Magie svící - barvy pozitiva a negativa

Magie svící.
Svíčky musíte vlastnoručně pomazat. K tomu slouží různé magické oleje - úspěch, láska, štěstí, radost, harmonie. Při pomazávání svíčky se rozlišuje severní pól (konec svíčky s knotem) a jižní pól( pata svíčky) a střed svíčky...
Zobrazen: 8699x   18. 11. 2009, aktualizováno: 21. 11. 2009

Historie zapalování svící je stará jako lidstvo

a její původ se odvíjí od rituálu uctívání ohně. V minulosti lidé používali k očištění domova oheň, který likvidoval nečisté síly a negativní energii. Ve všech domácnostech byly vidět petrolejové lampy, kamna, krby. V dnešní době používáme na ochranu a zbavení se negativních energií solné lampy, svíčky všech velikostí, druhů i barev (každému dni vládne jiná planeta a k ní přiřazená barva), aromalampy, vonné tyčinky, a navracíme se ke krbům, otevřeným ohňům. Magie svící je - stejně jako magie živlů - založena na spojení člověka s přírodou. Světlo a svíčky jsou symboly klidu, míru, ticha, čistoty, uctívání, ochrany, vyjadřují vztah k Bohu nebo nám ukazují cestu. Většina si prožila svůj první svíčkový rituál už dětství, v podobě svíček na dortu k narozeninám . V podobě sfouknutí svíček a přání, které se mělo stát.

Tento zvyk je založen na :

 • 1) na koncentraci,
 • 2) a na použití síly svého přání.

Pokud chce totiž někdo něčeho dosáhnout, musí se nejdřív soustředit , pak říct svoje přání a nakonec sfouknout svíčky nejlíp se zavřenýma očima ( takový postup podpoří uskutečňování přání). Svíčkové magii se může věnovat prakticky kdokoliv.

Cílem je koncentrace vůle

přání a duchovní síly k dosažení žádoucí změny. Víra ve vyšší moc je však nevyhnutelná. Bez ní nejde očekávat pozitivní výsledky.

 

Rituály pomocí ohně a svíček se využívají především:

 • 1) ke splnění přání, touhy, prosby směrované k vyšší síle.
 • 2)k očištění obydlí, kanceláří, místností, v nichž je nahromaděna negativní energie.
 • 3) k ochraně prostoru před magickými útoky (uhranutím osob nebo prostor všeho druhu).
 • 4) k posílení zdraví, síly, vitality, energie.
 • 5) k vyvolání pozitivních změn ve vybrané oblasti života.

Oltářní svíce

Používají se dvě bílé svíčky, které se postaví do obou zadních rohů oltáře. Říká se jim oltářní svíčky - mají praktickou a symbolickou funkci. Praktické využití je v osvětlování pracovního prostoru a proto se rozsvicují jako první a zhasínají jako poslední. A symbolické využití je zapálení svíček a zhasínání oltářních svíček znamená začátek a konec rituálu. Bíla barva symbolizuje čistotu a prostotu.

Obětní svíce

Obětní svíčky jsou nejdůležitější rituální svičky a jejich místo je uprostřed oltáře. Barva obětních svíček je vždy symbolicky shodná s cílem, jehož se rituálem snažíme dosáhnout.

Astrologické svíce

Reprezentují osobu nebo osoby pro, které se rituál vykovává, příp. u nichž chceme rituálem dosáhnout změny. Barva se řídí datem narození anebo astrologického znamení osob. Když neznáme datum narození osoby, můžeme použít bílou svíci ze včelího vosku. Další možností je vyrýt jméno osoby do bílé svíčky. Bílá je neutrální barva a výborně se hodí k symbolizaci osoby nebo neznámého faktoru.

Denní svíce

Denní svíce můžeme, ale nemusíme používat při každém rituálu. Jejich barva závisí na dni v týdnu, kdy se rituál vykonává. Denní svíčky stavíme nalevo nebo napravo od středu oltáře, podle druhu rituálu. Jejich funkce je zvýšení síly při rituálu. Měly by se používat jako podpůrný prostředek k dosažení cíle.

Pomazavávání a posvěcování svíček

Svíčky musíte vlastnoručně pomazat. K tomu slouží různé magické oleje - úspěch, láska, štěstí, radost, harmonie,...... Při pomazávání svíčky se rozlišuje severní pól (konec svíčky s knotem) a jižní pól( pata svíčky) a střed svíčky. Svíčka se pomazává nejdříve od středu svíčky k Severnímu pólu a pak se potře od středu k jižnímu pólu. Svíčka se pomažeme lichým počtem pomazání. Pomazání posiluje koncentraci.

Svíčky a barvy

Každý barevný odstín má vlastní charakter, a vysílá určité energie a síly. Všechny barvy jsou důležité , žádná neni lepší nebo horší.

Bílá barva - vyjadřuje silnou a laskavou energii

spojení, schopnost zbavit se strachu, a moc. Vyjadřuje odevzdanost vyšší moci, zákonitostem univerzální životní energie.

pozitiva

čistota, pokora, mír, nevinnost, duchovnost, upřímnost, láska k pravdě, bezúhonost, jednoduchost.

negativa

slabost, zranitelnost, nedostatek životní síly, nepravdivost, ztráta energie, zranitelnost.

Žlutá barva - barva kontaktů

veřejného života, příchylnosti k duchovnu, zprostředkuje veselí. Její energie symbolizuje řešení, někdy i rozplynutí.

pozitiva

moudrost, inteligence, duchovní bystrost, myšlení, láska ke svobodě, spokojenost.

negativa

nechuť, špatná nálada, konkurence, závist, sklíčenot, klamné naděje, roztříštěnost.

Růžová barva - barva srdce

vyjadřuje lásku a oddanost, je využitím ženského aspektu.

pozitiva

zjemnělá smyslnost, duševní vnímavost, pocit štěstí, oddanost, platonická láska, snění, senzibilita.

negativa

ztráta vztahu k realitě, poddanost, znejasnění, únik před skutečností, sentimentálnost.

Červená barva- barva radosti ze života

dodává vzrušující energii, která může být tvořivá a ničivá. Vyjadřuje velice silnou vůli.

pozitiva

síla, sexualita, láska, odvaha, zdraví, vitalita, vášeň, inspirace, dynamika, motivace, nadšení, plození, zrození, triumf.

negativa

nenávist, neovladatelná a primitivní vášeň

krev, válka, anarchie, násilí, mstivost, rebelie, útočnost.

Modrá barva - barva rovnováhy, porozumění a komunikace

Je to duchovní barva duhové škály. Přináší klid a mír, uvolnění a harmonii.

pozitiva

inspirace, důvěra, klid, pokora, upřímnost, duchovnost, intuice, láska ke všemu tvorstvu, spravedlnost, zbožnost.

negativa

chlad, smutek, melancholie, slzy, apatie, starosti.

Oranžová barva - barva sebedůvěry

znázorňuje vůli žít, radost v životě, chuť odevzdat se. Obsahuje obrovskou poznávací energii.

pozitiva

život, energie, radost, teplo, hrdost, rozptýlení, povzbuzení, síla veselost.

negativa

slabost, strach, nenávist

žárlivost, zbabělost, nemoc.

Zelená barva - barva srdečnosti

harmonického růstu, uvolňuje tvořivou energii.

pozitiva

odevzdanost, uzdravení, obnova, věčná mladost, stabilita, radost, klid, růst, nadbytek, plodnost, bohatství, příroda, život, zotavení, mladost.

negativa

závist, lakomství, disharmonie, zlost, nedůvěra, hněv, zbabělost, nemoc.

Purpurová barva - purpur je vyvážení dvou protikladů

vede člověka k hranicím mystiky, dává duchovní sílu.

pozitiva

duchovní síla, univezrální vědomí, důvěra v Boha, společenské uznání, poznání hranic.

negativa

touha po moci, tyranie, zneužití moci, egocentrizmus.

Hnědá barva - je barva bezpečí, útulnosti

stability a života spjatého s přírodou. Vyjadřuje tělesné i smyslové pocity, ale i pokání a askezi.

pozitiva

rovnováha, bezpečí, klid, nový začátek, plodnost, zralost, solidnost.

negativa

extrémní pykání, askeze, rozpaky, nedostatek vůle.

Šedá a stříbrošedá barva - barva zralosti, neutrality

přizpůsobivosti. tmavošedá působí dost děsivě, světlá stříbrošedá uklidňuje a je nositelkou naděje.

pozitiva

dokonalá neutralita, diskrétnost, vyváženost.

negativa

potlačování, neúspěch, porážka, zamlžení, odměřenost, strach, omezení.

Černá barva - barva bezpodmínečné schopnosti přijímat

V sousedství s černou získávají ostatní barvy na jasnosti - černá jim nekonkuruje, ale vyzdvihuje a zvýrazňuje. Kdo má rád černou potřebuje energii zvenčí, pravděpodobně proto, že je tok jeho energie zablokován. 

Vztahy mezi znameními zvěrokruhu dny v týdnu a barvami svíček

Znamení  Datum  Barva 
Skopec  21. 3. - 19. 4.  
Býk  20. 4. - 19. 5.  
Blíženci  20. 5 . - 21. 6.  
Rak  22. 6. - 23. 7.  
Lev  24. 7. - 22. 8.  
Panna  23. 8. - 21. 9.  
Váhy   22. 9. - 21. 10.  
Štír  22. 10. - 20. 11.  
Střelec   21. 11 - 20.12.  
Kozoroh  21. 12. - 19. 1.  
Vodnář 20. 1. - 18. 2.   
Ryby  19. 2. - 20. 3.  

Velikost svíček není podstatná. I když by se nemělo na rituálu šetřit, nemusí se pokaždé kupovat nové svíčky. Oltářní, denní a astrologické lze použít několikrát. Obětní svíčky musí být vždy nové. Jsou tak silně nabity energií k dosažení cíle, že jejich opětovné použití by mohlo vyvolat oslabení a zmatení nebo i zničení.

Určování vhodné doby k rituálu

Měsíční fáze

rituály se vždycky musí vykonávat v souladu s měsíční fází. Rituály, které souvisí s růstem, přibýváním, zvětšováním, apod. se vykonávají v době přibývajícího Měsíce, tedy ve fázi, která začíná Novoluním a končí Úplňkem. Pokud se rituály spojují se zmenšováním, hubnutím, ubýváním, apod. se vykonávají v době ubývajícího měsíce, tedy těsně po Úplňku po Novoluní. Toto období také využíváme k rituálům, kdy si chceme oddychnout od nemocí, zlozvyků, těžkostí, deprese, kletby, infekce,... Novoluní a krátce před ním se nedoporučuje.

Správná doba - pro rituál

se hodí nejlépe večer a časná noc. Slunce zapadlo a Měsíc putuje po nebi, lidé spí a je ticho. Denní hodina, měsíční fáze, den v týdnu, planeta, atd.hrají důležitou roli při rituálu, ale nejdůležitější je koncentrace na cíl. Když člověk shromáždí energii, všechno nedůležité ustoupí do pozadí - protože nám jde o koncentraci.

Volba hodiny

Planeta řídí dny v týdne i hodina dne. K určení nejvhodnějších podmínek musíme vědět, které planety vládnou nad kterými hodinami. Nejlepší je ten, který řídí planeta, symbolizující co nejlépe cíl rituálu.

Musíme si odpovědět na otázky:

 • 1. Která planeta vládne dnu, ve které chceme vykonávat rituál?
 • 2. Který den a hodinu řídí tato planeta?
 • 3. Jaká barva se používá k jakému dni?

Planety, dny a barvy

Tabulka uvádí vztah mezi planetami a dny v týdnu a jejich přiřazené barvy.

 Den Barva  Planeta
 Neděle žlutá  Slunce
 Pondělí bílá Měsíc
 Úterý červená Mars
 Středa fialová Merkur
 Čtvrtek modrá Jupiter
 Pátek zelená Venuše
 Sobota černá Saturn

Planetární hodiny pro dny v týdnu

kromě dní řídí planety i hodiny dne. K určení správné hodiny, vám pomůže tato tabulka.první hodinu dne neděle řídí Slunce. Podle počtu dní vychází i tabulka ze sedmi planet, takže kromě první hodiny řídí i příslušná planeta dne osmou, patnáctou a dvacátou hodinu.

Pořadí planet je pevně stanoveno

pohybuje se od Slunce k okraji sluneční soustavy, následuje tedy za sebou Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars. V neděli je tedy druhá hodina hodinou Venuše, třetí hodinou Merkuru atd. Den planety začíná od 00.00 hod a končí v 24.00 hod. Den je rozdělen na 24 částí a každá část má 60 minut.

Oblasti působení jednotlivých planet

Slunce

Ctižádostivost, kariéra, čest, všechny mužské záležitosti (shodně s Marsem), srdce, prsa, páteř, majetek, sláva, štěstí, peníze, vysoké postavení, království (shodně s Jupiterem), vládce, otec, náčelník skupiny, organizace, lidské tělo, celek, zdraví, zotavení, děti, spekulace, riziko, diamanty, milenci, zábava, divadlo, scéna, filmový herec, zábavní podniky, autorita, despota a tyran, pýcha následný pád, arogance, litera zákona.

Měsíc

Všechny ženské záležitosti, tvoření, plodnost, rozvoj mediálních schopností, senzitivita, opatrování, péče, problémy ve vztahu k masám, změna,rytmus, rodina, domáckost, domácnost, domácí prostředí, matka, děti, mateřství, výživa, strava, žaludek, prsa, emoce, slabost, počasí, voda, moře, lodi a posádka, vše co obklopuje a chrání, ztracenné předměty, svíčky.

Mars

Odvaha, kuráž, rozhodnost, násilí, ctižádostivost, ostrá slova, nehody, boje, bojová pole, bojiště ( i v rodině), operace, chirurgové, krev, prolévání krve, bolest, horečka, vůdcovství, obchodní duch, požáry, příjmy, využívání, strnulost, odklon od normy, ochrana před tělesným a duševním nebezpečím, stroje, nástroje, dobrodružství, energie, auta, spalovací motory, válka, zbraně.

Merkur

Intelekt, duch, rozum, lidský rozum, šikovnost, psaní, řeči, rukopisy, psací potřeby, duševní procesy, chápání, komunikace, pošta, poslové, korespondence, noviny, časopisy, telefon, telegram, fámy, zprávy, reportér, škola, výchova, knihy, řečnictví, učení a osvojování si nových dovedností. dokumenty, certifikáty, vše co se píše, tiskne, bratrové, sestry, nejbližší okolí, sousedé, návštěvy, nervy a nervový systém, plíce, plicní nemoci, mladost, novinky, informace, poselství, učitelky a učitelé, nájemníci, obchodníci, nemoci a zoufalství.

Jupiter

Finance, banky, prestiž, uznání, sázky, hazardní hry, hazardní hráči, hráči, koně, játra, krev a všechny související záležitosti, cestovatelé, pojištění, rituály, přehlídky, moudrost, vydavatelství, cizinci, členové svazů, koňské dostihy, obecně štěstí, náboženství, filozofie, právníci, soudci, zákon, legálnost, nelegálnost, církev a její hodnostáři, univerzity a jiné školy, výhra, údiv, akcie, a jiné cenné papíry, bohatství, moudrost.

Venuše

Láska, vztahy, manželství, krása, umění, umělci, umělecké sklony, hudba, společenské události, románky, zásnuby, svatby, elegance, harmonie, radost, mír, mírumilovnost, nevyrovnanost, smlouvy, dohody, neteře, synovci, ledviny a všechny nemoci ledvin.

Saturn

Domy, majetky a nemovitosti, osud, staří, staré věci, karma, vykopávky, smrt, čas, hodiny, přesnost, moudrost stáří, sebedisciplína, dluhy, poplatky, dohody, sliby, zodpovědnost, deprese, samota, ekonomie, šetrnost, metodičnost, smutek, žal, melancholie, vše co omezuje, sarkasmus, sláva, reputace, pověst, kariéra, zaměstnavatel, zaměstnanec, vláda, revmatismus.

Uran

Magické síly, náhlé změny, nové moderní objevy, svoboda, paradoxy, krize, rozvod, věda, technika nukleární, bratrství, sjednocení, potraty, úmrtí v rodině, nevypočitatelnost, chaos, krize, rebelie.

Neptun

Jasnovidectví, lidé, záležitosti okolo moře, médium, neznámé, proroci, nevysvětlitelné, křišťálové koule, tranzy, nejistoty, syntetické věci, tajemství, podivíni, inspirace, závistivost, iluze, imitace, útočník za zády, tajnůskářství, udavači, obětavost, zajetí, nemocnice, azyl, vězení, skryté starosti, podplácení, korupce, sebevražda.

Pluto

Podsvětí (mrtvých i kriminální), život po smrti, něco v podvědomí nebo v zemí ( ropa, plyn, kameny), podřízené, lidé , nepřátelé, dlužníci, nálezy, bádání v oblasti po smrti, mrtví, smrt, osvícené.

Prostor

Prostor, kde chceme vykonávat svíčkové rituály by měl být tichý. Hodí se i kout místnosti nebo na přechodnou dobu upravený prostor. Rituály se konají několik dnů po sobě. Je hezké, mohou-li se nechat svíčky rozestavěné na stole (oltáři), ale můžeme je klidně každý den odložit a zase je postavit. Všechno si musíte naplánovat : jaké barvy budou svíčky , které budete používat, jejich velikost, kdy je nejvhodnější doba, jaké budete používat symbolické předměty, květiny, vůně, .... 

Rozsvěcování a zhasínání svíček

První svíčku zapalujte zápalkou, kterou odhodíte. Ostatní svíčky zapalujte první svíčkou. Zhasínají se vždy v opačném pořadí, než jste je rozsvěcovali - poslední svíčka se zhasíná jako první. Zhasínat je můžeme buď speciálním nástrojem nebo sfouknutím.

Podpůrné rituály - svíce

Patří k těm, které je třeba vykonávat s přibývajícím Měsícem , protože chceme něco posílit, podpořit, zlepšit, rozvíjet, nechat narůst.např. k posílení lásky, schopnosti lepšího vyjadřování, zlepšení financí, zlepšení životního štěstí, k posílení úspěchu ve škole, práci,... Při tomto rituálu se zapalují svíčky na oltáři ve směru hodinových ručiček, to znamená vždy od svíčky po naší levé ruce, potom od pravé - obětní svíčku vždy před svíčkou člověka, který žádá o pomoc nebo radu. Pak obětní svíčku vpravo, potom dole a vlevo.

Zaháněcí rituály - svíčky

Rituály na zahánění by se měly začínat s ubývajícím Měsícem, protože chceme něco zmenšit, ubrat, odstranit, zmizet. Např. konec problémů v práci nebo škole, nadváha,... U tohoto rituálu se zapalují svíčky proti směru hodinových ručiček, tedy nejdříve svíčku vpravo, pak vlevo, dál svíčku nahoře, vlevo, dole a vpravo.

Rituály pro případ nutnosti - svíce

Někdy se může stát, že nebudete mít čas k přípravě rituálu. Může nastat akutní situace, která bude vyžadovat vaši pomoc. Pak nastala situace použít rituál pro případ nutnosti. Je zajímavé, že opravdu funguje pokud jste ve velké nouzi, ale jinak ne. Kdyby si někdo myslel, že si tím práci usnadní a že si tak pomůže ke štěstí a penězům, musím ho zklamat. Nikdy se mu totiž nepodaří vyvolat takovou energii, jako když ji potřebujete opravdu nejvíce.Výhodou je, že si osobní přítomnost vyžaduje pouze na krátkou chvíli.

Postup

Vyhledejte si nejbližší hodinu, ve které vládne příslušná planeta (planeta kterou potřebujete , aby vám pomohla), zapálíte svíčku vhodné barvy a necháte ji hodinu hořet. Důležitá je koncentrace a vizualizace při zapalování svíčky. Pak řekněte to, co si přejete. Potom můžete odejít. Ale svíčku musíte nechat přesně hodinu hořet! Opakujte to po sobě 3x bezprostředně za sebou během hodin, které řídí příslušná planeta.Tak postupujeme 3 následující dny po sobě. Po uplynutí 3 dnů začnete s novým cyklem v den, přiřazený příslušné planetě. Při problému, který podléhá např. Jupiteru, dokončíte třídenní cyklus, počínaje čtvrtkem.

V případě úplné nouze existuje ještě jeden postup

Vyberte si svíčku vhodné barvy, najdete si nejbližší hodinu, ve které bude vládnou vaše potřebná planeta a vyvoláte příslušnou planetu. V ruce zapálíte svíčku a postavíte jí do svícnu. Pak opět požádejte barvu i planetu o pomoc. Svíčku nechte hořet přesně hodinu!Ale funguje opravdu jen v nejvyšší nouzi.

Příprava rituálu

Definování problému, určení vhodné doby, volba barev, volba svíček, volba kadidla, nebo vůně, návrh oltáře, volba a příprava symbolických předmětů, volba a příprava oděvu, příprava textu.

Vykonání rituálu

Rituál rozdělíme na dvě části - na dobu těsně před planetární hodinou a na vlastní rituál. Před začátkem rituálu očistíme prostor kadidlem, připravíme oltář a duševně se připravíme na rituál. Pak nastává zkoncentrování a dále vizualizace přání - cíle, který požadujeme a závěr.

Připravit se a zkoncentrovat

Tato fáze trvá několik minut. Během nich se musíte intenzivně zkoncentrovat a stanovit cíl.. Při zapalování obětních svíček jasně a nahlas cíl jasně a nahlas vyslovte. Zapálíte oltářní svíčky. Pomažete zvolené svíčky a předměty a v myšlenkách se zároveň soustřeďujte na cíl. Zapálíte kadidlo. Zapálíte obětní a astrologické svíčky / případně svíčky denní/.

Vizualizace přání

Soustřeďte se a živě si představte, že přání se už uskutečnilo. Je to nejdůležitější část rituálu.Během představy připojíte text související s cílem. Může to být popěvek, píseň, můžete přání jen říci (text váš vlastní nebo inspirovaný jiným textem), žalm, báseň. Text je dobré několikrát opakovat. Podstatné je opravdu chtít něco změnit. Je nutné cítit odevzdanost s tím, že konečné rozhodnutí o tom co se stane, ponecháme vyšší moci, naší vnitřní moudrosti a kosmickým zákonům. Délka textu není podstatná. Ale musíme vědět čeho chceme dosáhnout, a ani mechanické říkání textu nemá moc velký účinek.

Závěr

Na závěr se budete meditovat o přání. Potom zhasnete svíčky v opačném pořadí, než jste je zapálili. Tímto rituál končí, věci si můžete uklidit.

Opakování rituálu

Existují pravidla, jak často rituály opakovat. Měli by jste je vykonávat hned v nejbližším dni, který řídí příslušná planeta. Rituál, který řídí Měsíc, se tedy opakuje 2 až 7x po sobě následujících pondělí, ale pokud se výsledek dostaví dřív můžeme cyklus ukončit.

 

PLANETA OPAKOVÁNÍ 
 Slunce  1 - 4
 Měsíc  2 - 7
 Jupiter  3
 Merkur  5
 Venuše  6
 Saturn  8
 Mars  9

Určení vhodné doby k rituálu - příklad

 • 1. Definujeme problém - svůj cíl, např. zlepšení finanční situace.
 • 2. Určíme si měsíční fázi - jde o rituál přibývání, zvětšování, zlepšování - budeme ho tedy vykonávat za přibývajícího měsíce.
 • 3. Zjistíme si, která planeta řídí finanční oblast - Jupiter.
 • 4. Který den v týdnu řídí Jupiter? Čtvrtek.

Kterou hodinu řídí Jupiter?

Vhodná doba je ve čtvrtek od půlnoci do jedné, od sedmé do osmé, od čtrnácté do patnácté, od dvacáté první do dvacáté druhé. Pokud nemůžeme vykonávat rituál v pátek jde nahradit planetu Jupiter za planetu Slunce, protože kromě jiného symbolizuje diamanty, peníze, zlato, štěstí, kariéru.


© PannaCz.com Yw materiály - skripta - Noetika


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality