XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot

Tarot Soud
Šin je první písmeno slova obloha nebo nebe ŠMJMf. Slovo nebe se skládá z kombinace ohně a vody: Š -I- MIMf = Š (12, Šin, písmeno Ohně) + MMf (Mem, písmeno Vody). Toto nebe či obloha je veliká nebesky modrá plocha, která se táhne za archandělem...
Zobrazen: 5960x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Kabala připisuje Soudu hebrejské písmeno Šin

které přísluší ohnivému živlu. Ve Zlatém úsvitu je Šin také alternativním atributem Ducha, jestliže ve spojení s Tetragramem (JHVH) vytváří Pentagram JHŠVH (hebrejská formule rosenkruciánů pro Ježíše). Hebrejské písmeno Sin Waite v kartě zakódoval takto:

Graficky se hebrejské písmeno podobá plameni se třemi jazyky

Kabalisticky je každý z těchto tří plamenných jazyků členem jedné rodiny (otec, matka a dítě). To jasně ilustrují tři postavy v popředí, kde dítě stojí mezi mužem a ženou. Stojící žena tvarem připomíná latinské písmeno L, dítě latinské písmeno V a muž latinské X. Tím dostáváme latinské slovo LVX, světlo. Takto se tu pojem bílého světla pojí s Ohněm jakožto Duchem. Postoj dítěte se zvednutýma rukama a zakloněnou hlavou i tři další postavy v pozadí také připomínají tvar hebrejského Šin jako tři Jod nebo jako body vyzařující z centrální základny. Tvar hlavy a křídel anděla v tomto klíči také skrývá písmeno Šin.

Hlava je střední plamen tvaru trojzubce a křídla jsou krajní plameny.


Šarlatový kříž z bílém praporci, červená křídla anděla

a červené a žluté plameny andělových vlasů jsou také symbolem Šin jakožto ohnivého živlu.

Bílý praporec s červeným křížem na trubce

je rozvržen podle magic kého čtverce Marsu, který se skládá z 25 polí. Červený kříž pokrývá devět polí a čtyři bílé rohy zbývajících 16. Mars jako červená planeta je přiřazena k Ohni, což je živlová kvalita Klíče XX. A středový bod tohoto červeného slunečního kříže odpovídá číslu 13 uprostřed Marsová čtverce, čímž nám zas připomíná Klíč Smrt.

V symbolice této karty je veliký paradox

protože podle hebrejského písmene patří živlu Oheň, přesto však je na ní hojnost vodní symboliky. Gabriel na obloze nad mraky je archandělem Vody daleko spíše než Michael, archanděl Ohně. Rakve plujou na rozsáhlé hladině modré vody a vzadu se tyčí hora z ledu.

Tato záměna Ohně a Vody se skrývá ve dvou hebrejských slovech, která obě začínají písmenem Šin.


Šin stojí na počátku

klasického výrazu pro ohnivé Slunce ŠMŠ. Jako písmeno Šin znamená Oheň, tak zas písmeno Mem je živlem Vody. A tak Slunce ukazuje cyklus živlů Oheň, Voda, Oheň, že tedy v jádru Ohně je Voda, v srdci jang je jin.

Šin je první písmeno slova obloha

nebo nebe ŠMJMf. Slovo nebe se skládá z kombinace ohně a vody: Š -I- MIMf = Š (12, Šin, písmeno Ohně) + MMf (Mem, písmeno Vody). Toto nebe či obloha je veliká nebesky modrá plocha, která se táhne za archandělem v Klíči XX. Také nám připomíná učení z knihy Zohar o životě po smrti, že všechny duše se pročišťují šestiměsíční poutí ohněm a šestiměsíční poutí ledem.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality