Původ Tarotu a historie

Svět Tarot
Pohled na historii Tarotu od roku 300 n.l. 1367 zákaz hrát karty v Bernu, 1500 Sermones de Ludo Cumalis, 1856 Eliphas Lévi v díle Dogma a rituál vysoké magie, Tarot 1856, Tarot 1969 až po současnost.
Zobrazen: 8371x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Tarot 300 n.l.

Přibližně doba vzniku knihy Sefer jecira, židovské kabalistické příručky, která podrobně probírá astrologickou symboliku hebrejské abecedy, základní text pro Mathersův kabalistický tarot.

Tarot 1367

Ve stanovách města Bernu se objevuje zákaz hrát karty. Nejstarší dochované záznamy o tarotu se vůbec objevují v právních dokumentech, které ho zakazují. Jestliže tedy karty byly v roce 1367 zakázány, musí předcházet tomuto datu. Nicméně už ze „starého Egypta" tarot přece jen nepochází. Tato nejběžnější z okultních soustav orákula, jaké kdy člověk rozvinul, je vlastně „nejnovější". Case klade počátky tarotu do Fezu v Maroku do roku kolem 1200, nicméně nemáme žádný hmatatelný důkaz, který by toto tvrzení podepřel. Nejlepší tedy bude, když se na základě současných dokladů spokojíme s předpokladem, že tarot existoval už před rokem 1300 n.l.

Tarot 1392

Jacquemin Gringonneur vytváří tři soubory tarotových karet pro pobavení Karla VI. Francouzského. Zlomky těchto karet jsou nejstarším dochovaným dokladem tarotu.

Tarot 1450

V polovině 15. století si rodina Visconti-Sforza v Miláně objednává tarotové karty. Části tohoto karetního souboru, zhotoveného pro rodiny Sforza a Visconti, sloužily jako nejstarší dochované vzory moderních souborů 78 tarotových karet.

Tarot 1500

V latinském rukopise nazvaném Sermones de Ludo Cumalis, je uveden nejstarší soubor velkých arkán, jak je známe dnes.

Tarot 1540

V Itálii se v díle Le Sorti od Marcolina objevuje nejstarší tiskem vydané pojednání o tarotu jako divinační soustavě.

Tarot 1612

V díle Sláva a vyznání rosenkruciánů (The Fame and Confession of the Rosicrucians), soukromě vydaného anonymního traktátu o tajné rosenkruciánské komunitě v Evropě, se objevuje první zmínka o esoterním tarotu. Má název ROTA a je popisován jako prostředek nebo nástroj, s nímž se lze radit o minulosti, současnosti a budoucnosti.

Tarot 1781

Pod názvem Le Monde Primitiff (Primitivní svět) se v encyclopedii Court de Gebelina objevuje první spojení tarotu s Egyptem. Gebelin předpokládal, že hieroglyfická „Kniha Thothova", která se datuje do starého Egypta, byla původním tarotem. De Gebelinovy egyptské teorie pak ke konci 18.století rozvíjí Eteilla. Jejich spojené úsilí tak zastřelo skutečné dějiny a strukturu tarotu až do dneška, a to do té míry, že i v současnosti se vytvářejí pseudoegyptské tarotové soubory, které mají dokládat jeho předpokládaný egyptský původ.

Tarot 1785-1791

Francouzský okultista Eteilla, ovlivněn teorií Courta de Gebelina o egyptském původu tarotu, píše řadu knih, které zavádějí esoterní slovník pro tarotové karty. I když tyto definice nebyly pramenem pro Mathersův vlastní esoterický thesaurus, je možné, že Eteilla, neustále se odvolávající na tarot jako na Knihu Thothovu, je zdrojem pro Crowteyho Knihu Thothovu, publikovanou o 160 let později.

Tarot 1856

Eliphas Lévi ve svém díle Dogma a rituál vysoké magie [Dogrne et RUuel de la Haute Magie) vydává tiskem první spojení kabaly a tarotu. Tento model pak S.L. MacGregor Mathers rozpracovává a rozvíjí do tarotového souboru Zlatého úsvitu.

Tarot 1887

S vytvořením tajné společnosti Rádu zlatého úsvitu Mathers zaznamenává esoterické atributy tarotu v nepublikovaném rukopise Kniha T.

Tarot 1889

Papus (Gerald Encausse) vydává Cikánský tarot (Le Tarot des Bohémiens), v němž podrobně rozvádí chybný kabalistický tarot, založený na zastřených okultních atributech, jež udávává Lévi ve Vysoké magii.

Tarot 1909

Aleister Crowley v soukromě vydané knize Liber 777 rozpracovává tajný řád tarotu, který poprvé viděl Mathers. Tato informace se objevuje i v Crowleyho okultním časopise The Equinox, soukromě vydávaném během let 1909-14 (a zejména v Equinox 1,8). V této době neznámý autor, píšící pod šifrou V.N., v anglickém časopise The Occult Review (Květen 1910) veřejně odhaluje správné tarotové atributy Zlatého úsvitu a připojuje tabulky převzaté z Crowleyho 777.

Tarot 1910

Arthur Edward Waite publikuje The Pictorial Key to the Tarot (Obrazový klíč k tarotu), kde jsou zmínky o tajném kabalistickém tarotu Zlatého úsvitu, podrobnosti však nejsou uvedeny.

Tarot 1920

V řadě článků pro časopis AZOTH Paul Foster Case komentuje tarot ve světle myšlenkové Školy Zlatého úsvitu. Case tvrdí, že v zastřených náznacích v dílech Eliphase Léviho odhalil skrytý řád tarotu již před rokem 1920.

Tarot 1937

Ve své čtyřdílné knize nazvané Zlatý úsvit (The Golden Dawn) vydává Israel Regardie tajné instrukce Zlatého úsvitu, včetně Knihy T. 1944 - Crowleyho Kniha Thothova podrobně popisuje tarot, rekonstruovaný podle Mathersovy Knihy T z hlediska thelemické magie.

Tarot 1947

Paul Foster Case vydává The Tarot, A Key to the Wisdom of the Ages (Tarot, klíč k moudrosti věků), kde rozpracovává symboliku velkých tarotových arkán podle Zlatého úsvitu. Toto vydání je konečnou verzí Caseova Introduction to the Tarot (Úvod do tarotu), který vyšel poprvé v roce 1920.

Tarot 1969 až současnost

Obnovený zájem o tarot vede k novým vydáním mnoha starých verzí karet (jako je například Waiteova, Crowleyho a Caseova) i k vytváření nových, velice různorodých návrhů (například od rekonstruovaných verzí Zlatého úsvitu přes surrealistické alternativy Salvátora Dalího až ke Knize Thothově od Aleistera Crowleyho a Friedy Harrisové). V roce 1969 se objevuje T: The New Tarot (Nový tarot T), jehož návrh vznikal v transu při seancích (Quija) a který ohlašuje počátek mnoha nových tarotových výhonků a variant.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality