Trojí stručné divinační významy tarotu

Král Pentaklů
Trojí stručné divinační významy tarotu. Víte, že Král žezel znamená, být středem pozornosti, osoba, která je silná, velkoryse štědrá a vznešená osoba, která je uspěchaná, zaujatá a spíše násilná (jako signifikátor narození: od 12. července do 12. srpna)..
Zobrazen: 9285x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

0

Počátek něčeho nového
Originálnost nebo výstřednost myšlení
Pošetilost

1

Změna okolí, která by vyhovovala vašim potřebám
Směřování k cíli
Moudrost a zručnost

2

Pronikání do dříve neznámých nebo skrytých oblastí
Skrytá tajemství
Změna a kolísání

3

Potěšení a štěstí
Zvětšování, růst a zisk
Tvůrčí usilování

4

Ovládání
Ztuhlost a nepružnost
Dosažení a vyřešení

5

Intuice
Učit se od druhých
Sjednocení

6

Setkání s partnerem
Volba, kterou je třeba učinit
Přitažlivost a láska

7

Vítězství nad protivníky
Zdraví a životní energie
Nový směr

8

Odvaha
Radost a vzrušení
Prozkoumávání neznáma

9

Dosažení cíle
Soběstačno
Vrhnout světlo nebo vhled

10

Štěstí
Opakující se cykly
Neočekávané bohatství

11

Potřeba rovnováhy a klidu
Rozhodnutí
Soud nebo právní záležitost

12

Odevzdání se a přijetí
Zvrat
Oběť

13

Neočekávaná změna
Obnovení a transformace
Nový počátek

14

Soud, zkouška, trápení
Smíchání a spojení

Eso žezel

Neporazitelná síla
Vůle nebo záměr
Obnovená síla

2 žezel

Nadvláda
Ovládání
Rozhodnutí

3 žezel

Uskutečněná naděj
Ustavená síla
Pravé rozhodnutí nebo stezka

4 žezel

Zdokonalené dílo
Dovršení
Závěry čerpané z předchozího vědění

5 žezel

Střetnutí
Úsilí
Protivenství

6 žezel

Vítězství
Mistrovství
Úspěch

7 žezel

Překážky a obtíže
Malé vítězství
Odvaha střetnout se s protivenstvím

8 žezel

Nová perspektiva nebo vyhlídky
Čipernost
Popud nebo příval energie

9 žezel

Vnitřní síla
Nesmírná síla
Sebejistota

10 žezel

Deprese
Útlak
Cíl se ztrácí ze zřetele

Eso kalichů

Vize lásky
Plodnost a produktiviva
Emoce a city

2 kalichů

Láska
Zrcadlo nebo odraz
Harmonie

3 kalichů

Hojnost
Manželství nebo sjednocení
Veselí a pohostinnost

4 kalichů

Naplnění
Přepych a potěšení
Rozčarování ze současných dosažených úspěchů

5 kalichů

Zklamání
Ztráta potěšení
Nenaplněná citová očekávání

6 kalichů

Potěšení ve společnosti mnohých
Začátek zisku nebo vzrůstu
Příliš domýšlivé vědění nebo vadné znalosti

7 kalichů

Iluzorní úspěch
Splněná fantazie
Opojení nebo otrava jedem

8 kalichů

Citová lítost
Vzdát se úspěchu
Pustit minulost, abychom mohli plně dostát přítomnosti

9 kalichů

Štěstí
Vnitřní mír
Ovládat emoce

10 kalichů

Zdokonalený úspěch
Podpora rodiny a přátel
Citové uspokojení

Eso mečů

Nový směr myšlení
Myšlenka, ideál nebo pravda
Čerpání z vlastních sil

2 mečů

Obnovený mír
Konec hádky
Pravda i nepravda

3 mečů

Zármutek
Spíše přijetí než vzdor
Duševní úzkost a rozruch

4 mečů

Příměří
Odpočinek v půtkách
Uvolněnost, odpočinek a relaxace

5 mečů

Porážka
Přijmout kritiku
Špatné pojetí

6 mečů

Jasnost, vhled, zaostřenost
Studium a soustředění
Zasloužený úspěch

7 mečů

Marnost
Otevřený přístup
Vzdát se snu

8 mečů

Zasahování
Bát se čehokoli nového
Věnovat příliš mnoho pozornosti detailům

9 mečů

Nerozhodnost
Zoufalství
Slepota

10 mečů

Odevzdání
Neukázněné myšlení
Selhání plánu nebo projektu

Eso pentaklů

Hmotný zisk
Plán nebo projekt
Vize peněz

2 pentaklů

Změna
Potřeba rozmanitosti, pohybu, změny
Cesta nebo změna bydliště

3 pentaklů

Tvůrčí práce
Stavět, budovat, tvořit
Obchodní nebo pracovní transakce

4 pentaklů

Finanční síla
Dar nebo finanční nabídka
Skrýt nebo ukrýt poklad

5 pentaklů

Ztráta peněz nebo postavení
Starost
Pečlivost nebo obezřetnost ve finančních otázkách

6 pentaklů

Úspěch po mnohé práci
Moc, vliv nebo uznání
Námaha, práce nebo zaměstnání

7 pentaklů

Nenaplněný úspěch
Nečinnost
Ztráta slíbených peněz

8 pentaklů

Pomalé a neustávající úsilí
Obezřetnost
Vytrvalost a neochvějnost

9 pentaklů

Bohatství
Pohodlí, bezpečí a ochrana
Prosperita a růst

10 pentaklů

Bohatství
Konec nebo výsledek
Chytrost v peněžních transakcích

Rytíř žezel

Usilování o splnění vlastních snů
Osoba, která je činná, průbojná a hrdá
Osoba, která je impulzivní, nevypočitatelná a zbrklá (jako signifikátor narození: od 13. listopadu do 11. prosince)

Královna žezel

Ovládat svůj život
Osoba, která má velkou přitažlivou sílu
Osoba, která je dominantní a tvrdohlavá (jako signifikátor narození: od 11. března do 9. dubna)

Král žezel

Být středem pozornosti
Osoba, která je silná, velkoryse štědrá a vznešená
Osoba, která je uspěchaná, zaujatá a spíše násilná (jako signifikátor narození: od 12. července do 12. srpna)

Páže žezel

Být netrpělivý a příliš nadšený
Osoba, která je nesmírně individualistická, bystrá a odvážná
Osoba povrchní, teatrální a nestálá

Rytíř kalichů

Hledat lásku nebo duchovní vidění
Osoba vděčná, poeticky nebo umělecky založená
Osoba oddávající se smyslovým požitkům, necitlivá nebo až příliš přecitlivělá (jako signifikátor narození: od 11. února do 10. března)

Královna kalichů

Trpělivě čekat
Osoba imaginativní, snivá a laskavá
Osoba velmi ovlivnitelná jinými vlivy (jako signifikátor narození: od 11. června do 10. července)

Král kalichů

Být jemný, tajnůstkářský nebo lstivý
Osoba, která je navenek klidná, ale vnitřní povahu má prudkou a vášnivou
Osoba nelítostná, zastrašující a mocná (jako signifikátor narození: od 13. října do 12. listopadu)

Páže kalichů

Přijímat, zejména nabídky lásky
Osoba psychicky vnímavá, přijímající nebo romantická
Osoba, která žije ve světě fantazie

Rytíř mečů

Být cílevědomý, mít jen jeden životní cíl
Osoba chytrá, jemná, zručná a panovačná
Osoba schopná činit rozhodnutí (jako signifikátor narození: od 11. května do 10. června)

Královna mečů

Být vyrovnaný během krize
Osoba vnímavá, pronikavý pozorovatel a silný individualista
Osoba nespolehlivá a nevyrovnaná (jako signifikátor narození: od 13. září do 12. října)

Král mečů

Být idealista nebo přespříliš intelektuální
Osoba plná ideálů a myšlenek, která je pevná v přátelství i v nepřátelství
Osoba, která je jako módní panák nebo která je příliš předpojatá (jako signifikátor narození: od 11. ledna do 12. února)

Páže mečů

Radikálně změnit směr jednání Osoba, která je logická, přísná, zručná nebo chytrá Osoba frivolní, vychytralá, vzpurná nebo úzkostná Rytíř pentaklů

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality