Mozek a jeho kapacita

Mozek a jeho kapacita - planeta
Co vše dokáže mozek? Jak funguje? Jakou má kapacitu? Při kolika procentech fungování mozku ovlivňujeme prostor nebo čas? Výzkum mozku z pohledu emphatiky. Informace v mozku a jak se zpracovávají.
Zobrazen: 8488x   příspěvků: 0   13. 9. 2017

Mozek – kapacita mozku a schopnost jeho využití

Ovládá celý náš centrální nervový systém a zahrnuje zhruba 100 miliard neuronů. Každý neuron je pouze bodem (ostrůvkem) pro bezpočet dalších operací a kombinací.

Mozek je kopií vesmíru

V současné době se stále častě objevuje informace, že není pravda, že člověk používá pouze 10% mozku. Podle skeptiků používáme 100% mozku, tedy všechny jeho oblasti. Výsledky zveřejňují na základě pozorování mozku zvenčí. Například tak, že všechny buňky mozku spotřebovávají kyslík, takže všechny používáme. Je to jako posuzovat člověka v bezvědomí a na základě vnějšího pozorování prohlásit, že je naprosto v pořádku.

Jak tedy mozek funguje a co by se dělo při aktivním využívání mozku

O vysokých hodnotách blížících se 100% se můžeme pouze dohadovat, protože neexistuje nic co by nám tuto představu dovolilo. Začněme tedy u menších procent a podívejme se jak se projevují. Využitelností zde není myšleno zapojení mozku do organismu, ale jeho mentální schopnost využití včetně intelektuálního rozměru, který je takto dosažen.

Zapojení mozku do 3%jeho kapacity

V řádu procenta jsme v oblasti fyzična. Organismy si neuvědomují svoji vlastní originalitu, převládá fyzická paměť.

Zapojení mozku do 10%jeho kapacity

Duševní rozměr, uvědomění si sebe a okolí, schopnost přemýšlet a racionálně analyzovat. Rozměr rozumu. V běžném rozsahu IQ 140.

Zapojení mozku do 20%jeho kapacity

Někteří živočichové jako například delfín, talentovaní lidé tvořící umělecká díla, jemnost, vyšší intuice, předvídavost, jasnovidné projekce, citlivost na změny v magnetických, elektrických, energetických polích.

Zapojení mozku do 30%jeho kapacity

Schopnost načítat aktivně informace z morfního pole. Senzibilové, jasnovidci, telestéti, DIP (35%).

Zapojení mozku do 40% jeho kapacity

Schopnost ovládat energetické pole, gravitační a elektrické pole, případně další druhy polí a sil. Schopnost úpravy jemných energetických polí. Vnímání vědomí druhých bytostí. Některé esoterické směry, EMPHA. Zvědomení si symbiózy dějů.

Zapojení mozku do 50% jeho kapacity

Okamžitá přirozená analýza příčin a následků se schopností jejich opravy. Plná autoregulace, schopnost regenerace. Pouze výjimečné talenty většinou v historii (svatí, lámové).

Zapojení mozku do 60% jeho kapacity

Schopnost řídit vědomí ostatních bytostí.

70% ?

80% ?

90% ?

Zapojení mozku do 100%jeho kapacity

Ovládnutí prostoru, hmot, času a schopnost splynutí s UNI (universem).

Poznámka:

Emphatika se zabývá jako jeden z mála esoterických oborů hledáním možností využití 100% mozkové kapacity, při studiu esoteriky.

(c) A.R.X. B.d.L. 2015 www.noetika.cz


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality