XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot

Tarot Slunce
Napadnou nás dva důvody, proč Waite pro Klíč XIX zvolil tuto zvláštní variantu: Slunce se často dostává do chybné astrologické spojitosti s Blíženci, protože v tomto klíči často bývají zobrazována dvojčata...
Zobrazen: 6717x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Kabala připisuje kartě Slunce hebrejské písmeno Reš

které přísluší Slunci jako světlu. Na rozdíl od lunárního klíče (jenž je ve skutečnosti spojen se znamením Ryb), se sluneční klíč přímo vztahuje k nebeskému tělesu, jež zobrazuje. Jde tu o jedno z hlubokých tajemství Mathersovy tarotové kabaly. Waiteova verze tohoto klíče je odlišná od většiny tradičních obrazů.

Nahý chlapec a dívka

Zatímco většinou vidíme nahého chlapce a dívku, kteří stojí před planoucím Sluncem a drží se za ruce, Waite jako by tu místo blázna zobrazil nahé dítě na koni, jež v levé ruce drží rudý planoucí sluneční praporec. Jako model pro tento klíč Waite použil jistý vzácný španělský a italský tarot, který se datuje do 18. století, kde bývá zobrazen ozbrojený bojovník na cválajícím oři, jenž v ruce drží šarlatovou zástavu (která někdy nese heraldické označení v podobě bílého kříže). Napadnou nás dva důvody, proč Waite pro Klíč XIX zvolil tuto zvláštní variantu: Slunce se často dostává do chybné astrologické spojitosti s Blíženci, protože v tomto klíči často bývají zobrazována dvojčata. Tím že nahradil dvojčata jedním dítětem na koni, snížil tendenci chápat tuto kartu jako Blížence. A ve Waiteově kartě Milenci, což je pravá karta pro znamení Blíženců, jsou tradiční dvě postavy dvou mužů a jedné ženy redukovány na dvojici muže a ženy, což může sloužit jako symbolický klíč pro Blížence.

Runa Ehwaz

V tradici starých germánských run se objevuje jedna zvláštní runa, která je typická pro spojení koně a Slunce. Je to runa Ehwaz (M), devatenáctá runa z abecedy starší Futhark. Je to symbolický obraz běžícího koně, jehož síla připomíná dráhu Slunce po denní obloze. Waite viděl v symbolice tarotu hodně keltských vlivů a možná si opravdu uvědomoval tuto runovou symboliku a její souvislosti, když navrhoval Klíč XIX. Skutečným vodítkem k správnému rozvržení astrologických atributů v této kartě je samotné planoucí Slunce. I když Luna v tarotu jsou vlastně Ryby, Slunce stále zůstává Sluncem. Tuto solární symboliku posilují další náznaky:

Lidská tvář žlutého Slunce

ukazuje na hebrejské písmeno Reš, které je přiřazeno k tomuto klíči. Slovo Reš jakožto jméno písmene znamená hlava, tvář nebo aspekt. A Slunce je šestou sefirou na Stromě života, která má tradičně žlutou barvu.

Oranžový praporec

který drží dítě v ruce, má tvar hieroglyfu starodávné formy hebrejského Reš. Reš mělo původně tvar praporce nebo standardy a bylo odvozeno z egyptského hieroglyfu označujícího „jednoho Boha". Oranžová barva zas v barevné škále Zlatého úsvitu připadá stezce Reš na Stromě života.

Šest květin ve vlasech

Také oněch šest květin, které má dítě vpletené do žlutých vlasů, představuje solární symbol. Šestka je číslo sluneční sefiry Stromu života. Tato šestá sefira je také místem dítěte (nebo syna) v kabalistické královské rodině (odpovídá čtyřem králům v řadě vysokých karet). To je také jeden z důvodů, proč Waite obvyklé dvě děti na této kartě zredukoval na jediného chlapce.

Čtyři slunečnice na zdi za koněm a chlapcem

jsou evidentně slunečními symboly. Sledují Slunce na jeho dráze a svým tvarem i barvou k Slunci patří (žlutá je barva sluneční sefiry a oranžová je barva stezky Slunce). V hebrejštině se nazývají ŠMŠVNf, což je také jméno Samsona. Kořen tohoto hebrejského slova je ŠMŠ, Slunce. I když je toto vodítko nenápadné, všimněme si, že hříva šedého koně v Klíči XIX skrývá grafickou podobu hebrejského písmene. Takto tedy Waite jasně stanoví, že sluneční klíč je opravdu Slunce, stejně jako když záměrně umístil Lunu k nohám Velekněžky, aby ukázal, že Velekněžka je opravdu Lunou.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality