Zlatého úsvitu: Změna, obměna, zvětšení a zmenšení
 • Waiteova věta: Tajemství, budoucnost ještě neodhalená, mlčení
 • Crowleyho věta: Kolísání, změna
 • Caseova věta: Dualita, tajemství, neodhalená budoucnost
 • Astrologie: Luna (bohyně lovu, čistoty a panenství)
 • Kabala: Gimel, 13. stezka (spojující Keter s Tiferet), modrá, stříbrná, studená bledě modrá, stříbrná s nebesky modrými paprsky

Císařovna

 • Tradiční: Klíč III – CÍSAŘOVNA
 • Zlatý úsvit: Dcera mocných
 • Waite: Císařovna
 • Crowley: Císařovna
 • Case: Císařovna
 • Věta Zlatého úsvitu: Krása, štěstí, potěšení, úspěch
 • Waiteova věta: Plodnost, jednání, světlo, pravda
 • Crowleyho věta: Láska, luxus, potěšení
 • Caseova věta: Plodnost, smyslnost
 • Astrologie: Venuše (bohyně lásky a citů)
 • Kabala: Dalet, 14. stezka (spojující Chochma a Bina), smaragdově zelená, nebesky modrá, svěží jarní zeleň, jasně růžová (třešňově červená) s bledě zelenými paprsky

Císař

 • Tradiční; Klič IV - CÍSAŘ
 • Zlatý úsvit: Syn rána
 • Waite: Císař
 • Crowley: Císař (v souladu se svými pozdějšími texty - Kniha zákona. kap.I, verš 57 - Crowley tento klíč zaměnil s Klíčem XVII, Hvězda)
 • Case: Císař
 • Věta Zlatého úsvitu: Válka, dobývání, vítězství, boj, usilování
 • Waiteova věta: Stabilita, moc, rozum, vůle
 • Crowleyho věta: Energie, životní elán, bezmezná důvěra, prudkost, tvrdohlavost
 • Caseova věta: Stabilita, moc, rozum, ovládání
 • Astrologie: Beran (atributy zraku)
 • Kabala: He, 15. stezka (spojující Chochma s Tiferet), šarlatová, červená, barva jasného plamene, žhnoucí červeň

Hierofant

 • Tradiční: Klíč V – HIEROFANT
 • Zlatý úsvit: Mág věčných bohů
 • Waite: Hierofant
 • Crowley: Hierofant
 • Case: Hierofant
 • Věta Zlatého úsvitu: Božská moudrost, projevení, vysvětlení, učení
 • Waiteova věta: Manželství, spojenectví, shoda, inspirace
 • Crowleyho věta: Tvrdošíjná síla, dřina, výdrž, dobrosrdečnost, pomoc od nadřízených
 • Caseova věta: Intuice, inspirace, manželství, spojenectví
 • Astrologie: Býk (atribut slyšení)
 • Kabala: Vav, 16. stezka (spojující Chochma a Chesed), červeno oranžová, hluboké indigo, hluboká teplá olivová, sytá hněď

Milenci

 • Tradiční: Klíč VI - MILENCI
 • Zlatý úsvit: Děti božského hlasu
 • Waite: Milenci
 • Crowley: Milenci
 • Case: Milenci
 • Věta Zlatého úsvitu: Inspirace, motiv, impuls
 • Waiteova věta: Přitažlivost, láska, krása, překonané překážky
 • Crowleyho věta: Druhý zrak, inteligence, dětinskost, frivolnost, nerozhodnost
 • Caseova věta: Přitažlivost, krása, láska
 • Astrologie: Blíženci (atribut rozlišování i čichu)
 • Kabala: Zajin, 17. stezka (spojující Bina s Tiferet), oranžová, bledě fialová, žlutá kůže, červenošedá až do barvy lila

Vůz

 • Tradiční: Klíč VII – VŮZ
 • Zlatý úsvit: Pán triumfu světla
 • Waite: Vůz · Crowley: Vůz
 • Case: Vůz
 • Věta Zlatého úsvitu: Triumf, vítězství, zdraví, úspěch
 • Waiteova věta: Válka, triumf, pomsta, prozřetelnost
 • Crowleyho věta: Vítězství, naděje, násilí při dodržování tradičních představ, nezmar
 • Caseova věta: Triumf, vítězství
 • Astrologie: Rak (atributy řeči) Kabala: Chet, 18. stezka (spojující Bina s Gebura), jantarová, kaštanová, sytá jasně šedohnědá a tmavě zelenohnědá

Síla

 • Tradiční: Klíč XI – Síla
 • Zlatý úsvit: Dcera planoucího meče (s číslem VIII, pojí se s zvířetníkovým znamením Lva)
 • Waite: Síla nebo mravní statečnost (s číslem VIII, nicméně Waite neuvádí důvod, proč zaměňuje Klíč VIII s XI)
 • Crowley: Chtíč, smyslnost (tradičně s číslem VIII, avšak podle Zlatého úsvitu má správně hebrejské písmeno Teth)
 • Case: Síla (s číslem 8 proti 11, v souladu s tajným pořadím Zlatého úsvitu má hebrejské písmeno Teth)
 • Věta Zlatého úsvitu: Mravní síla, odvaha, síla ještě nespoutaná
 • Waiteova věta: Moc, energie, čin, odvaha
 • Crowleyho věta: Odvaha, energie, čin, velká vášeň, uchýlit se k magii (tj. k sexuální magii)
 • Caseova věta: Cin, odvaha, moc, ovládání životní síly
 • Astrologie: Lev (atributy chuti)
 • Kabala: Teth, 19. stezka (spojující Chesed a Gebura), žlutá, hluboký purpur, šeď a načervenalý jantar

Poustevník

 • Ttadični: Klíč IX – POUSTEVNÍK
 • Zlatý úsvit: Mág hlasu světla
 • Waite: Poustevník
 • Crowley: Poustevník
 • Case: Poustevník
 • Věta Zlatého úsvitu: Hledaná moudrost, kterou dostáváme shůry
 • Waiteova věta: Prozíravost, obezřetnost, utajování
 • Crowleyho věta: Osvícení a tajný impuls zevnitř, stáhnout se a neúčastnit se probíhajících událostí
 • Caseova věta: Prozíravost, uvážlivost
 • Astrologie: Panna (atributy soulože)
 • Kabala: Jod, 20. stezka (spojující Chesed a Tiferet), žlutozelená, břidlicově ěedá, zelenošedá, Švestková

Kolo štěstí

 • Tradiční: Klíč X - KOLO ŠTĚSTÍ
 • Zlatý úsvit: Pán sil života
 • Waite: Kolo Štěstí
 • Crowley: Štěstí
 • Case: Kolo štěstí
 • Věta Zlatého úsvitu: Dobrý osud a Štěstí, opojení úspěchem
 • Waiteova věta: Osud, štěstí, úspěch, klika
 • Crowleyho věta: Změna osudu
 • Caseova věta: Osud, štěstěna, obrat k lepšímu
 • Astrologie: Jupiter (bůh štěstí, blahodárnost)
 • Kabala: Kaf, 21. stezka (spojující Chesed a Necach), fialová, modrá, sytě purpurová, jasně modrá se žlutými paprsky

Spravedlnost

 • Tradiční: Klíč VIII – SPRAVEDLNOST
 • Zlatý úsvit: Dcera Pána pravdy (s Číslem XI)
 • Waite: Spravedlnost (s číslem XI v souladu s tajným pořadím Zlatého úsvitu, nicméně Waite neuvádí odůvodnění. Protože se však Waite řídil Mathersovým upraveným seřazením karet, tento přesun se objevuje i ve většině současných tarotových souborů, jimž jako vzor slouží právě Waite)
 • Crowley: Uzpůsobení (tradičně s číslem VIII, ale s tajným písmenem Lamed)
 • Case: Spravedlnost (s číslem Has hebrejským písmenem Lamed v souladu s hebrejskými atributy tarotu užívanými ve Zlatém úsvitu)
 • Věta Zlatého úsvitu: Věčná spravedlnost a rovnováha, síla a průbojnost, soudní dvůr, proces atd.
 • Waiteova věta: Rovnost, spravedlnost, zákon ve všech svých odděleních
 • Crowleyho věta: Spravedlnost, přizpůsobení, zdržet se veškerého jednání během rozpravy
 • Caseova věta: Síla a průbojnost, právní záležitosti
 • Astrologie: Váhy (atributy jednání nebo práce), všimněte si, že kabalisticko astrologická symbolika tohoto klíče, tedy znamení Vah. naznačuje, že bychom jej měli zaměnit s Klíčem XI, sílou (Lev), podle kabalistických atributů, vyznačených v Sefer jecira
 • Kabala: Lamed, 22. stezka (spojující Gebura a Tiferet), smaragdově zelená, modrá, hluboká modrozelená a bledě zelená

Viselec

 • Tradiční: Klíč XII – VISELEC
 • Zlatý úsvit: Duch mocných vod
 • Waite: Viselec
 • Crowley: Viselec
 • Case: Viselec
 • Věta Zlatého úsvitu: Vynucená oběť, trest, ztráta
 • Waiteova věta: Těžké zkoušky, oběť, obezřetnost, rozlišování, intuice
 • Crowleyho věta: Utrpení, porážka, neúspěch, smrt
 • Caseova věta: Poddat se nevyhnutelnému, ztráty, zvraty
 • Astrologie: Živel Voda (mateřské lůno jako symbol zrození), planeta Neptun (bůh moře)
 • Kabala: Mem, 23. stezka (spojující Gebura s Hod), hluboká modř, mořská zeleň, hluboká olivově zelená a purpur s bílými skvrnami

Smrt

 • Tradiční: Klíč XIII – SMRT - v tradičních souborech je tato karta často bez titulu podobně jako karta O, která také nemívá „číslo".
 • Zlatý úsvit: Dítě velkých proměn
 • Waite: Smrt · Crowley: Smrt
 • Case: Smrt
 • Věta Zlatého úsvitu: Čas, proměna, nedobrovolná změna, někdy – ale to jen zřídka - smrt a destrukce
 • Waiteova věta: Konec, smrtelnost, destrukce, zkáza, zkaženost
 • Crowleyho věta: Změna - dobrovolná i nedobrovolná, náhlá a nečekaně zjevná smrt a ničení, avšak tento výklad je pouze iluzí
 • Caseova věta: Protivenství, náhlá změna, smrt
 • Astrologie: Štír (atributy chůze a pohybu), znamení, které je tradičně spojováno se smrtí
 • Kabala: Nun, 24. stezka (spojující Tiferet s Necach), modrozelená, nevýrazně hnědá, velmi temně hnědá, popelavě indigová až do hnědá

Mírnost

 • Tradiční: Klíč XIV - MÍRNOST
 • Zlatý úsvit: Dcera usmíření
 • Waite: Mírnost
 • Crowley: Umění
 • Case: Mírnost
 • Věta Zlatého úsvitu: Spojení sil, uskutečnění, čin
 • Waiteova věta: Hospodárnost, umíměnost, ovládání, přizpůsobení
 • Crowleyho věta: Činnost založená na správných propočtech, způsob úniku, úspěch po propracovaných manévrech Caseova věta: Spojení, přizpůsobivost, hospodárnost, řízení
 • Astrologie: Střelec (atribut hněvu)
 • Kabala: Samech, 25. stezka (spojující Tiferet s Jesod), modrá, žlutá, zelená a temná.

Ďábel

 • Tradiční: Klíč XV - ĎÁBEL
 • Zlatý úsvit: Pán brány hmoty
 • Waite: Ďábel
 • Crowley: Ďábel
 • Case: Ďábel
 • Věta Zlatého úsvitu: Materiálnost, hmotná síla, hmotná pokušení, ve spojení s Klíčem VI - Milenci někdy nutkavá posedlost.
 • Waiteova věta: Síla, fatálnost, neobyčejné úsilí, násilnost, zaslepenost,slabost.
 • Crowleyho věta: Slepý impuls, neodolatelně silná ctižádost bez skrupulí
 • Caseova věta: Pouta, materiálnost, nezbytnost, síla, osud
 • Astrologie: Kozoroh (atribut veselí a smíchu)
 • Kabala: Ajin, 26. stezka (spojující Tiferet s Hod), modrofialová, černá, modročerná a studená temná šeď až do černá

Věž

 • Tradiční: Klíč XVI – VĚŽ
 • Zlatý úsvit: Pán zástupů Všemohoucího
 • Waite: Věž
 • Crowley: Věž
 • Case: Věž
 • Věta Zlatého úsvitu: Ctižádost, boj, válka, odvaha, v určitých kombinacích i destrukce, nebezpečí, pád a zničení
 • Waiteova věta: Sklíčenost, nepřízeň, nemilost, podvod, zničení, uvěznění
 • Crowleyho věta: Hádka, souboj, nebezpečí, náhlá smrt, útěk z vězení
 • Caseova věta: Konflikt, nepředvídané katastrofy
 • Astrologie: Mars (bůh války)
 • Kabala: Pe, 27. stezka (spojující Necach s Hod), šarlatová, červená, benátská červeň a jasně červená se smaragdovými paprsky

Hvězda

 • Tradiční: Klíc XVII – HVĚZDA
 • Zlatý úsvit: Dcera nebeské klenby
 • Waite: Hvězda
 • Crowley: Hvězda (ve svém posledním uspořádání tarotu, které vychází z Knihy zákona, Crowley zaměňuje pozici tohoto klíče s klíčem IV. Císař)
 • Case: Hvězda
 • Věta Zlatého úsvitu: Naděje, víra, neočekávaná pomoc, ale také zasněnost a falešné naděje
 • Waiteova věta: Naděje, skvělé vyhlídky, ztráta, strádáni, opuštění
 • Crowleyho věta: Jasnost vize, uskutečnění možností, duchovní vhled, nebo také Špatné aspekty, mylné úsudky a zklamání
 • Caseova věta: Vhled, naděje, vliv nad druhými
 • Astrologie: Vodnář (atribut meditace a myšlení)
 • Kabala: Čade, 28. stezka (spojující Necach a Jesod), fialová, nebesky modrá, lila, purpurová s bílým nádechem

Luna

 • Tradiční: Klíč XVIII – LUNA
 • Zlatý úsvit: Vládkyně neustálých změn
 • Waite: Luna
 • Crowley: Luna
 • Case: Luna
 • Věta Zlatého úsvitu: Nespokojenost, dobrovolná změna, nebo také omyl, lhaní, faleš, podvod
 • Waiteova věta: Podvod, temnota, nebezpečí, skrytí nepřátelé, okultní síla, nestálost
 • Crowleyho věta: Iluze, zmatení, hysterie až Šílenost, falešnost, krize, „nejtemnější hodina před rozbřeskem", důležité změny na spadnutí
 • Caseova věta: Podvod, skrytí nepřátelé
 • Astrologie: Ryby (atribut spaní)
 • Kabala: Kof, 29. stezka (spojující Necach s Malchut), červenofialová, červenohnědá se stříbrně bílými skvrnami, průsvitná růžovo hnědá, skvrnitá šeď

Slunce

 • Tradiční: Klíč XIX - SLUNCE
 • Zlatý úsvit: Pán ohně světa
 • Waite: Slunce
 • Crowley: Slunce
 • Case: Slunce
 • Věta Zlatého úsvitu: Sláva, zisk, bohatství, projevení
 • Waiteova věta: Materiální štěstí, šťastné manželství, spokojenost
 • Crowleyho věta: Vítězství, potěšení, upřímná otevřenost, pravda, opovážlivost
 • Caseova věta: Osvobození, zisk
 • Astrologie: Slunce (bůh potěšení a bohatství)
 • Kabala: Reš, 30. stezka (spojující Hod s Jesod), oranžová, zlatožlutá, sytě jantarová, jantarová s červenými žilkami

Soud

 • Tradiční: Klíč XX – SOUD
 • Zlatý úsvit: Duch prvotního ohně
 • Waite: Soud nebo Poslední soud
 • Crowley: Eón
 • Case: Soud
 • Věta Zlatého úsvitu: Konečné rozhodnutí, rozsudek, rozhodnutí nějaké záležitosti
 • Waiteova věta: Zrněna pozice, obnovení, výsledek, rozhodnutí, rozvážení
 • Crowleyho věta: Podniknout definitivní krok, konečné rozhodnutí vzhledem k minulosti, nový proud s ohledem na budoucnost
 • Caseova věta: Obnovitelný
 • Astrologie: Živel Ohně (ten, jenž spálí všechny překážky), planeta Pluto (bůh vnitřního ohně)
 • Kabala: Sin, 31. stezka (spojující Hod s Malchut), planoucí oranžovo Šarlatová, rumělka, šarlatová se zlatými skvrnami, rumělka se smaragdovými a karnímovými skvrnami

Svět

 • Tradiční: Klíč XXI – SVĚT
 • Zlatý úsvit: Veliký nočního času
 • Waite: Svět
 • Crowley: Vesmír
 • Case: Svět
 • Věta Zlatého úsvitu: Záležitost sama, syntéza, svět, království
 • Waiteova věta: Zaručený úspěch, znovu vyrovnat, změna místa, netečnost, trvalost
 • Crowleyho věta: Konec záležitosti, zdržení, protivenství, tvrdošíjnost,zarputilost, netečnost, trpělivost, vytrvalost, krystalizace celé dotyčné záležitosti
 • Caseova věta: Syntéza, úspěch, změna místa
 • Astrologie: Saturn (bůh omezení, noci a podsvětí)
 • Kabala: Tav, 32. stezka (spojující Jesod s Malchut), modrofialová, černá, modročerná, černá se žlutými skvrnami

Základní věty malých arkán

 • Tradiční: Hodnota a barva karty
 • Zlatý úsvit: Název karty podle Zlatého úsvitu (jenž slouží jako hlavní divinační slovo)
 • Waite: Hlavní divinační slovo nebo výrok Arthura Edwarda Waita
 • Crowley: Revize názvu podle Aleistera Crowleyho (jež slouží jako hlavní divinační slovo)
 • Case: Hlavní divinační slovo nebo věta podle Paula Fostera Case
 • Astrologie: Astrologický význam karty v tradici Zlatého úsvitu
 • Kabala: Sefira Stromu života a odpovídající kabalistický svět, a dále barevná škála Zlatého úsvitu pro každou sefiru

Žezlové eso

 • Tradiční: Žezlové eso
 • Zlatý úsvit: Kořen mohutností Ohně
 • Waite: Výchozí bod nějakého podniku
 • Crowley: Kořen mohutností Ohně
 • Case: Energie
 • Astrologie: Ohnivý živel
 • Kabala: Keter Acilut, oslnivě bílá (barva žezel - červeň lemující zelenou)

Žezlová dvojka

 • Tradiční: Žezlová dvojka
 • Zlatý úsvit: Vládce panství, Pán dominia
 • Waite: Panství
 • Crowley: Panství
 • Case: Panství
 • Astrologie: Mars v Beranu (0°-10° Berana)
 • Kabala: Chochma Acilut, jemná modř

Žezlová trojka

 • Tradiční: Žezlová trojka
 • Zlatý úsvit: Pán zavedené síly
 • Waite: Zavedená tradiční síla
 • Crowley: Ctnost
 • Case: Zavedená síla
 • Astrologie: Slunce v Beranu (10°-20° Berana)
 • Kabala: Bina Acilut, karmín

Žezlová čtyřka

 • Tradiční: Žezlová čtyřka
 • Zlatý úsvit: Pán dokonalého díla
 • Waite: Dokonalé dílo
 • Crowley: Dovršení
 • Case: Dokonalé dílo
 • Astrologie: Venuše v Beranu (20°-30° Berana)
 • Kabala: Chesed Acilut, hluboká fialová

Žezlová pětka

 • Tradiční: Žezlová pětka
 • Zlatý úsvit: Pán nešvarů
 • Waite: Namáhavý souboj
 • Crowley: Nešváry
 • Case: Potyčky
 • Astrologie: Saturn ve Lvu (0°-10° Lva)
 • Kabala: Gebura Acilut, oranžová

Žezlová šestka

 • Tradiční: Žezlová šestka
 • Zlatý úsvit: Pán vítězství
 • Waite: Triumfující vítěz
 • Crowley: Vítězství
 • Case: Vítězství po potyčkách (Zezlové pětce)
 • Astrologie: Jupiter ve Lvu (10°-20° Lva)
 • Kabala: Tiferet Acilut, čirá růžová

Žezlová sedmička

 • Tradiční: Žezlová sedmička
 • Zlatý úsvit: Pán udatnosti
 • Waite: Udatnost
 • Crowley: Udatnost
 • Case: Udatnost
 • Astrologie: Mars ve Lvu (20°-30° Lva)
 • Kabala: Necach Acilut, jantarová
 • Žezlová osmička

Tradiční: Zezlová osmička

 • Zlatý úsvit: Pán hbitosti
 • Waite: Hbitost
 • Crowley: Hbitost
 • Case: Činorodost
 • Astrologie: Merkur ve Střelci (0°-10° Střelce)
 • Kabala: Hod Acilut, fialovo purpurová

Žezlová devítka

 • Tradiční: Žezlová devítka
 • Zlatý úsvit: Pán veliké síly
 • Waite: Síla v protikladech
 • Crowley: Síla
 • Case: Připravenost
 • Astrologie: Luna ve Střelci (10°-20° Střelce)

Žezlová desítka

 • Tradiční: Žezlová desítka
 • Zlatý úsvit: Pán útisku
 • Waite: Otisk
 • Crowley: Útisk
 • Case: Útisk
 • Astrologie: Saturn ve Střelci (20°-30° Střelce)
 • Kabala: Malchut Acilut, žlutá

Kalichové eso (eso pohárů)

 • Tradiční: Kalichové eso
 • Zlatý úsvit: Kořen mohutností Vody
 • Waite: Dům pravého srdce
 • Crowley: Kořen mohutností Vody
 • Case: Plodnost
 • Astrologie: Vodní živel
 • Kabala: Keter Berija, oslnivě bílá (barva pohárů - modř lemující oranžovou)

Kalichová dvojka – dvojka pohárů

 • Tradiční: Kalichová dvojka
 • Zlatý úsvit: Pán lásky
 • Waite: Láska
 • Crowley: Láska
 • Case: Vzájemnost
 • Astrologie: Venuše v Raku (0°-10° Raka)
 • Kabala: Chochma Berija, šedá

Kalichová trojka – trojka pohárů

 • Tradiční: Kalichová trojka
 • Zlatý úsvit: Pán hojnosti
 • Waite: Potěšení smyslů
 • Crowley: Hojnost
 • Case: Potěšení
 • Astrologie: Merkur v Raku 10°-20°
 • Kabala: Bina, Berija, černá

Kalichová čtyřka – čtyřka pohárů

 • Tradiční: Kalichová čtyřka
 • Zlatý úsvit: Pán harmonického potěšení
 • Waite: Harmonické potěšení
 • Crowley: Přepych
 • Case: Kontemplace
 • Astrologie: Luna v Raku (20°-30° Raka)
 • Kabala: Chesed Berija, modrá

Kalichová pětka – pětka pohárů

 • Tradiční: Kalichová pětka
 • Zlatý úsvit: Pán ztráty v potěšení
 • Waite: Ztráta, ale něco přece jen zbývá
 • Crowley: Zklamání
 • Case: Ztráta potěšení
 • Astrologie: Mars ve Štíru (0°-10° Štíra)
 • Kabala: Gebura Berija, šarlatově rudá

Kalichová šestka – šestka pohárů

 • Tradiční: Kalichová šestka
 • Zlatý úsvit: Pán potěšení
 • Waite: Štěstí
 • Crowley: Potěšení
 • Case: Počátek trvalého zisku
 • Astrologie: Slunce ve Štíru (10°-20° Štíra)
 • Kabala: Tiferet Berija, žlutá

Kalichová sedmička – sedmička pohárů

 • Tradiční: Kalichová sedmička
 • Zlatý úsvit: Pán iluzorního úspěchu
 • Waite: Touha
 • Crowley: Zhýralost
 • Case: Iluzorní úspěch
 • Astrologie: Venuše ve Štíru (20°-30° Štírá)
 • Kabala: Necach Berija, smaragdová

Kalichová osmička – osmička pohárů

 • Tradiční: Kalichová osmička
 • Zlatý úsvit: Pán opuštěného úspěchu
 • Waite: Opustit nějaký podnik
 • Crowley: Netečnost Case: Opuštěný úspěch
 • Astrologie: Saturn v Rybách (0°-10° Ryb)
 • Kabala: Hod Berija, oranžová

Kalichová devítka – devítka pohárů

 • Tradiční: Kalichová devítka
 • Zlatý úsvit: Pán hmotného štěstí
 • Waite: Úspěch
 • Crowley: Štěstí
 • Case: Materiální úspěch
 • Astrologie: Jupiter v Rybách (10°-20° Ryb)
 • Kabala: Jesod Berija, fialová

Kalichová desítka – desítka pohárů

 • Tradiční: Kalichová desítka
 • Zlatý úsvit: Pán dokonalého štěstí
 • Waite: Spokojenost
 • Crowley: Nasycenost
 • Case: Trvalý úspěch
 • Astrologie: Mars v Rybách (20°-30° Ryb)
 • Kabala: Malchut Berija, šedavě červeno hnědá, olivová, citrónová, černá

Mečové eso

 • Tradiční: Mečové eso
 • Zlatý úsvit: Kořen mohutností Vzduchu
 • Waite: Triumf síly
 • Crowley: Odvěká energie Vzduchu
 • Case: Invokovaná síla
 • Astrologie: Vzdušný živel
 • Kabala: Keter Jecira, oslnivě bílá (barva mečů - žlutá lemující fialovou)

Mečová dvojka

 • Zlatý úsvit: Pán obnoveného míru
 • Waite: Stav rovnováhy
 • Crowley: Mír
 • Case: Vyvážené síly
 • Astrologie: Luna ve vahách
 • Kabala: Chochma Jecira, šedá

Mečová trojka

 • Zlatý úsvit: Pán smutku
 • Waite: Duševní odcizení
 • Crowley: Smutek, žal
 • Case: Žal
 • Astrologie: Saturn ve Vahách
 • Kabala: Bina Jecira, temně hnědá

Mečová čtyřka

 • Tradiční: Mečová čtyřka
 • Zlatý úsvit: Pán odpočinutí v nešvarech
 • Waite: Ústup
 • Crowley: Příměří
 • Case: Odpočinutí v potyčkách
 • Astrologie: Jupiter ve Váhách (20°-30° Vah)
 • Kabala: Chesed Jecira, hluboký purpur

Mečová pětka

 • Tradiční: Mečová pětka
 • Zlatý úsvit: Pán porážky
 • Waite: Ztráta
 • Crowley: Porážka
 • Case: Porážka
 • Astrologie: Venuše ve Vodnáři (0c-10° Vodnáře)
 • Kabala: Gebura Jecira, jasně šarlatová

Mečová šestka

 • Tradiční: Mečová šestka
 • Zlatý úsvit: Pán zaslouženého úspěchu
 • Waite: Účelné opatření
 • Crowley: Věda
 • Case: Úspěch po úzkosti
 • Astrologie: Merkur ve Vodnáři (10°-20° Vodnáře)
 • Kabala: Tiferet Jecira, sytě lososová

Mečová sedmička

 • Tradiční: Mečová sedmička
 • Zlatý úsvit: Pán nestálého úsilí
 • Waite: Plán, který může selhat
 • Crowley: Marnost
 • Case: Nestálé usilování
 • Astrologie: Luna ve Vodnáři (20°-30° Vodnáře)
 • Kabala: Necach Jecira, jasná žlutozelená

Mečová osmička

 • Tradiční: Mečová osmička
 • Zlatý úsvit: Pán zmenšené síly
 • Waite: Protivenství
 • Crowley: Zasahování
 • Case: Nerozhodnost
 • Astrologie: Jupiter v Blížencích (0°-10° Blíženců)
 • Kabala: Hod Jecira, červeno hnědošedá

Mečová devítka

 • Tradiční: Mečová devítka
 • Zlatý úsvit: Pán zoufalství a krutosti
 • Waite: Zoufalství
 • Crowley: Krutost
 • Case: Starosti Astrologie: Mars v Blížencích (10°-20° Blíženců)
 • Kabala: Jesod Jecira, velmi temně purpurová

Mečová desítka

 • Tradiční: Mečová desítka
 • Zlatý úsvit: Pán zkázy
 • Waite: Opuštěnost
 • Crowley: Zničení
 • Case: Zničení
 • Astrologie: Slunce v Blížencích (20°-30° Blíženců)
 • Kabala: Malchut Jecira, šedavě červenohnědá, olivová, citrónová, Černá (všechny barvy se zlatými skvrnami)

Pentaklové eso

 • Tradiční: Pentaklové eso
 • Zlatý úsvit: Kořen mohutností Země
 • Waite: Dokonalá spokojenost
 • Crowley: Kořen mohutností Země (všimněme si, že v Crowleyho tarotu je barva pentaklů označována disky, které symbolizují plochou misku, na niž se dává svátost, je to určitá forma grálu)
 • Case: Hmotný zisk
 • Astrologie: Zemský živel
 • Kabala: Keter Asija, bílá se zlatými tečkami (barva pentaklů - Šedavě červenohnědá, olivová, citrónová a černá, které všechny lemují bílou)

Pentaklová dvojka

 • Tradiční: Pentaklová dvojka
 • Zlatý úsvit: Pán harmonické změny
 • Waite: Psaná poselství
 • Crowley: Změna
 • Case: Harmonie ve změnách
 • Astrologie: Jupiter v Kozorohu (0°-10° Kozoroha)
 • Kabala: Chochma Asija, bílá červeně kropenatá a černá

Pentaklová trojka

 • Tradiční: Pentaklová trojka
 • Zlatý úsvit: Pán hmotného světa
 • Waite: Zručnost v práci
 • Crowley: Práce
 • Case: Budování
 • Astrologie: Mars v Kozorohu (10°-20° Kozoroha)
 • Kabala: Bina Asija, šedá s růžovými skvrnami

Pentaklová čtyřka

 • Tradiční: Pentaklová čtyřka
 • Zlatý úsvit: Pán pozemské moci
 • Waite: Jistota vlastnictví
 • Crowley: Pozemská moc
 • Case: Moc
 • Astrologie: Slunce v Kozorohu (20°-30° Kozoroha)
 • Kabala: Chesed Asija, hluboká azurová se žlutými skvrnami

Pentaklová pětka

 • Tradiční: Pentaklová pětka
 • Zlatý úsvit: Pán hmotných potíží
 • Waite: Bída
 • Crowley: Starosti
 • Case: Shoda
 • Astrologie: Merkur v Býku (0°-10° Býka)
 • Kabala: Gebura Asija, červená s černými skvrnami

Pentaklová šestka

 • Tradiční: Pentaklová šestka
 • Zlatý úsvit: Pán hmotného úspěchu
 • Waite: Úspěch v životě
 • Crowley: Úspěch
 • Case: Hmotná prosperita
 • Astrologie: Luna v Býku (10°-20° Býka)
 • Kabala: Tiferet Asija, zlatě jantarová

Pentaklová sedmička

 • Tradiční: Pentaklová sedmička
 • Zlatý úsvit: Pán nesplněného úspěchu
 • Waite: Příčina finančních úzkostí
 • Crowley: Neúspěch
 • Case: Nenaplněný úspěch
 • Astrologie: Saturn v Býku (20°-30° Býka)
 • Kabala: Nechach Asija, olivová se zlatými skvrnami

Pentaklová osmička

 • Tradiční: Pentaklová osmička
 • Zlatý úsvit: Pán obezřetnosti
 • Waite: Zručnost v řemeslech
 • Crowley: Prozíravost
 • Case: Šikovnost v materiálních záležitostech
 • Astrologie: Slunce v Panně (0°-10° Panny)
 • Kabala: Hod Asija, žlutohnědá s bílými skvrnkami

Pentaklová devítka

 • Tradiční: Pentaklová devítka
 • Zlatý úsvit: Pán hmotného zisku
 • Waite: Hojnost všech věcí
 • Crowley: Zisk
 • Case: Obezřetnost
 • Astrologie: Venuše v Panně (10°-20° Panny)
 • Kabala: Jesod Asija, citrónová s azurovými skvrnami
 • Pentaklová desítka

Tradiční: Pentaklová desítka

 • Zlatý úsvit: Pán bohatství
 • Waite: Zisk
 • Crowley: Bohatství
 • Case: Bohatství
 • Astrologie: Merkur v Panně (20°-30° Panny)
 • Kabala: Malchut Asija, černá se žlutými paprsky

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality