Adular - amulet

Adular.
Povaha kamene Adular vůči člověku je přátelská, ale pouze ke konkrétní skupině. Nečiní obtíž vytvořit pouto mezi tímto kamenem a člověkem. Je vhodným kamenem pro spolupráci ve věcech získávání hmotných statků při které posiluje psychiku.
Zobrazen: 8603x   22. 6. 2009

Adular - planetární cyklus

Významný je cyklus planetární, v němž jednak jednotlivé drahokamy odpovídají planetám samým, jednak jsou v určité korespondenci k příslušným planetárním inteligencím. Jak uvádí Merrill (U. S. Smitson. Inst. Bull. 118.), jsou v anonymním starověkém díle: De Sympathia septem metallorum et septem selectorum lapidum cum Planetis, z něhož je tato zpráva čerpána, vždy uváděny pro každou planetu drahokamy dva, podle toho, nalézá-li se v konjunkci nebo v opozici.

  • Měsíc - adular neb jiný čirý kámen, s výjimkou diamantu.

Adular - obecný popis

Jedná se o odrůdu živce, nazývanou rovněž měsíčním kamenem (moon-stone). Adulár byl znám ve starověku pod jménem selenit. Již u starých kulturních národů Mezopotámie byl adular zasvěcen měsíci, respektive lunárnímu božstvu. Podobně tomu tak bylo, v kulturní sféře řecko-římské. Není proto divu, že u prvokřesťanů se adular stává symbolem Panny Marie. První písemnou zmínku o víře, že adular v sobě obsahuje obraz měsíce, který ubývá a přibývá v souhlase se skutečným měsícem na obloze, nalézáme v známém spise Naturae Historia (lib. XXXVII) od Plinia Sec. (23-79 p. Kr.). Odtud se tento názor promítá celým středověkem. Zmiňuje se o něm rovněž Athanasius Kircher ještě r. 1643, podobně i Cardanus, který uvádí, že se takový kámen nalézá v majetku papeže Klimenta VII. Laars pak připisuje stejný jev adularu u papeže Lva X. Je možné, že v obou případech se jedná o stejný drahokam. Podle Plinia má prý adular při dorůstajícím měsíci moc vzbuzovat náklonnost a lásku a při přibývajícím měsíci jej lze použít k věštění budoucnosti (zvědná magie). V Orientě není adular příliš rozšířen. Na Ceyloně je dodnes adular pokládán za talisman, přinášející štěstí a úspěch. Arab Kazwini píše ve své Kosmographia, že adular upevněný na kvetoucí palmy nebo ovocné stromy je zárukou bohaté úrody. O jiné odrůdě živce, bohužel blíže neurčitelné, se zmiňují staroegyptské Knihy mrtvých (kap. LXVI). Je zde popsán návod na zhotovení talismanu v podobě papyrového stonku, který zavěšen kolem krku mumie dodává svěžest duchu zemřelého, při jeho strastiplné pouti do Západní říše - Amenti. mystickým.

Adular a jeho skrytá povaha

Povaha kamene Adular vůči člověku je přátelská, ale pouze ke konkrétní skupině. Nečiní obtíž vytvořit pouto mezi tímto kamenem a člověkem. Je vhodným kamenem pro spolupráci ve věcech získávání hmotných statků při které posiluje psychiku. Jedná se o introvertní kámen s charakterem směřujícím značně pouze k zájmům majitele a nečiní mu problém v tomto zájmu zasahovat do svého okolního světa. Vztahy svého vnitřního (implicitního – IM) světa má perfektně uspořádány s vysokou mírou pečlivosti.

Je hůře přizpůsobivý vůči svému okolí

a vůči veškerým změnám. Než udělá jakýkoliv krok k vytváření něčeho nového např. k podnětu nových myšlenek uplyne spoustu času. Potom má, ale zmapovány veškeré rizika do kterých vstupuje. Adular dobrovolně nevstupuje do žádných sporů a až úzkostlivě se jim vyhýbá. Tento kámen nemá útočnou povahu. Z negativních bytostních vlivů vytvářených zvenčí ho zajímají především přímé fyzické napadení a je téměř netečný k systémům, které mohou u majitele vyvolat změnu projekce reality, simulace a iluze.

Adular při ohrožení

V případě ohrožení vytváří pouze obranou reakci bez následného cíleného zpětného odrazu. Tato vlastnost lze částečně ovlivnit správnou přípravou kamene. Z talentové výbavy člověka podporuje jeho technické stránky. V podnikání pomáhá v oblasti obchodu. U majitele zesiluje polohu sangvinik – melancholik. Adular má rád dochvilnost a přesnost a v případě, že dochází k vychýlení z této polohy způsobuje v majiteli vnitřní napětí ovlivňující temperament. V oblasti mozku ovlivňuje především rozum (racionalitu).

Adular a vliv na zdraví

Zdravotní stav těla člověka ovlivňuje minimálně. Výjimku tvoří pouze sluch a schopnost naslouchat v případě, že z toho může vyplynout nějaký prospěch. Adular pomáhá člověku ve schopnosti orientovat se chytře v životě a to i přes to, že tato chytrost nemusí být rovna moudrosti. Osudy člověka ovlivňuje v oblasti získávání majetku a v umění se této vlastnosti naučit.

Hlavním povahovým rysem Adularu je ostražitost

Patří mezi kameny, které nikdy nespí. Schopnost vypořádat se s negativním zářením patří mezi středně silné. Maximální záření, které je schopný zpracovat je záření schopné způsobit chronické dopady. Vůči vkládání informací je velmi přizpůsobivý a pro majitele se aktivuje bez problémů. Adular není rád ve společnosti s dalšími kameny a je tedy vhodné jej uchovávat samostatně a pokud možno v temném prostředí.


© pannacz.com. - z knihy Magie drahokamů.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality