Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen

Císařovna
 23
Vzhledem ke svému intenzivnímu kabalistickému bádání si Mathers uvědomil, že mnozí překladatelé se neshodují v překladech planetárních atributů hebrejské abecedy v Sefer jecira, mohl tedy zjistit tyto nesrovnalosti v kabalistických atributech sedmi planet
Zobrazen: 5230x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Tarotový klíč Sedm planet v Platónově pořadí Hebrejská dvojitá písmena
I
mág
Satur Beth
II Velekněžka Jupiter Gimel
III Císařovna Mars Daleth
X
Kolo štěstí
Slunce Kaf
XVI
Věž
Venuše Pe
XIX
Slunce
Merkur Reš
XXI Svět Luna Tav


Planetární pořadí podle Sefer jeciraHebrejská abeceda

Platónské pořadí, Mantovské vydání

Kircher

Meyer

Kalisch

Beth

Saturn

Slunce

Mars

Luna

Gimel

Jupiter

Venuše

Jupiter

Mars

Daleth

Mars

Merkur

Saturn

Slunce

Kaf

Slunce

Luna

Luna

Venuše

Pe

Venuš

Saturn

Merkur

Merkur

Reš

Merkur

Jupiter

Venuše

Saturn

Tav

Luna

Mars

Slunce

Jupiter


Podle stejné logiky, zakládající se na astrologické shodě, která ho motivovala k záměně Spravedlnosti a Síly, Mathers znovu uspořádal sedm planet tak, aby dokonale odpovídaly sedmi tarotovým obrazovým symbolům. A tím nastolil nové skryté pořadí těchto sedmi planet:

Hebrejština Planeta Tarotový klíč
Beth Merkur I Mág
Gimel Luna II Velekněžka
Daleth Venuše III Císařovna
Kaf Jupiter X Kolo štěstí
Pe Mars XVI Věž
Reš Slunce XIX Slunce
Tav Saturn XXI Svět


Mathersova volba sedmi nových korelací byla podmíněna obrazovými symboly těchto sedmi karet: Beth se spojuje s Merkurem a Klíčem I, Mágem, protože magická umění jsou známá také jako umění hermetická, která nám odkázal Merkur, Hermes.

Gimel

se spojuje s Lunou a Klíčem II, Velekněžkou, protože Velekněžka je symbolem lunární bohyně.
Daleth se spojuje s Venuší a Klíčem III, Císařovnou, protože v Císařovně je ztělesněna Matka Země i bohyně Afrodíté.

Kaf

se spojuje s Jupiterem a Klíčem X, Kolem štěstí, protože Jupiter je bohem štěstí, osudu a blahobytu.
Pe se spojuje s Marsem a Klíčem XVI, Věží, protože astrologickým symbolem Marse je blesk, který ve dví roztíná opevnění Věže.

Reš

se spojuje se Sluncem a Klíčem XIX, Sluncem, protože název i obraz tohoto klíče očividně odpovídá tomuto hebrejskému astrologickému atributu.

Tav

se spojuje se Saturnem a Klíčem XXI, Světem, protože sekundárním kabalistickým atributem tohoto písmene je živel Země, jenž v tarotu symbolizuje Svět, a protože Saturn, což je Bina a Matka Stromu života, se spojuje se živlem Země, tedy Malchut a Dcerou Stromu života. Všimněme si, že spojení Tav a Světa je jediným atributem, v němž se Mathers neliší od Léviho kabalistického pořadí tarotu. Výsledné revidované pořadí ukazuje esoterní řád tarotu, který je zaznamenán v dokumentu Zlatého úsvitu, v Knize T. Měli bychom poznamenat, že Paul Foster Case v roce 1907 také odhalil skryté pořadí tarotu, nezávisle na Mathersovi, a to stejným logickým postupem kombinací Sefer jecira s tarotem (viz Case, The Tarot: A Key to the Wisdom of the Ages, s. 18-9). Toto nové skryté pořadí tedy není Mathersovým vynálezem, ale spíše opětovným objevením skutečného esoterního řádu, který ztělesňuje 78 tarotových karet.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality