Jasnozření - magická zrcadla

imaginace
 2
Mág si musí býti vědom především toho, že úspěch zrcadlové magie nezaručuje magické zrcadlo, nýbrž astrální a mentální schopnosti, vyvinuté vhodnými cviky předběžných stupňů. Mág po této pomůcce jistě vždy rád sáhne.
Zobrazen: 3642x   16. 1. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

JASNOZŘENÍ v praxi pomocí MAGICKÝCH ZRCADEL

Jsou dva druhy magických zrcadel a to:

Optická zrcadla zhotovená buď z plochého nebo dutého skla

 

opatřená na jedné straně stříbrným amalganem nebo černým lákem. U zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K optickým zrcadlům se čítají i křišťálové koule, dále plochá nebo dutá kovová zrcadla, na jejichž povrchu je nanesena barevná nebo černá tekutina.

 

Magická zrcadla opatřená fluidickými kondenzátory

 

I hladina tiché vody může sloužit za optické zrcadlo.

Mág si musí býti vědom především toho, že úspěch zrcadlové magie nezaručuje magické zrcadlo, nýbrž astrální a mentální schopnosti, vyvinuté vhodnými cviky předběžných stupňů. Mág bude proto magické zrcadlo jakéhokoliv druhu považovat jen za pomůcku – za jakési nářadí. Tím ovšem není řečeno, že by mág bez magického zrcadla nemohl vůbec pracovat. Jelikož magické zrcadlo poskytuje mnoho možností upotřebení, mág po této pomůcce jistě vždy rád sáhne. Mág, který tuto učební soustavu probral prakticky, se neposadí před magické zrcadlo, aby pouhou fixací tohoto unavil zrakové nervy. Mág pracuje jinak, tj. prakticky.

 

Magické zrcadlo koná dobré služby:

 

1) u všech imaginačních prací, vyžadujících optické cviky

 

2) všude tam, kde jde o nabíjení silami, fluidy atd.

 

3) jako průchodní brána ke všem žádoucím úrovním (sférám)

 

4) jako spojovací prostředek se živými a zesnulými osobami

 

5) jako pomůcka k navázání styků s různými silami, bytostmi, inteligencemi atd.

 

6) jako ozařovač při impregnování místnosti, léčení nemocných atd.

 

7) jako ovlivňovací prostředek sebe sama nebo jiných osob

 

8) jako magický vysílač a přijímač

 

9) jako prostředek k zadržování škodlivých a nežádoucích vlivů

 

10) jako promítací přístroj veškerých žádoucích sil, bytostí, obrazů atd.

 

11) jako dalekohled

 

12) jako pomůcka k prozkoumání minulosti, přítomnosti a budoucnosti

 

Jelikož je magické zrcadlo univerzálním prostředkem, není možno vyjmenovat zde všechny možnosti. Avšak intuitivní mág přijde na základě těchto dvanácti příkladů sám na další praktiky s magickými zrcadly.

 

Ve vzdálenosti asi 1 - 2 m se před svým magickým zrcadlem posaďte do ásany (koncentrační pozice). Toto cvičení nevyžaduje zvláštní osvětlení. Imaginační cviky provádějte tím, že si zpočátku postupně představujte předměty, které otevřeným zrakem musíte vidět tak zřetelně, jako by zde byly skutečné. Jelikož jste se pomocí předcházejících cvičení stali již Mistry imaginace, nepřijde Vám toto předběžné cvičení nijak zatěžko. Představu předmětů udržte vždy po dobu několika minut, načež je imaginačně opět zrušte. Kdyby se Vám proti očekávání imaginace přece jen nedařila, provádějte nejdříve imaginační cviky s barvami a potom teprve přejděte k imaginaci s předměty. Optická imaginační schopnost je obdobná ohnivému principu, takže mágové, kteří ovládají dokonale živel ohně, budou mít i v zrcadlové magii nejlepší úspěchy. Po představě s předměty přejděte k imaginaci různých zvířat, dále lidí, při čemž si zpočátku představujte výrazy tváří u známých, později u neznámých osob a různých lidských ras. Imaginační cvičení prodlužte konečně na celou postavu. Daří-li se Vám toto cvičení a můžete-li si představit osobu, ať známou či neznámou, mužskou nebo ženskou na povrchu zrcadla, přejděte k představě domů, krajin, míst apod., abyste i v tom získali náležitou schopnost. Teprve takto jste magicky připraveni k provádění pravé zrcadlové magie. Tyto přípravné cviky jsou velmi důležité, neboť mentální, astrální a hmotné oko musí imaginací teprve uvyknout tomu, aby pojalo velikosti obrazů a jejich zřetelnost. Jinak bychom viděli vše jen zkresleně. Při provádění těchto cviků nesmíte připustit, aby se Vám v zrcadle objevovaly samočinně různé jiné obrazy, což se stává ponejvíce osobám mediálně založeným. Odmítejte proto důrazně všechny nežádoucí jevy i tehdy, kdyby byly sebekrásnější a lákavé. Vše, co se Vám objeví nečekaně, jsou pouhé halucinace, myšlenkové reflexy prýštící z podvědomí, které se rády vynořují za tím účelem, aby mága klamaly a brzdily v jeho úsilí a poctivé práci. Při tomto předběžném cvičení shledáte, že se Vám imaginárně pracuje tím lépe, čím větší je magické zrcadlo.


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 

Magické zrcadlo a zvědná magie

 

Pokusy se zrcadlem - magie

 


zdroj: Bardon, Chvojkovo nakl.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality