Smaragd - amulet

Smaragdová zeleň.
Ti, kteří jsou nositeli smaragdu mohou "dostat propůjčenou" nadvládu nad velkým majetkem, který je prubířským kamenem jejich budoucí existence a velkou zkouškou lidskosti. Grál byl miskou, zhotovenou z jediného kusu smaragdu postavený na safírov
Zobrazen: 4039x   26. 5. 2020, aktualizováno: 26. 5. 2020

Smaragd - kámen Muriela

Smaragd (smaragdos) je zasvěcen pro archanděla Muriela, planetárně Mars, měsíci květen -  (Židé červen). Svatý Jan je dohližitelem na knihou ozařující smaragd. Smaragd je kámen andělů.

Zelené kameny

Zelené kameny: zelená je barvou harmonie, naděje, osobního růstu a léčení, reprezentuje znovuzrození přírody, ale je též barvou zrady. Je oku lahodící barva přírody, ale i jedovatých hadů. Dává však i pocit bezpečí, vyrovnanosti a klidu, vyjadřuje pocity svobody ducha, regenerace, náklonnosti a soucitu. V oblibě ji mají lidé s vysoce vyvinutým smyslem pro krásu. Z minerálů sem přísluší smaragd, chrysolit, verdelit (zelený turmalín), nefrit, jadeit, grosulár, malachit, amazonit a chryzopras.

  • Na svatováclavské koruně je celkem 30 drobných egyptských smaragdů ze známých nalezišť Džebel Zabar a Sikait.

Smaragd

Bylo by opravdu těžko nalézti kámen, který by svou důležitostí s vzácností předčil smaragd. Také i hmotná cena bezvadného smaragdu daleko předstihuje ceny ostatních drahokamů, ani diamant nevyjímaje. Bezvadné a čiré smaragdy se nalézají velice zřídka a náleží k největším vzácnostem. Podle gnostiků a křesťanských symboliků je smaragd zasvěcen apoštolu Janovi. Smaragd je rovněž použit v názvu desky Herma-Trismegista jako tabulla smaragdina – smaragdová deska. Vnitřní význam smaragdu je nesmrtelnost - a proto také stará legenda o sv. Grálu učí, že sv. Grál byl miskou, zhotovenou z jediného kusu smaragdu. Podle apokryfních evangelií byla do sv. Grálu zachycena kanoucí krev umírajícího Krista, podle jiných pramenů je sv. Grál miskou, již použil Kristus při Poslední večeři. Svatý grál symbolicky stál na safírovém oltáři moudrosti. Ve středověké Evropě byl smaragd pokládán za talisman, přinášející úspěch, bohatství a moc. Smaragd s vyrytým obrazem Herkula rovněž prý dával nositeli moc a právo poroučet. Smaragd do něhož byl vyryt obraz Herkulův, prý dával svému vlastníku “moc a právo poroučeti” a činil jej odvážným a nebojácným. Peršané a Arabové věří, že smaragd mírní zlost a rozčilení, uklidňuje srdce a odvrací nemoci krve. Je o něm rovněž známo, že žene nositele za cílem, který nelze dosáhnout, není li tím cílem vzdělání. Posvátnou úctu vzdávali smaragdu i staří Peruánci - dodnes je známá pověst o velkém ztraceném pokladu Inků, v němž se nalézá i obrovský smaragd velikosti slepičího vejce, který byl původně uctíván jako symbol bohyně.

Smaragd - amuletní kámen a jeho pravá povaha

Sounáležitost smaragdu s lidmi je netečná až neutrální. Povahou smaragdu je na pomyslné laťce dobra a zla. významnější polovina dobra. Mezi svody smaragdu patří především honba za ideálem. V případě, že je směřován k majetku, sevře člověka do nezničitelných kleští. Majitelé tohoto kamene mohou mít problém s dlouhotrvající nespokojeností v prostředí, ve kterém žijí. Výjimku tvoří pouze ti, kteří dávají přednost vzdělání a duchovním věcem. Smaragd podporuje sklon k občasnému pesimismu. Mírně zvedá ješitnost. Patří mezi tzv. opatrné kameny a svého nositele nabádá k velké ostražitosti. Svou schopností odrážet negativní vlivy patří mezi jedny z nejsilnějších kamenů. Mírnou vadu na kráse tohoto kamene, podobně jako u rubínu, je zesilování negativního vlivu, který do kamene narazil a směřování od sebe s větší „násobenou“ silou. Tato vlastnost může vyvolávat zbytečné vypjaté situace. V případě, že kámen anihiluje extrémně silný útok, tak vybledne (ztratí světlo), nebo praskne. Významným způsobem ovlivňuje tvořitelskou a racionální inteligenci. Potlačuje však empatii (schopnost vcítit se do druhého), což může způsobovat sníženou míru soucitu s okolím až surovost. Z talentové výbavy podporuje humanitní i technické směry. Temperamentem často propadá cholerickým nebo melancholickým (plačtivým) projevům. Má sklon k depresím, které mohou člověka lákat k únikům i u situací, kterým by se dalo postavit. Podporuje mozek a úniková reakce je tedy pouze bezpečnostním opatřením z opatrnosti. Podporuje intuici - hledat. Ze zdravotních jednotlivin má pozitivní vliv na kardio systémy, ale jinak ho významněji tělesná schránka člověka nezajímá. Má v sobě obsažen - a to i díky své přepečlivosti - neustálý pocit chaosu (nespokojenosti) ve své minulosti. Jeho radost a nálada by se dala nazvat zádumčivou, na povrchu veselou, uvnitř však hledající až sklíčenou. Tato poslední věta platí v případě, že nejsou využívány jeho schopnosti při nalézání duchovních hodnot. V osudu člověka ovlivňuje nehmotné statky, tedy snaží se ho vést k moudrosti a zdokonalování. Hlavním povahovým pilířem, je jeho povaha řádu hledat MOUDROST.

Nebezpečí smaragdu

Ti, kteří jsou nositeli smaragdu mohou "dostat propůjčenou" nadvládu nad velkým majetkem, který je prubířským kamenem jejich budoucí existence a velkou zkouškou lidskosti. V případě, že zahlédnete ve smaragdu odlesk rubínu, znamená to, že kámen krvácí a nositel amuletu nezvládá svůj životní úkol. V případě, že ve smaragdu zahlédnete odlesk modré safírové barvy, znamená to, že se nositel amuletu přibližuje k transformaci.

  • Spojení smaragdu a rubínu je přitahováno sexuální (PAT) silou a vytváří tragický osud padlého anděla.

Svou schopností vstřebávat negativní vlivy patří do úrovně středně silných drahokamů. Tvorba amuletu je možná bez větších problémů.

Sv. Grál byl miskou, zhotovenou z jediného kusu smaragdu postaveného na safírové desce, která odrážela modrou a zlatou oblohou světla a hlídala kapičky rubínové krve uvnitř Grálu. B.d.L.

 

© Z knihy "Magie drahokamů - A.R.X." PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality