KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)

Tarot Královna pentaklů
 2
Býk je symbolem zemského znamení Taurus a je to znak, který Zlatý úsvit zas připisuje Králi pentaklů. Z těchto dvou znaků lze předpokládat, že Královna pentaklú je Kozoroh a Král pentaldů je Býk...
Zobrazen: 7317x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Když jsme si zavedli čtyři Pážata jako personifikace čtyř zákiadních živlů, můžeme nyní pozornost zaměřit na zbývajících 12 vysokých karet, které již vahou svého počtu nutně odpovídají 12 znamením zvěrokruhu. Těchto zbývajících 12 karet budeme muset zkoumat napřeskáčku, protože Waite do svých zvířetníkových vysokých karet nevkládal obrazové kiíče zrovna systematicky a metodicky. V mnoha případech dává tentýž zvířetníkový symbol na více karet, a tím je velmi těžké poznat, která karta opravdu příslušnému znamení zvěrokruhu vyhovuje. To velice mátlo Paula Fostera Case. I když Case věrně okopíroval ony sporadické znaky, které Waite zanechal ve svých tarotovýeh kartách, tak úplně jim neporozuměl. Klasické nedorozumění se týká Rytíře a Krále pentaklů. Case sice uchovává býčí hlavu na Králově trůně, avšak ve svých tajných astrologických souvislostech soudí, že Král je Panna, zatímco Rytíř že je Býk. Tento trůn s býčí hlavou je jediným jasným znakem, který ve Waiteově tarotu najdeme. Měli bychom tu poznamenat, že když Crowley kopíroval tentýž pramen jako Waite (tj. Knihu T), dospěl k piatným zvířetníkovým souvislostem, které již dřív viděl Mathers.

Královna Pentaklů (VODA ZEMĚ - KOZOROH) Král Pentaklů (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)

Ze složité symboliky, vtělené do těchto zbývajících 12 karet se vynořují dva konkrétní znaky, které se v nejrůznějších schématech již neopakují. Tyto dva znaky najdeme na trůně Královny a Krále pentaklú. Podíváme-li se pečlivěji na trůn pentaklové Královny, vidíme, že levé opěradlo je zakončeno kozí hlavou a po straně trůnu je rytina se skrčeným panem, jenž hraje na svou píšťalu. Podíváme-li se na trůn Krále pentaklú, obě opěradla pro paže i zadní opěradlo jsou zdobeny býčí hlavou. Koza je symbolem zemského znamení Kozoroha a je to také znak, jež Královně pentaklů připisuje Kniha T Zlatého úsvitu. Býk je symbolem zemského znamení Taurus a je to znak, který Zlatý úsvit zas připisuje Králi pentaklů. Z těchto dvou znaků lze předpokládat, že Královna pentaklú je Kozoroh a Král pentaldů je Býk. To se shoduje s Mathersovým dělením vysokých karet do zvěrokruhu. To jsou jediné dva konkrétní znaky, které Waite dává nezasvěcenému publiku. Po ostatních vysokých kartách roz-trousU opakující se zvířetníkové znaky, aby je zastřel. V tomto smyslu je Waite nejméně Štědrým, pokud jde o vysoké karty, takže i člověka tak pronikavě bystrého jako Case nechává na pochybách o tom, které atributy v kartách jsou správné. Protože Kozoroh je jedním ze čtyř hlavních znamení a Býk je jedním z pevných znamení, můžeme z těchto dvou základních symboiů kozy a býka vyvodit, že Čtyři Královny budou odpovídat čtyřem hlavním znamením, tedy Beranu, Raku, Váhám a Kozorohu, zatímco Králové budou čtyři pevná znamení, tedy Býk, Lev, Štír a Vodnář. To je vskutku také logika, kterou se Mathers řídil, když hledaj souvislosti mezi vysokými kartami a souhvězdími noční oblohy. Při studiu zbývajících tří Královen a tří Králů se objevují dalSí symboly, které rozšifrovány podporují přiřazení Králů čtyřem pevným znamením a Královen znamením hlavním. Nicméně ve více než jednom případě se zvěrokruhové znaky objevují na více vysokých kartách, a tím zastírají správné astrologické asociace. Všechny astrologické korelace se musí kvalifikovat podle konkrétního klíče, a sice podle býka v Králi pentaklů a kozy v Královně pentaklů.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality