Výklad karet - žádná karta není zlá

Viselec
Skutečná povaha Tarot někdy unikne. Tarot umí odpovědět na každou otázku. Karty nedokáží přesně určit čas. Model výkladu Tarot. Důležitost každé karty. Při čtení z karet by se měl věštící vždycky vyhýbat přehánění...
Zobrazen: 4365x   26. 5. 2020

Protože žádná karta není zlá, není zlý ani žádný soubor karet. Tohle je největší omyl většiny současných komentátorů, kteří tvrdí, že Meče malých arkán jsou svou povahou zlé. Meč svou podstatou představuje vzdušný živel, intelekt a racionální myšlenkový proces. Nesoulad, který tento soubor může odhalit, se pak týká mentální roviny, nikoliv fyzické. A takový nesoulad pak pouze ukazuje, že mysl má být ohebnější, když se přizpůsobuje dané situaci. Věštící by měl vždycky tuto barvu vykládat jako ukazatele obtíží, které vnímá mysl (a nikoliv tělo), a jako vodítka, jak je řešit.

Skutečná povaha Tarot někdy unikne

Skutečná povaha další skupiny tarotových karet však může tazateli uniknout. Jedná se o skupinu 16 karet, tak zvaných vysokých nebo dvorních, které mají všechny dvojí divinační povahu. Při divinaci označují dva aspekty, a sice nějakou individuální osobnost mimo tazatele a současně i osobnost, kterou si tazatel osvojí, když se bude chtít vypořádat s příslušnou situací. Komentáře jsou většinou s to vnímat jen první, vnější aspekt 16 vysokých karet, a jen málokteré vidí jejich duální povahu a vnitřní tvář. A tak svým umístěním bude vysoká karta označovat buď osobu, s níž se tazatel setkává, nebo také osobnost, kterou tazatel přijme za svou.

Tarot umí odpovědět na každou otázku

Věštící se patrně setká s problémem, jak tarot otázkou oslovit. V divinaci existují dvě základní metody, jak otázky vymezit. Věštící by měl z balíčku vyndat signifikátora a pak s co možná největší intenzitou formulovat dotaz, na nějž se chce dozvědět odpověď, a míchat přitom karty. Požaduje-li věštící konkrétnější prostředky, jak se tarotu ptát, může z karet vyndat určitou skupinu karet, než je začne míchat, a vyložit ke čtení jako prostředek, jenž vymezuje otázku. Jde-li například o dotaz „Mám změnit zaměstnání?", pak lze vybrat k přiměřenému popisu této otázky pentaklovou dvojku (která symbolizuje změnu) nebo pentaklovou šestku (která symbolizuje povolání).

Karty nedokáží přesně určit čas

Nyní je věštící vyzbrojen konkrétními prostředky a může položit jakoukoliv otázku, nemůže však oslovit časovou posloupnost, kterou mu dané čtení ukazuje. Při čtení totiž nelze zjistit přesné časové období. Neexistuje žádná zavedená formule, kterou by bylo možné uplatnit na danou kartu, aby se dalo určit, za jak dlouho a jak dlouho bude karta působit. Nicméně vyložené tarotové karty jsou vlastně diagram časové posloupnosti, která ukazuje určitý sled událostí. I když tedy nemůžeme při čtení stanovit konkrétní časové období, podle polohy vyložených karet je přece jen lze poznat. Z vyložených karet je možné usuzovat na blízkou minulost, přítomnost a budoucnost, blízkou i vzdálenou, nicméně přesný počet dnů jasně a spolehlivě určit nejde. Koneckonů časové období určené tarotovým orákulem se nakonec vždycky týká jen přítomného okamžiku. Karty jsou vyloženy náhodně a svým rozložením popisují okamžik, v němž byly vytaženy. A v tomto stále přítomném okamžiku, je zárodek budoucnosti i žeň minulosti. Takto tedy přítomnost dešifruje minulost i budounost.

Model výkladu Tarot

Pokud jde o modely, jak vykládat karty při divinaci, měli bychom být pružní a vynalézaví. Experimentujme co nejvíce s rozložením karet a nakonec si sami vzorce, s nimiž pracujeme, uzpůsobme tak, aby nám jejich podoba při řešení každého problému zcela vyhovovala. Nejoblíbenější je Keltský kříž, rozložení, které objevil A. E. Waite. Především však pamatujme, že i když je žádoucí experimentovat ve způsobech, jak karty při čtení uspořádat, nikdy nesmíme měnit jejich divinační význam, jenž bychom si měli vštípit do paměti.

Důležitost každé karty

Tím se nám naskýtá otázka, zdali nám všech 78 karet zapojených při čtení opravdu dává více informací než jedna jediná karta, nebo ne. Zkušenost nám překvapivě ukazuje, že jedna karta vždycky informuje lépe než 78 karet, které nám poskytují takové množství divinačních údajů, že až zatemňují možnost čtení. Neobratný divinační vzorec, který se používá ve Zlatém úsvitu, nebyl do této knihy vůbec začleněn, protože toto rozložení karet dává příliš mnoho informací, takže vlastně veškeré problémy spíše zastře, než aby je objasňovalo. Věštící během praxe sám zjistí, že čím skrovnější informace má, tím jasnější dostává odpověď na každou otázku. Při čtení z karet by se měl věštící vždycky vyhýbat přehánění.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality