VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot

Zamilovaní Milenci Tarot
12 plamenů Stromu života za Adamem má tvar trojitých plamínků, které má vyšité na haleně Blázen z Klíče 0. Protože každý z těchto 12 plamenů má tři jazyky, tento strom se dohromady sestává ze 36 plamenů. Součet čísel od 1 do 36 se rovná 666...
Zobrazen: 6598x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Kabala připisuje Milencům hebrejské písmeno Zajin, které přísluší Blížencům, třetímu znamení zvěrokruhu. Pokud jsme však zběhlí v magické tradici Zlatého úsvitu, asi nás okamžitě zarazí fakt, že amorka vystřídal archanděl, jenž se v tradičním zobrazení této karty zpravidla vznáší nad milenci.

Archanděl zobrazený v tomto klíči

je archanděl Rafael, archanděl východu a vzdušného živlu. Tato tradice Zlatého úsvitu přiřazuje archanděla každé ze čtyř světových stran podle živlu, který onu stranu ovládá. Tak jako v Klíči VI využil Waite Rafaela, ještě tři další tarotove klíče budou budou skrývat archanděly. Tyto analogie ukazuje následující tabulka:


Archanděl Směr Živel Velká arkána Symbol živlů
Rafael Východ Vzduch VI - Milenci Mraky pod archandělem
Michael Jih Oheň XIV - Mírnost
Sluneční kotouč na archandělově čele
Gabriel Západ Voda XX - Soud
Oceán pod archandělem
Auriel Sever Země XV - Ďábel
Černé pozadí a hnědé tělo


Tyto směrové živlové korespondence Zlatého úsvitu jsou spíše odvozeny z magického systému Enochova než z kabaly. Přiřazení jednotlivých archandělů k velkým arkánům je Waitův objev. Ve svém tarotu ho rovněž použil i Paul Foster Case. Pokud jde o hlavní postavy v popředí této karty, Waite tradiční tři postavy (jeden muž a dvě ženy) zredukoval na dvojici muže a ženy. I další karty pracují s dvojicemi, nicméně právě tento klíč má označovat dvojčata Blíženců. A protože Waite ve své revizi Klíče XIX -Slunce odstranil solární dvojčata (z klíče, který bývá pravidelně zaměňován s Blíženci, protože jsou na něm dvojčata), stávají se oba milenci v Klíči VI ústředním tajemstvím, podle něhož se přiřazuje tato karta svému pravému zvěrokruhovému znamení, a sice Blížencům. Waitova revize Klíče VI také umožňuje přímou paralelu s Klíčem XV - Ďábel, neboť jeho verze je poněkud démonizovaná obdoba Klíče VI.

Pokud jde o jakýkoliv další přímý poukaz na hebrejské písmeno Zajin, které přísluší tomuto klíči, je dlužno po mnohém zkoumání a přemítání připustit, že žádný není.

Waiteova revize Milenců, kterou si Case ve své verzi tohoto klíče podržel, redukuje tři centrální postavy v tradičním obrazci o jednu. Tradiční verze ukazuje mužskou postavu uprostřed křižovatky, obklopenou po obou stranách dvěma ženami (jedna je ctnost a druhá nectnost). Nahoře Kupido střílí šípem dolů. Cíl jeho šípu lásky se v různých obrazcích liší. Redukcí těchto tří milenců na dva, jakožto Adama a Evy, jsme v této kartě získali jedno zjevné vodítko, a sice původní dvojčata jakožto Blížence. Case se pokusil Waiteovy odchylky od tradičního zobrazování velkých arkán napravit, a proto opravil Waiteho formát v Klíči XIII i v Klíči XIX tak, aby připomínal tradičnější zobrazení Smrti a Slunce. Pokud však jde o Milence, od Waiteova zobrazení se už zpátky k původnímu obrazu nevracel, protože byl přiliš zaujat kabalistickými souvislostmi této revize.

Ještě o jedné maličkosti bychom se měli zmínit v souvislosti s Caseovým tarotem, protože jeho zpracování vychází z obrazů, které nejdříve zavedl Waite. Když Case překresloval Waiteova velká arkána, jasně na každou kartu vyznačil, jaké písmeno hebrejské abecedy k ní Zlatý úsvit přiřazuje. Caseovy návrhy velkých arkán, vysokých karet i čtyř es jsou odvozeny přímo z kreseb Pamely Colman Smithove pro Waiteův tarot. Když však došlo na malá arkána od 2 do 10 v každé barvě, Case napodobil starší verze, v nichž žádná z těchto jednotkových karet vůbec neměla obrazy. Když čteme Caseovy texty o tarotu, je jasné, že jediným jeho cílem bylo objasnit kabalistickou symboliku, kterou Waiteovy návrhy naznačují, ale vposledku vlastně zatemňují.

Waiteova verze Klíče VI se od tradičních podob tarotu odchyluje nejvíce. Nemáme žádný historický ekvivalent pro Waiteovu revizi. Na první pohled nám připomíná tradiční vylíčení Rajské zahrady. Waite obětuje vnitřní významy starších verzí Milenců a svou radikální revizí skrytě ilustruje kabalistickou gematrii, týkající se přirozenosti muže a ženy. Zjevně zakódované číslo tu je 311, 45, 666 a 13, jakož i řada vedlejších čísel, která však teď nebudeme podrobně rozebírat. Uveďme si alespoň částečnou analýzu číselných symbolů v Klíči VI (jež Waite sice nikdy ve svých publikovaných textech neprozradil, nicméně v jeho jedinečném zobrazení jsou jasně obsažena).

Číslo 311 je zakódováno v trojici, kterou vytváří anděl, muž a žena, protože 311 je numerická hodnota těchto hebrejských slov:

RPAL (200+80+1+30 = 311) - Jméno Raphael je jméno archanděla, který je zobrazen v Klíči VI, archanděla Merkura (planetárního vládce Blíženců) a někdy i Slunce, které je na Waiteově obrazu za archandělem.

AIŠ (1 + 10 + 300 = 311) - Muž, Adam vpravo. HAŠH (5 + 1 + 300 + 5 = 311) - Žena, Eva vlevo Numerickou hodnotu 311 má také hebrejské slovo ŠIA ( 300 + 10 + 1 = 311), tj. být si na roven, být si rovný, vrchol, vyvrcholení, vrcholek. V tomto pohledu slovo ŠIA představuje horský štít v pozadí. Je to diagram, který ukazuje orgasmus obou milenců, jenž oba spojuje v jedno a pak je rozpouští v nic.

Číslo 45 je zakódováno v trojúhelníku, který vytváří anděl, muž a žena i zářící Slunce za andělem, protože numerickou hodnotu 45 mají tato hebrejská slova:

ADAMf (1 + 4 + 40 = 45) - Adam, jméno prvního muže a jméno obecně pro lidi vůbec

IHVH + ChVH ( [10+5+6+5] + [8+6+5] = 26+19 = 45) - Bůh (Jahve) a Eva. Připojení Božího jména k Evě se tu rovná Adamovi vzhledem ke kabalistické formuli 26 + 19 = 45. Protože Adam je mužem vpravo dole na obrázku Klíče VI a Eva je žena vlevo dole, bude Jahve symbolizován archandělem (neboť každý ze čtyř archandělů symbolizuje jedno ze čtyř posvátných písmen Božího jména JHVH, a to v pořadí Michael, Gabriel, Rafael a Auriel). Adam se dívá Evě do očí a vidí Boha. Aby zdůraznil toto posvátné poučení, umístil Waite za archanděla slunce, které vyzařuje 45 paprsků, jež mají upozornit na toto zvláštní kabalistické číslo.

Klíč VI otevřeně ukazuje i číslo 666, a to třemi způsoby:

 • Jako 12 trojitých plamenů Stromu života za Adamem
 • Jako ovoce na Stromě poznání dobrého a zlého za Evou
 • Jako Slunce nad andělem
12 plamenů Stromu života za Adamem má tvar trojitých plamínků, které má vyšité na haleně Blázen z Klíče 0. Protože každý z těchto 12 plamenů má tři jazyky, tento strom se dohromady sestává ze 36 plamenů. Součet čísel od 1 do 36 se rovná 666. Tento ohnivý Strom života ve svých plamenech sluneční číslo 666. Číslo 666 jakožto plody Stromu poznání dobrého a zlého se objevuje i v úvodním hebrejském popisu ve třetí kapitole knihy Genesis. Numerickou hodnotu 666 mají tyto dvě věty:

AThH HMNf HOCf ( [1 + 400 + 5] + [5 + 40 + 50] + [5 + 70 + 90] = 406 + 95 + 165 = 666) = Nejedl jsi z toho stromu? (Gn 3,11)

KALHIMf (20 + 1 + 30 + 5 + 10 + 600 = 666) = Jako Bůh (= Elohim) (Gn 3,5)

První věta se týká Božího zákazu Adamovi a Evě, aby nejedli ovoce ze Stromu poznání dobrého a zlého, ve druhé se již objevily důsledky ochutnání tohoto ovoce, že budou jako bohové. Obě věty jsou na obrázku naznačeny ovocem za Evou. V těchto dvou citátech se ve Starém zákoně poprvé objevuje číslo 666. Slunce nad andělovou hlavou má v původní hebrejštině také hodnotu 666, stejně jako Slunce a andělé (jakožto Bůh). Všechny tři následující příklady mají v hebrejštině hodnotu 666: SVRTh (60 + 6 + 200 + 400 = 666). Slunce, zejména polední slunce, a také duch solárního magického čtverce (36 číslovaných čtverců dává dohromady 666) JHVH ŠMŠ ([10 + 5 + 6 + 5] + [300 + 40 + 300] = 26 + 640 = 666) - Bůh (Jahve) + Slunce, Sluneční bůh, Slunce jako symbol jediného Boha, v jiném uspořádání pak je to ŠM IHŠVH (svaté jméno Ježíš) ŠMŠ KBD ([300+40+300]+[20+2+4] = 640+26 = 666) -Sluneční sláva, paprsky vyzařující ze Slunce v Klíči VI To všechno je zakódováno ve žlutém zářícím Slunci, které vystupuje do zenitu nad Rafaelovou hlavou. K této kartě se vztahuje ještě jedna kabalistická formule, spojená s hebrejským písmenem Zajin. Jméno písmene Zajin znamená meč a ar-chetypální meč v kabale je meč plamenný, který popisuje Genesis. Jeho klikatá čára pak vytváří Strom života. V Genesis 3,24 dává Bůh meč na východ od Edenu, abych chránil Zahradu.

Planoucí meč má v hebrejštině hodnotu 666: VATh LHT HChRB ([6 + 1 + 400] + [30 + 5 + 9] + [5 + 8 + 200 + 2] = 407 + 44 + 215 = 666 = plamenný meč (Gn 3,24). Na tomto místě se ve Starém zákoně objevuje číslo 666 potřetí. Číslo 13 Waite do Klíče VI zakódoval skrytě a velmi nenápadně, takže se dá poměrně nesnadno vystopovat. V záhybech fialové tkaniny, do níž je Rafael oblečen, je vmáčknuta tvář lva a hada. Lev je vpravo a had vlevo. Lví hlavu lze vidět v tříčtvrteční perspektivě. Dívá se doleva, zatímco had je obrácen vpravo a má otevřenou tlamu, jež odkrývá hadí zuby. Tento skrytý zvěrokruhový symbol Case ve své verzi velmi přesně okopíroval, ale o této nenápadné symbolice se ani Waite ani Case se nikde nezmiňují. Lev i had jsou zvěrokruhové symboly, které dohromady dávají číslo 13. Lev je Leo, páté znamení zvěrokruhu, had je Štír, tedy osmé znamení. Dohromady svým postavením v kole zvířetníku dávají 13 jako 5 + 8 = 13. A 13 v hebrejštině je hodnotou dvou klíčových pojmů: AHBH (1 + 5 + 2 + 5 = 13) = láska, milenci, název Klíče VI) AChD (1 + 8 + 4 = 13) = jednota, jeden, být zajedno, spojit se A tak číslo 13 ve vztahu ke Klíči VI vyjadřuje sílu pouta lásky, která oba milence spojuje v jedno. A číslo 13 v tarotu je také číslem Smrti, které vládne Štír. Magickou energii lásky tedy může ztělesňovat lev a had. Waite tuto energii ukazuje také v malých arkánech, ve dvojce kalichů (v kartě, která tradičně znamená lásku) jako okřídlenou lví hlavu (kombinace orlích křídel, tedy znamení Štíra, se lví hlavou, tedy znamením Lva). Měli bychom ještě dodat, že v Crowleyho alchymické symbolice sexuální síly (kterou používá v textech O.T.O) se pro spojení Lva a Štíra objevují dva oddělené symboly. Mužský a ženský magický sexuální proud představuje bílý lev (Leo jakožto mužský princip) a červený orel (Scorpio jakožto princip ženský) a stejně tak i genitálie. Tajným semínkem sexuální magie je had se lví hlavou (tj. kombinace lva a hada, tj. znamení Leo a Scorpio).

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality