Velká arkána - Tarot

Velekněžka
Tarot se sice používá při divinaci, ale jádrem taxotových karet jsou tzv. velká arkána, a to je tajná obrazová abeceda, která odpovídá kabalistické abecedě hebrejštiny...
Zobrazen: 17442x   22. 4. 2013

Dvaadvacet karet velkých arkán představuje 22 viditelných stezek, které spojují deset sefirot (neboli bodů) Stromu života. Těchto 22 kanálů je 22 písmen hebrejské abecedy, které spojují jedničku s desítkou. Následující seznam ukazuje, jak jsou čísla 1 až 10 propojena jednotlivými stezkami. Ke každé stezce uvádíme příslušné hebrejské písmeno a tarotový klíč.

22 stezek Stromu života

Tarotový klíč
Hebrejské čísla
Čísla, která stezka spojuje Číslo stezky v Sefer jecira
O
Blázen
Alef 1 a 2 11
I
Mág
Beth 1 a 3 12
II Velekněžka
Gimel 1 a 6 13
III Císařovna
Dalet 2 a 3 14
IV
Císař
He 2 a 6 15
V
Hierofan
Vav 2 a 4 16
VI
Milenci
Zajin 3 a 6 17
VII
Vůz
Chet
3 a 5 18
VIII
Síla
Teth 4 a 5 19
IX Poustevník
Jod 4 a 6 20
X
Kolo štěstí
Kaf 4 a 7 21
XI Spravedlnost
Lamed 5 a 6 22
XII
Viselec
Mem 5 a 8 23
XIII
Smrt
Nun 6 a 7 24
XIV
Mírnost
Samech 6 a 9 25
XV
Ďábel
Ajin 6 a 8 26
XVI
Věž
Pe 7 a 8 27
XVII
Hvězda
Ajin 7 a 9 28
XVIII
Luna
Kof 7 a 10 29
XIX
Slunce
Reš
8 a 9 30
XX
Soud
Sin 8 a 10 31
XXI
Svět
Tav 9 a 10 32


Použijeme-li parametry uvedené pro jednotlivé body od 1 do 10. analýzou energie latentně přítomné ve dvou bodech, které spojuje odpovídající stezka, můžeme určit pozitivní nebo negativní význam karty velkých arkán.

Kabalistická abeceda tarotu

Tarot se sice používá při divinaci, ale jádrem taxotových karet jsou tzv. velká arkána, a to je tajná obrazová abeceda, která odpovídá kabalistické abecedě hebrejštiny. Klíčem k odemknutí této abecedě podobné symboliky tarotu je prastarý hebrejský mystický text Seferjecira. Toto tajemství tarotu odhalil Mathers i Case a s pomocí tohoto textu pak dokázali nezávisle na sobě rekonstruovat obrazné abecední klíče tarotu. Jádrem souboru 78 karet jsou velká arkána, tedy 22 obrázkových karet označených římskými číslovkami I-XXI a symbolickou číslicí 0. Jestliže těchto 22 karet správně umístíme do řady hebrejské abecedy, pak slouží jako symbolické obrazce jednotlivých hebrejských písmen a souhrnem svých atributů ztělesňují symboliku hebrejské kabaly. Jestliže se toto abecední propojení, jež znovu objevili Mathers a Case, patřičně uplatní na tarotu, umožňuje nám vysiovit v obrazové symbolice všechny hebrejské pojmy Následující tabulka uvádí přehled správné korelace mezi hebrejskou abecedou a tarotem.

Opravené korelace hebrejské abecedy a tarotu

 

Hebrejské písmeno Hodnota Stezka na stromě života Tarotoé číslo Jméno klíče
Astrologie podle Sefer jecira
A 1 11 0 Blázen Vzduch
B 2 12 1 Mág Merkur
G 3 13 2 Velekněžka Luna
D 4 14 3 Císařovna Venuše
H 5 15 4 Císař Skopec
V 6 16 5 Hierofant Býk
Z 7 17 6 Milenci Blíženci
Ch 8 18 7 Vůz Rak
T 9 19 8 Síla Lev
I 10 20 9 Poustevník Panna
K 20 21 10 Kolo štěstí
Jupiter
L 30 22 11 Spravedlnost Váhy
M 40 23 12 Viselec Voda
N 50 24 13 Smrt Štír
S
60 25 14 Mírnost Střelec
O 70 26 15 Ďábel Kozoroh
P 80 27 16 Věž Mars
C 90 28 17 Hvězda Vodnář
Q 100 29 18 Luna Ryby
R 200 30 19 Slunce Slunce
S 300 31 20 Soud Oheň
Th 400 32 21 Svět Saturn


Eliphas Lévi jistě tyto atributy znal, nicméně ve svém díle je podával zastřeně. Toto zastřené pořadí tarotu, které k Alefu přiřazuje Mága a nikoliv Blázna, se považuje za exoterní pořadí, zatímco skryté pořadí (a jediné, které funguje) je pořadí esoterní. Exoterní pořadí se stalo základem francouzského kabalisticko zednářského hnutí a esoterní je zas základnou pro kabalisticko zednářské hnutí anglické. Oba systémy i varianty Mathersova Zlatého úsvitu, které použil Aleister Crowley pro svou variantu esoterického tarotu jsou viz Liber 777 a Kniha Thothova.

Symboly karet používané v tabulkách

 • Velká arkána jsou značena římskými číslicemi 0-XXI
 • Malá arkána:E = Eso a 2-10 = hodnota karty
 • Vysoké karty:R = Rytíř, K = Král, Ka = Královna, P = Páže
 • Barvy:ž = žezla, k = kalichy, m = meče, p = pentakly


Máme ještě další tarotovou soustavu, která se vyvinula z textů Eliphase Léviho o atributech tarotu. Tato soutava je dítětem francouzského kabalistického hnutí Gérarda Encause (známého pod jménem Papus), Stanislase de Guaity a Oswalda Wirtha, který se rozvíjel na přelomu století. I když se podle západních esoterních norem tato soustava francouzského tarotu pokládá za zastřenou, přece jen nám nabízí ještě další způsob, jak tarotovým kartám přiřazovat hebrejskou abecedu a astrologické signatury. Základ Papusových tarotových atributů lze najit v Cikánském tarotu. Přiřazení hebrejské abecedy tarotu je přejato přímo z textů Eliphase Léviho. Papus převzal toto hebrejské pořadí a připojil k abecedním ekvivalentům tarotu astrologické atributy podle Sefer jecira, i když planetární a zvířetníkové ekvivalenty byly uspořádány tak, aby odpovídaly obrázkům na tarotových kartách alespoň podle Papusova pojetí. Papus však nechápal úlohu tří živlových písmenných matek, a tak tři z 22 klíčů nemají žádné astrologické ekvivalenty. Nicméně později při svých bádáních se Papus dostal k francouzskému překladu Sefer jecira od Meyera Lamberta. Pomocí tohoto překladu pak Papus opravil atributy, jak je uváděl původně (i když dlužno dodat, že Lambert přesně nerozluštíl písmennou matku Sin). Mathers a Case dokázal; s použitím Sefer jecira správně dešifrovat přiřazení hebrejských písmen tarotovým kartám (tj. Alef = Blázen), nicméně Papus za použití téhož zdroje zas dokázal ospravedlnit tarotové pořadí, které zavedl Eliphaí Lévi (tj. Alef = Mág). Dlužno poznamenat, že co do obrazového zpracování karet vychází většina moderních evropských tarotových souborů právě z Waiteova tarotu (potažmo Mathersova) a současně používá francouzské hebrejské atributy (tj. Alef = Mág). Mimo tyto počáteční astrologické atributy podle Seferjecira si francouzská kabalistická Papusova škola upravila pro hebrejskou abecedu i kosmologické andělské atributy podle Athanasia Kirchera. Oswald Wirth také vytvořil soubor astrologických atributů podle hvězdných konstelací. Tyto atributy se objevují v Papusově Cikánském tarotu a pravděpodobně vycházejí 2 díla polského kabalistiy Henri Wronského, Ani tyto atributy nemají ekvivalent v soustavě Zlatého úsvitu.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality