XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot

Tarot Hvězda
Pták Ibis jež sedí na stromě za Isis v kartě Hvězda, tvarem svého těla připomíná písmedo Cade, které se pojí s touto kartou podobně jako pes v kartě Blázen se zas tvarem shoduje s písmenem Alef...
Zobrazen: 7418x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Cade náleží klíči

Podle přikázání Crowleyho Knihy zákona není Cade Hvězdou, nicméně podle Mathersova skrytého řádu, který vyvodil ze Sefer jecira. Cade klíči Hvězda náleží. Kabala připisuje Hvězdě hebrejské písmeno Cade, které odpovídá zvířetníkovému znamení Vodnář. Toto tajemství Waite ukazuje následovně:

Postava uprostřed

Postava uprostřed karty slouží jako jediné otevřené vodítko. Podobně jako mnoho dalších karet velkých arkán, například Síla a Spravedlnost, je tradiční obraz nahé ženy, která vylévá vodu ze dvou nádob, jasným zobrazením tajného astrologického atributu tohoto klíče: tradičním symbolem Vodnáře je postava nesoucí dvě nádoby s vodou, která přetéká, a tak ukazuje jejich obsah. Všimněme si, že jestliže přiřadíme Alef kartě Blázen, může tato karta připadnout pouze k písmenu Cade jakožto Vodnáři.

Ve znamení Ryb

Ve francouzském exoterním tarotu připadá Cade a Vodnář kartě Luna, která, jak ještě zjistíme, ve skutečnosti patří zvěrokruhovému znamení Ryb. v esoteričtější rovině ukazuje Waiteova verze polohu, kterou Klíč XVII zaujímá na stezce Stromu života. Hvězda spojuje sedmou sefiru (jíž vládne Venuše) s devátou sefirou (jíž vládne Luna). V této kartě je to znázorněno dvěma způsoby:
 • Purpurová hora v pozadí má stejnou barvu jako devátá sefira a tak se stává symbolem tohoto lunárního zastavení na Stromě života.
 • Zelený strom na vrcholku travnatého kopce má stejnou barvu jako sedmá sefira, jež je zas symbolem zastavení Venuše.

Zvlněné travnaté pláně

sahající od lunární hory k Venušině stromu, jsou tedy stezkou písmene Cade. Jezírko odrážející světlo hvězd noční oblohy je rovněž symbolem lunární deváté sefiry Stromu života.

Krásná nahá žena

je klasickým obrazem Venuše, tedy sedmé sefiry. Voda, která vytéká z nádoby, již žena drží pravou rukou, do hluboké modři jezírka před ní, se stává skutečnou stezkou Cade na Stromě života.

Osm hvězd na noční obloze

ukazuje na planetárního vládce Vodnáře. Tyto hvězdy vytvářejí srpek měsíce, který přetíná rovná čára, a vypadají jako srp s držadlem, což je ovšem symbolická podoba Saturna. A ve starém astrologickém schématu planetárních vládců je Saturn planetou vládnoucí Vodnáři. Waite nikdy nejmenoval ani netřídil sedm menších planetárních hvězd, nicméně tyto hvězdy vytvářejí zvláštní vzorec, který možná pohotově odhalí jejich planetární korespondence. Šest planet vytváří obrácenou podkovu a sedmá hvězda je vně tohoto oblouku. Hvězdná podkova jako by byla z dvakrát tří hvězd, tři hvězdy jsou vpravo a tři vlevo. Podle polohy Adama a Evy v kartě Milenci můžeme usoudit, že pravé hvězdy jsou mužské a levé ženské.

Tři hvězdy vlevo

A tak tři hvězdy vlevo jsou ženská planetární božstva tarotu, Luna, Venuše a Saturn v Klíčích II, III a XXI a tři hvězdy vpravo jsou mužská planetární božstva tarotu, tedy Slunce, Mars a Jupiter z Klíče XIX, XVI a X, Sedmá hvězda se stává androgynní planetou Merkur v Klíčí I, protože kombinuje mužskou a ženskou sílu ostatních šesti planet, zejména však Slunce a Luny.

Sedm menších hvězd Klíče XVIII jako planety


 • Luna (Klíč II)
 • Slunce (Klíč XIX)
 • Venuše (Klíč III)
 • Mars (Klíč XVI)
 • Saturn (Klíč XXI)
 • Jupiter (Klíč X)
 • Merkur (Klíč I)
Těchto sedm planetárních tarotových karet se opět objeví v malých arkánech ve Waiteově jedinečném zpracování sedmičky kalichů, ale v jiném uspořádání. Pokud jde o symboliku velké hvězdy uprostřed, která je na osmém místě v rozvrhu sedmi menších bílých hvězd, pak toto osmicípé žluté světlo představuje:
 1. Merkura jako krále planet
 2. Polárku, kolem níž se otáčejí všechny ostatní hvězdy
 3. Hvězdu Sirius
 4. Osmou nebeskou sféru, tedy stálice zvěrokruhu
 5. Ducha v podobě kola s osmi loukotěmi
Pták Ibis jež sedí na stromě za Isis v kartě Hvězda, tvarem svého těla připomíná písmedo Cade, které se pojí s touto kartou podobně jako pes v kartě Blázen se zas tvarem shoduje s písmenem Alef.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality