Důvody psychického útoku

Důvody psychického útoku
Důvody psychického útoku mohou v magii a esoterice být různé. Někdy jsou zaměřeny i na život člověka a celou rodinu. Není dobré je podceňovat. Přinášíme Vám další část obrany proti psychickým útokům magie a esoteriky.
Zobrazen: 10548x   příspěvků: 0   21. 9. 2015, aktualizováno: 21. 9. 2015

Řekli jsme si, že nejrozšířenější důvody pro psychické napadení jsou: chtivost, vilnost, pomsta, strach ze zrady.

Z esoterického hlediska je sexuální spojení stejně éterické jako fyzické

V tom je tedy rozdíl mezi normálním spojením a sebeukájením (onanií). První harmonizuje, druhé vyčerpává a činí nervózním. Je možné, že někdo, kdo vymítí své astrální tělo, může hrát jistou roli při pohlavním spojení, ba i při posedlosti.

Středověk znal dva druhy démonů, kteří v noci souloží se spící osobou a vyčerpávají ji: inkuby a sukuby, tedy bytosti mužské a ženské.

Tyto způsobovaly smyslné sny. Moderní psychologie však vidí samotné příčiny těchto snů v lidech. Avšak pravdou také je, že smyslné představy mnoha mužů a žen se spojují do umělých elementálů a ty jsou pak více než pouhým obrazem. Mají svou objektivní éterickou existenci a hrají svou roli při vytváření různých zážitků. Ovšem tyto útvary mohou opět působit ve snu jen na ty osoby, které alespoň v zárodku mají ve své auře semena smyslnosti, vilnosti a charakteristické myšlenkové tvary. Těmto lidem mohou být telepaticky promítány stejné představy, vytvořené jinými duchy. Nečisté myšlenky psychicky otravují.

Je známo, že orgasmus může přijít i ve spánku. Avšak jsou lidé, kteří se sami ukájejí i přes den. I zde hraje velkou roli telepatická sugesce. A to mělo zřejmě i svou roli při shromážděních čarodějnic – sabatech.

Znala jsem okultistu, který různým způsobem přiměl čtyři ženy, aby večer před usnutím o něm přemýšlely. Ženy slábly a nebyly již ani schopny se intimně stýkat se svými manžely. Tento okultista je měl v moci a svým způsobem z nich vytahoval sílu. Kdo má okultní znalosti, ten ví, že pohlavní síla je projevem hadí síly – kundalini, sídlící na konci páteře. Kontrola a soustředění této síly je důležitá část techniky praktického okultismu. Tuto sílu je možno kontrolovat a vést ji pomocí myšlenkových představ a případně ji vysílat s magickými cíly. Z toho důvodu při černomagické operaci – černé mši bývá položeno na oltář tělo živé nebo zabité ženy jako oběti. Někteří pro tento účel používají mládence.

Důvody psychického útoku

Okultisté vědí, že není příjemné dostat se do konfliktu s okultní společností, ve které se stali členy při ceremoniálním zasvěcení, a se kterou jsou spojeni přísahou. Je-li zlý duch zkušených okultistů nebezpečnou zbraní, pak ještě nebezpečnější zbraní je skupinový zlý duch, vytvořený z většího počtu zkušených duchů, zkoncentrovaný především na rituální stránku. Vedoucí těchto organizací jsou většinou ve spojení s jistými psychickými silami. Má-li tato skupina dlouhý řetěz tradic, pak v její atmosféře je koncentrováno mnoho myšlenkových forem. Při zasvěcování skládá člen přísahu, která obsahuje podmínku, že v případě zrady si je vědom, že ho stihne trest. Přísaha probíhá ve slavnostním prostředí, které by lépe nezorganizoval žádný divadelní režisér.

V případě rozchodu s okultním bratrstvem může touto přísahou vyvolaná síla začít automaticky působit. Staly se případy, že přísahající člen, který byl zcela zdráv, začal náhle křičet. Utrpěl přitom nervový šok, který způsobil několikatýdenní nemoc. Pak již s okultismem nechtěl mít nic společného. Stávalo se i to, že po prozrazení různých tajemství lóže se dotyčný člověk utopil, nebo spisovatel, který tajemství zveřejnil, se dostal na mizinu.

Do okultních časopisů jsem psávala články o zneužívání okultismu, jejichž námět jsem získala vlastní inspirací. Nevěděla jsem, že jsem tím trefila hřebík přímo na hlavičku. Nastaly potíže, vystupoval neklid a měla jsem během dne astrální vidiny. Pocit nevolnosti vzrůstal až k pocitu nepřátelství a ohrožení. Neměla jsem ponětí, kdo je toho všeho příčinou do té doby, než jsem obdržela dopis od jedné ženy, kterou jsem považovala za svou přítelkyni. Psala mi, co všechno mne očekává, jestliže psaní nenechám.

Kolem našeho domu se začaly v noci shromažďovat kočky a příšerně mňoukaly. Blížila se jarní rovnodennost, což je pro okultisty vždy významná doba. Jednou k ránu ve spánku jsem spatřila na schodech velikou černou kočku, zcela zhmotněnou. Věděla jsem, že je to zhmotněná myšlenka. Pak jsem vyhlédla z okna a uviděla jsem plno černých koček. Probudila jsem se, vstala a provedla patřičný ritus exorcismu. Od té doby jsem již kočky neviděla. Pak přišla jarní rovnodennost. Pro okultistu je to nejdůležitější část roku. Velké proudy sil proudí vnitřními úrovněmi. Vystupují-li astrální poruchy, pak v tuto dobu mohou být i bouřlivé. V astrálním světě v této době dochází k různým shromážděním a setkáním, kterých se účastní zkušení okultisté odpoutáni od hmotného těla. Pokud v této době probíhá okultní útok, pak je lépe v noci nespat a meditovat. Bohužel, v této době jsem musela vykonat nutnou astrální cestu a moje nepřítelkyně o tom věděla. Připravila jsem skupinu lidí, aby byli kolem mého těla po dobu mého odpojení. Místnost jsem ještě uzavřela ochranným ceremoniálem.

Tyto astrální cesty jsou ve skutečnosti zřetelné sny, ve kterých si podržíme svobodnou a pevnou vůli. Když jsem prošla neviditelným závojem, který má vždy zvolenou symbolickou barvu, spatřila jsem svou nepřítelkyni, která již na mne čekala a uzavřela mi cestu zpět. Nastal boj dvou vůlí, po kterém jsem spadla z velké výšky a ocitla se opět ve svém těle. Tělo však nebylo tam, kde jsem jej zanechala, ale v protějším rohu místnosti. Vypadalo to tam jako po bombardování. Boj v astrálnu se tehdy přenesl i na mé tělo, které dělalo po místnosti přemety. Přítomní mi jen odsunovali z cesty nábytek, abych se neporanila. Byla jsem jako dítě, které spadlo z poníka a chce-li dále na něm jezdit, musí se znovu dostat do jeho sedla.

Řekla jsem lidem, aby znovu vytvořili kruh, že uděláme ještě další pokus. Volala jsem svého vnitřního (duchovního) vůdce a nastoupila znovu. Zde se již překážky nevyskytly. Když jsem se pak dívala do zrcadla, spatřila jsem, že na zádech, od krku až po pás, jsem celá poškrábaná jako od drápů kočky.

Metody obrany proti psychickému útoku - Psychický aspekt psychického útoku a psychické obrany

Vždy je nutné pozitivně vědět, zda se opravu jedná o psychické napadení. Přišla za mnou osoba, trpící zácpou, kterou nebylo možno vyléčit ani ricinovým olejem. Domnívala se, že je to následek psychického útoku. Doporučila jsem jí návštěvu u lékaře.

Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že jsou zasaženi psychickým útokem, ale jsou to jen jejich sklony k hysterii či náměsíčnosti, které je k tomu vedou.

Běžně se člověk ve spánku, utrpí-li okultní útok na astrální pláni, stáhne zpět do svého těla jako divoký králík do své nory a probudí se s pocitem, že ho „tlačila můra“. Avšak je-li spánek způsoben nějakým uspávacím prostředkem, pak se již tak snadno neprobudí. Je v astrálnu jakoby uvězněn. Ovšem i toto může být příznakem okultního útoku. Nemůže-li člověk být po jistý čas bez spánku a musí-li použít uspávači prostředek, pak ať během jeho spánku někdo u něj bdí a pozoruje všechny známky neklidu. Při chvění a cukání ať mu šeptá do ucha uklidňující sugesce.

Pomoc člověku, který již trpí okultním útokem, může být poskytnuta také na fyzické úrovni. Hodnotné je sluneční světlo, které posiluje auru a činí ji odolnější. Z toho důvodu odjíždějme na venkov. Moři a jezerům se během okultních útoků raději vyhněme, protože voda má v sobě prvek, který může nutit k sebevraždě. Nedoporučují se ani dlouhé osamělé procházky. Ten, kdo očekává psychický útok, by měl jíst každé dvě hodiny. Je-li v žaludku jídlo, velice nesnadno se vykonává duševní práce.

Mnoho psychických center se nachází v hlavě. Chceme-li vyzkoušet jejich aktivitu, musíme odvést krev z hlavy. Docílíme to horkou koupelí nebo ponořením noh do horké vody.

Dalším důležitým centrem je sluneční pletivo. Při psychickém útoku zde cítíme tlak a napětí. Gumová láhev s teplou vodou, umístěná na slunečním pletivu, toto napětí uvolní.

Psychický útok nemůže trvat nekonečně dlouho, protože by operátor spotřeboval velké množství energie.

Význam má také potrava, kterou člověk přijímá. Jóga učí, že člověk se má živit stravou země, ve které přebývá. Doporučuje se i vegetariánská strava, která zjemňuje psychické ústrojí. Ale nejdůležitější je, aby se člověk nepřejídal, nezatěžoval příliš svůj organismus. Kdo je zneklidněn psychickými poruchami, měl by ihned přestat se všemi okultními cviky. Neměl by otevírat psychická centra. Měl by se modlit.

Metody obrany - magie

Po sestavení diagnózy je nutno posílit auru pacienta, vyčistit atmosféru jeho okolí a přerušit kontakt se silami, které poruchy způsobují.

Ten, kdo se chce zbavit cizího magnetismu, by měl odejít na jiné místo, ale své věci by neměl brát sebou. Pokud to lze, měl by místo svého pobytu utajit.

Víme ještě málo o jemných silách, které jsou základnou jak pro okultní útok, tak pro duchovní léčbu. Můžeme ale říci, že tyto síly souvisí s elektřinou. Mají v sobě něco živoucího i když na nižším stupni.

Voda má v sobě čisticí prvky. Chceme-li se očistit od různých fluidů, můžeme se posypat solí a pak se omýt vodou. Sůl je znakem zemského prvku, voda psychického. Po koupeli si oblečme čisté prádlo a oděv a přejděme do jiné místnosti. Případně můžeme změnit směr polohy postele.

V Evropě bývá psychické napadení většinou mentálního rázu. U primitivnějších národů se více používají éterické látky – kousky prádla, vlasů, nehtů, semeno muže, menstruační krev ženy.

Na venkově se používá k zapuzení špatné psychické atmosféry česnek, který se rozloží přes noc na různá místa v pokoji, ráno se posbírá a spálí.

Někteří také, když očekávají nepříjemné hosty, umístí na okraji kamen do nádobky cibuli. Po odchodu nepříjemných hostů cibuli spálí. Tito lidé věří, že cibule má schopnost do sebe škodlivé emanace vstřebat.

Metody obrany II - magie

Jsou dvě metody, které můžeme použít k praktické psychické práci. První je meditativní. Cítíme-li přicházející neklid, což bývá známkou psychického útoku, meditujme.Zabývejme se v mysli abstraktními hodnotami, například mírem, souladem, ochranou nebo láskou k Bohu. Meditací dojde naše mysl k vnitřnímu souladu, který se promítne do emočního stavu a neutralizuje škodlivé sugesce.

Druhá metoda je invokační. Spočívá v zaklínání vnějších mocí za použití sil formálních metod. Tato metoda má mnoho stupňů, od prosté modlitby až ke komplikovaným rituálům exorcismu. Pomocí tohoto systému se snažíme získat a použít síly dobra. Přitom využíváme určitého bodu, na který se plně zkoncentrujeme, například: křížek, talisman a podobně.

Při meditativní metodě je naší snahou dostat se přes hranice tvaru ven do atmosféry čistého ducha, kam zlo má přístup zakázán.

Okultní útoky mohou být dvojího druhu: ty, které povstávají vlivem myšlenkových tvarů a ty, které operují proudem síly.

Někteří okultisté tvrdí, že obrana proti útoku je silnější v kruhu. Proto kolem sebe kreslí kruh, do kterého umisťují kabalistické nebo runové znaky. Kruh se začíná kreslit od východu k západu, ve směru postupu slunce. Po vytvoření kruhu následuje krátká modlitba k Nejvyššímu. Pak s obličejem obráceným směrem k východu odříkají: „Archanděl Rafael ať mne chrání od všeho zla, přicházejícího z východu.“

Pak tváří obrácenou směrem k jihu opakují tuto formuli k Michaelu. Při obrácení k západní straně se volá Gabriel a na severní stranu se vyzývá Uriel. Kdo cítí poruchy v noci, kreslí si takový kruh kolem své postele a obnovuje ho každý večer po západu slunce. Někteří okultisté doporučují kruh ještě vykouřit kadidlem nebo planetární vykuřovací směsí.

Při styku s elementály nebo mimolidským bytím je nejlepší obranou pěticípá hvězda – pentagram. Pentagram kreslíme ukazováčkem a prostředníkem. Oba prsty jsou vzpřímeny a ostatní prsty skrčeny v dlani, přeloženy palcem. Pentagram kreslíme ve vzduchu s napjatou paží. Začíná se vlevo, pokračujeme vzhůru a pak opět dolů tak, že nejprve vznikne obrácené „V“. Potom pokračujeme napříč vzhůru do výše levého ramene, odtud přímou čárou k pravému rameni a dolů vlevo. Tímto vznikne pěticípá hvězda. Jednu hvězdu můžeme nakreslit vztyčenou, druhou položenou. Okultistům je známa síla tohoto znamení. I já jsem se o tom přesvědčila.

Někteří si v představách vytváří kolem sebe kruh a představují si, že přes něj k nim nemůže nic proniknout. Musíme-li hovořit s lidmi, jejichž vliv je nám nepříjemný, představme si, že jsme od nich odděleni skleněnou tabulí. Můžeme jim naslouchat, ale jejich magnetismus k nám přes tuto skleněnou tabuli nepronikne. Vytvářejme toto sklo tak dlouho, až se nám jeví zcela hmotné.

Jste-li s lidmi, kteří vám působí starosti, ale se kterými nemusíte hovořit, představte si, že jste od nich odděleni cihlovou zdí a říkejte si: „Vy pro mne vůbec neexistujete, neslyším vás.“

Jste-li s člověkem, který pohřbívá vaši vitalitu, pak sepněte prsty a položte složené dlaně na vaše sluneční pletivo. Lokty přitlačte na boky. Chodidla se dotýkají. Tímto způsobem jste spojili všechny konce a vytvořili z vašeho těla uzavřený okruh. Pokud udržíte tento postoj, magnetismus neztratíte.

Hovoří-li někdo s vámi, nedívejte se mu přímo do očí, ale třeba na nos nebo pod něj. Pak vás neovlivní. Hovoříte-li s někým, kdo vás chce ovlivnit, dívejte se mu při vašem rozhovoru mezi oči na kořen nosu.

Dion Fortune


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality