0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot

Tarot Blázen
Deset kruhů vyšitých na Bláznově haleně naznačuje deset emanací, které vytvářejí židovský Strom života, jenž vyvěrá z ničeho (z Ejn sof ór). Jejich umístění na Bláznově haleně ukazuje, že Blázen je to, co předchází deseti emanacím...
Zobrazen: 7649x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Blázen - Alef

Kabala připisuje Bláznovi hebrejské písmeno Alef, které přísluší Vzduchu, živlu, jenž je dechem života i aspektem ducha, oživujícím princip veškerého života. Waite do tohoto obrazu uložil mnoho obrazových klíčů, které lze spojovat s prvním z hebrejských písmen. Nejnápadnějším vodítkem je pes v popředí obrazu.

Grafické znázornění Blázen - Tarot

Grafické znázornění jeho těla připomíná hebrejské písmeno Alef, jeho ocas je horní Jod písmene, hlava, tělo a zadní nohy jsou hlavní nakloněnou osou písmene a přední nohy jsou přední dolní nožičkou Alefu. Přední tlapy psa navíc svým tvarem připomínají i písmeno Beth, druhé písmeno alefbety. Spojení Alef a Beth znamená pramen, zřídlo, zvládnutí nebo také počátek i alefbetu. Deset kruhů vyšitých na Bláznově haleně naznačuje deset emanací, které vytvářejí židovský Strom života, jenž vyvěrá z ničeho (z Ejn sof ór). Jejich umístění na Bláznově haleně ukazuje, že Blázen je to, co předchází deseti emanacím kabalistické numerické řady, a jako takové by také mělo vést, neboť je to nula. V kruzích jsou kola s osmi loukotěmi a to jsou symboly, jimiž Zlatý úsvit znázorňuje ducha (alternativní atribut písmene Alef). Bláznova halena, pero na čepici a vlasy rozevláté ve větru připomínají spojitost se vzdušným živlem. V pozadí převládá žlutá barva, tedy barva, kterou má Zlatý úsvit ve své škále pro Alef jakožto Vzduch. Bílé Slunce se 14 paprsky za Bláznem vysoce esoterickým způsobem poukazuje, jaké skutečné postavení má Blázen na Stromě života. Bláznova stezka (Alef, což je stezka jedenáctá) spojuje první sefiru s druhou. A první sefiru s titulem Keter neboli Koruna lze zobrazit tímto zářivým bílým Sluncem, Bláznovu stezku pak ukazuje skloněná hůl, kterou si přehodil přes pravé rameno, a druhou sefiru propast, jež zeje hluboko dole pod Bláznovýma nohama.

Tarot Blázen

Směr zprava doleva, kterým Blázen jde, lze také označit za tajný klíč. Jestliže Blázna postavíme do čela řady velkých arkán a 22 karet uspořádáme do řady, která jde od Blázna zprava do leva (napodobujíc hebrejskou alefbetu), uvidíme, že Blázen je počátkem cyklu 22 obrazců a jde doleva do řady karet, zatímco tanečnice ve Světě stojí na konci této řady a obrací se doprava, aby přijala energii, kterou počíná Blázen. V tomto pořadí je Smrt jedinou další kartou, která jde přímo do Blázna. Smrt je však přerušení naší současné cesty Blázna na zemi.Úplná formule, zahrnující i gematrii, dosazení čísel za hebrejská písmena, je symbolicky vyjádřena Sluncem za Bláznem v kombinaci s Lunou a hvězdami na Bláznově levém rameni. Slunce, Luna a hvězdy symbolizují hebrejské písmeno Alef v kabalistickém procesu gematrie. V gematrii sdílejí dvě slova nebo věty, které mají stejnou numerickou hodnotu, i stejný význam. Podle tohoto procesu pak hebrejské jméno Alef, je-li plně vypsáno, má stejnou numerickou hodnotu jako „Slunce, Luna a hvězdy", totiž 831:

ALPf = 1 + 30 + 800 = 831 = plně rozepsaný název písmene Alef, jenž je tajným hebrejským písmenem připsaným Bláznovi

ŠMŠ LBNH VKVKBIMf = (300 + 40 + 300) + (30 + 2 + 50 + 5) + (6 + 20 + 6 + 20 + 2 + 10 + 40) = 640 + 87 + 104 = 831 = věta „Slunce, Luna a hvězdy"

Stejným gematrickým postupem zjistíme, že Waite potvrzuje spojení Alefu s Klíčem 0, neboť vepsal hebrejské písmeno Šin do kruhu o osmi loukotích, který umístil dolním levém lemu Bláznovy haleny:

Šin

Šin je písmeno s hodnotou 300 (Š = 300), a tuto hodnotu má také výrok „Duch Boží" RVCh ALHIMf = (200 + 6 + 8) + (1 + 30 + 5 + 10 + 40) = 214 + 86 = 300, zpravidla překládaný „Boží dech života". Sefer jecira tento specifický výraz „dech života" používá k popisu písmene Alef, představujícího živel Vzduch. A tak Waite ve skrytosti přiřazuje Alef k dechu života (a Blázen má postoj, jako se kdyby zrovna nadechoval z plných plic). Ba co víc, Šin je zastřená poloha, do níž Blázna klade exoterní francouzský tarot Eliphase Léviho, který ho vsouvá mezi Soud (Klíč XX) a Svět (Klíč XXI). Do této polohy dává Blázna i Waite ve svém vlastním komentáři k velkým arkánům.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality