Spirituální krize

spirituální krize
Duchovní krize je stav, kdy člověk probouzí svou mysl i duši. Spouštěčem většinou bývá ztráta. Duchoví krize se může zaměnit za emoční krizi. Emoční krize je regresivní, duchovní je progresivní.
Zobrazen: 3521x   26. 5. 2020

Duchovní krize zahrnuje mnoho úrovní našeho já, včetně fyzické, duševní a emocionální

Může být pro mnoho lidí matoucí, protože jedinec, který tímto prochází, sám neví, co se s ním děje a tak to nemůže vysvětlit ani svému okolí. Často proto bývá zaměňována s emoční krizí, protože ta je s duchovní krizí na oko těsně spjata. Jak mnozí z vás jistě vědí, je velmi těžké popsat vaše duchovní zkušenosti. Proto používáme jazyk emocí, jelikož to nejlépe vystihuje duchovní podstatu... Totéž platí o vztahu mezi emocemi a duší během duchovní krize. Emoce hrají velkou roli v tom, když nás přivádí k probuzení, avšak samy o sobě nejsou příčinou ani podstatou problému.

Emocionální krize

se nejčastěji projevuje, když emoční energie člověka byla dlouhou dobu potlačována. Potom v důsledku stoupajícího tlaku z okolí a stresu není schopen se svými emocemi pracovat. Nyní se mohou stát dvě věci. První z nich je, že energie, která dlouhou nemohla ven, se najednou ven dostane. Většinou v podobě zlosti a výbušnosti. Nebo se může stát druhá věc, a tou je, že se člověk dostane do hluboké deprese, protože naopak všechny pocity v sobě ještě více potlačí, nenechá je za žádnou cenu vyjít na povrch a to se projevuje ztrátou hmotnosti ztrátou chuti k jídlu, podrážděností, letargií atp. Tito lidé si sami většinou neumí říct o pomoc a tak se jejich stav prohlubuje.

krize

Tyto problémy se léčí pomocí psychoterapie pod vedením zkušených odborníků

Ti se zaměřují na klientovu minulost, jeho dětství, dospívání. Na problémy, které ho trápily a stále sužují. Někdy jsou podpůrnou nebo i hlavní léčbou antidepresiva, esence a bylinky. Lidé v těchto situacích ztrácejí chuť řešit každodenní problémy, a tak je potřeba navrátit je do běžného života. Prostřednictvím starých bolestí a začleněním nových dovedností bude jedinec schopen pokračovat ve svém životě s větší vírou v sebe sama,

Duchovní krize

Duchovní krize může vypadat velmi podobně jako emoční krize, ale v mnohém se liší. Zaprvé je skoro vždy vyvolána ztrátou. Může to být ztráta zdraví, práce, blízkého člověka, vztahu, nebo velká finanční ztráta. Důležitou součástí duchovní krize je přítomnost ztráty.

duch

Právě v této rané fázi duchovní krize nás může zmást, co se děje

jelikož jedinec zažívá spoustu emocí kvůli ztráty. Všechny tyto jeho pocity můžeme srovnávat s truchlícím procesem. Není pochyb o tom, že je v jeho duši přítomen zármutek. Duchovní krize v nás způsobuje touho po hlubším poznání sebe sama, zkoumání našich hodnot, hledání významu našeho života a zkušeností. Veškeré otázky našeho života budeme zpochybňovat, ať už se jedná o sféru pracovní, vztahovou, nebo o činnosti, které jsme doposud provozovali.

Důležité je, že se nás samotná ztráta tak dotkne

že budeme hledat i její smysl v našem životě, který nám má prozradit, kudy se vydat dál. V emoční krizi nehledáme skryté významy za událostmi v našem životě. Bereme je tak, že se měly stát a hlubší smysl znát nepotřebujeme nebo ani nechceme. Duchovní krize nám i přes počáteční bolest a pocity nepohodlí nabízí zkvalitnění našeho života a lepší zítřky Je to proto, že budeme více poznávat sami sebe a v důsledku toho můžeme vytvořit nový životní styl, který bude smyslem pro neustále se rozvíjející osobní hodnoty.

ruce

Postupně odstraňujeme ty aspekty

které negativně ovlivňují naše myšlení. Během tohoto procesu se může stát, že člověk, který prožívá duchovní krizi, na chvíli neví, kým vlastně je. Toto se může stát, pokud se člověk svěří do péče psychologů nebo psychoterapeutů, kteří se rozhodnou, že budou léčit emocionální krizi (která to přitom není) a nasadí medikamenty. Takže v jedné rovině se duchovní krize mění v emocionální, ale v důsledku působení léků se pozastaví i duchovní krize, což ale může způsobit určitý blok. Totiž probuzení duchovního já se díky tomuto může pozastavit, člověk přestane hledat smysl jeho života na tomto světě, nenalézá cestu ven, dokud se neobjeví další situace, která duchovní krizi vyvolá.

Dalším rozdílem je, že emocionální krize je regresivní

kdežto duchovní bývá progresivní. Jinými slovy to znamená, že emocionální krize nás vrací zpátky do minulosti, kdežto duchovní krize nás posouvá dopředu k novým zážitkům a možnostem. Pokud si všimnete, že někdo vám blízký prožívá duchovní krizi, zkuste mu najít někoho, kdo pozná rozdíl mezi emoční a duchovní krizí. Kdo mu podá zpětnou vazbu. Nemusí na to být sám. Znalí lidé této problematiky dokáží pomoct těmto osobám ukázat správný směr a podají pomocnou ruku.

terapie

Důležitými pomůckami, jak zvládnout spirituální krizi jsou meditace

přírodní léčby, aromaterapie, masáže, jóga a spojení s přírodou. Totiž čím déle se bude jedinec snažit potlačovat tuto krizi a neudělá si čas sám pro sebe, tím déle bude jeho stav trvat a dokonce se prohlubovat. Duchovní krize je ve svém důsledku dar. Protože získáváme možnost poznat do hloubky sebe sama, vyšší principy a smysl našeho života zde na zemi. Mnoho lidí si to sice uvědomuje, ale už nejsou schopni s darem naložit tak, jak si vyšší moci přejí.

mraky


(c) panna.cz CLAIRE

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality