Arkána Šalamounova prstenu

Prsteny.
 234
Nejprve uvěř slovům svých učitelů, dobrý člověče, pak studuj, a nejsi-li hlupák, pochopíš. Dětem je zapotřebí pohádek, lidu bájí a obřadů; nutno pomoci lidské slahosti. Šťasten by byl, komu by se dostalo Šalamounova prstenu...
Zobrazen: 3488x   28. 4. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Neodhalte nikomu tajemství prstenu

Nehledejte v hrobě Šalamounově, to je ve slujích okultní filosofie jeho prsten, nýbrž jeho vědu. S pomocí vědy a vytrvalé vůle nabudete nejvyššího arkána moudrosti, totiž neomezené vlády nad vyrovnaným pohybem. Můžete si ovšem opatřit prsten, dáte-li si jej zhotovit zlatníkem, jemuž nepotřebujete svěřit tajemství, neboť sám nevěda co vlastně zhotovuje, nebude moci odhalit jeho tajemství jiným.

Předpis pro výrobu prstenu

Zde je předpis pro prsten:
Vezměte malý díl zlata a dva díly stříbra a směste je v hodině slunce a měsíce, přidejte k nim tři stejné díly zcela čisté mědi, čtyři díly cínu, pět dílů železa, šest dílů rtuti a sedm dílů olova. Směste je všechny dohromady v hodinách, jenž se hodí pro jednotlivé kovy, a ze všeho zhotovte prsten, jehož povrch budiž sploštělý a dosti široký, aby se něm daly vyrýt značky. Připevněte na tento prsten čtyřhrannou pánvičku, v níž je červený magnetovec, zasazený do dvojitého zlatého kroužku. Vyryjte do kamene, svrchu a vespod obě Šalamounovy pečeti. Vyryjte do prstenu okultní znaky sedmi planet, jak jsou zobrazeny v magických archidoksech Paracelsových nebo v okultní filosofii Agrippově, silně prsten magnetisujte tím, že jej budete posvěcovat denně celý týden obřady, uvedenými v našem rituálu, při čemž nezanedbávejte ani barvy oděvů, ani zvláštních vůní, ani přítomnosti sympatických živočichů, ani zvláštních zaklínání, jimž vždy má předcházet zaklínání čtyř, uvedené v našem rituálu.

Prsten patří do hedvábí

Prsten pak zabalte do hedvábné látky a když jste jej okouřili vůněmi, můžete jej nosit u sebe. Okrouhlý kousek kovu nebo talisman, zhotovený tímto způsobem, stejně by působil jako prsten. Takto připravený předmět je jakási nádržka vůle. Je to magnetický vyzařovač, který může být velmi užitečný, kterého však není nezbytně zapotřebí. Pravili jsme ostatně, že starověké obřady pozbyly účinnosti od té doby, kdy se křesťanství objevilo ve světě. Křesťanské a katolické náboženství je vskutku legitimní dítko Ježíše Krista, krále mágů. Jeho kult je vysoká magie, podrobená zákonům hierarchie, jenž nemůže postrádat, má-li mít smysl a účinek. Jednoduchý škapulíř, nosí-li jej opravdu křesťanská osoba, je talisman nezdolatelnější než prsten a pantakl Šalamounův. Vyslovil to Ježíš Kristus, onen pokorný člověk-Bůh, mluvě sám o sobě: Sábská královna přišla z dálného Východu, aby uviděla a uslyšela Šalamouna a zde je více než Šalamoun. Mše je podivu nejhodnější evokace. Černokněžníci vyvolávají mrtvé, čaroděj vyvolává ďábla a chvěje se hrůzou, ale katolický kněz se nechvěje děsem vyvolávaje živoucího Boha. Čím jsou všechny talismany antické vědy proti posvěcené hostii?

Nerušte klid Šalamounův

Přejte odpočinutí v kamenné hrobce Šalamounově kostře i jeho prstenu, jenž má snad na svém bezmasém prstu. Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije. Kupte si některý ze stříbrných prstenů, jenž se prodávají u chrámových vrat a na nichž je obraz ukřižovaného s deseti zrnky růžence. Jste-li hodni, abyste jej nosili, bude na vaší ruce mnohem účinější, než pravý prsten Šalamounův. Magické obřady a malicherné bohoslužebné úkony jsou vesměs pro nevědomé a pověrčivé lidi a připomínají nám bezděky velice známou historku, o níž se zde zmíníme, poněvadž se sem hodí. Dva mnichové vstoupili do chaty, ponechané dohledu dvou dětí. Žádali o poskytnutí odpočinku a lze-li i nějakého pokrmu. Děti jim odvětily, že ničeho nemají a že ničeho nemohou dát. Dobrá, praví jeden z mnichů, zde je oheň; půjčte nám jen hrnec a trochu vody, my si již uvaříme sami polévku. - Z čeho? - Z oblázku, praví šibal mnich, a jde zvednout kousek křemene. Což nevíte, milé dítky, že žáci svatého Františka znají tajemství, jak vařit polévku z oblázku? - Polévka z oblázku! Jaký do div pro děti! Je jim slíbeno, že ji budou moci ochutnat a budou vidět, jak je výborná. Hned je tu hrnec i s vodou, rozdělán oheň a oblázek opatrně vložen do vody. Znamenitě, pochvalují si mniši. Ješté trochu soli a něco zeleniny; podívejte se, co je jí ve vaší zahradě. A kousek slaniny byste nepřidali? Polévka z ní bude lepší. Děti sedící na bobku před ohništěm hledí s olevřenými ústy. V hrnci klokotá. Jděte nakrájet chléb a přineste sem tamtu mísu. Nu, ta voní! Připravte na stůl a nalámejte do ní chléb. A oblázek pečlivě schovejte, ponecháme vám jej za vaši námahu, ten se nikdy nevypotřebuje a lze ho vždy zase použít. A nyní ochutnejte polévku! Nuže, jaká pak je? - Oh, je výborná, praví malí venkované tleskajíce rukama. Byla to vskutku dobrá polévka ze zelí a ze slaniny, jaké by děti svým hostům nikdy nebyly předložily, kdyby nebylo zázraku s oblázkem. Magické obřady a náboženské úkony jsou tak trochu mnišské oblázky. Jsou záminkou a příležitostí k uplatnění ctností, jichž je nezbytně zapotřebí k mravnímu životu člověka. Nebýt oblázku, nebyli by dobří mnichové obědvali. Měl tedy oblázek skutečně nějakou moc? - Ovšem, v dětské obrazotvornosti, dovedně roznícené dobrými otci. V tomlo vypravování není úmysl někoho zlehčovat nebo urážet. Mnichové byli sice vtipní, ne však lstiví. Umožnili dětem vykonat dobrý skutek, naplnili je úžasem a rozdělili se s nimi o dobrou polévku; doporučujeme zejména těm, kdo mají hlad a nedovedou si uvařit zelnou polévku, aby si prostě uvařili polévku z oblázku.

Studuj a pochopíš

Budiž nám dobře porozuměno. Netvrdíme, že značky a obřady jsou velikou mystifikací. Bylo by tomu tak, kdyby je lidé neměli zapotřebí. Je však nutné dbát té nepopiratelné skutečnosti, že všechny inteligence nejsou stejné. Vždy byly dětem vypravovány pohádky a budou se jim vypravovat, pokud budou na světě chůvy a matky. Děti věří a to je zachraňuje. Představte si sedmileté dítě, které by říkalo: Nepřipustím ničeho, co nechápu. Čemu lze naučit takového tvorečka? - Nejprve uvěř slovům svých učitelů, dobrý člověče, pak studuj, a nejsi-li hlupák, pochopíš. Dětem je zapotřebí pohádek, lidu bájí a obřadů; nutno pomoci lidské slahosti. Šťasten by byl, komu by se dostalo Šalamounova prstenu, štastnější však, kdo by se vyrovnal nebo i předčil Šalamouna vědou a moudrostí a nepotřeboval jeho prsten!


Elifas Lévi - Veliké tajemství čili odhalený okultismus.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality