V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot

Hierofant - Velekněz - Tarot
I když lze jasně vysledovat začlenění čtyř variant písmene Vav, druhé hlavní vodítko v tomto klíči je stylizovanou formou astrologické značky pro znamení Býka (tj. kruhu korunovaného srpkem měsíce s hroty obrácenými vzhůru), kterou možná...
Zobrazen: 6791x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Kabala připisuje Hierofantovi hebrejské písmeno Vav

které přísluší Býku, druhému znamení zvěrokruhu. Tento skrytý klíč Waite zapojil takto:
Zatímco Klíč IV jakožto Berana Waite symbolicky zobrazuje zcela jednoznačně, u Klíče V jeho zvěrokruhová symbolika už není tak průzračná. Waiteovým záměrem je ztvárnit na této kartě pár konkrétních náznaků a množství dalších menších vodítek pak roztrousit po všech 22 kartách velkých akán, aby mohl ten, kdo je bude studovat, řešit tajný řád tarotu, jsa k tomu vybaven astrologicko aecedními spojitostmi, jež nalezne v Sefer jecira.


Každá karta má ve svém plánu nějaké vodítko, které ukazuje na její skutečnou přirozenost. Některé karty jsou však mnohem výmluv-nější než jiné. Podíváme-li se zpět na prvních pět klíčů, shledáme, že Klíč 0 a Klíč I obsahuje pouze nepřímé zpodobnění těchto skrytých astrologických vodítek, zatímco Klíč II, III a IV tato tajná vodítka zobrazuje zcela jasně:
 • Klíč II = Luna = Srpek měsíce u jejích nohou
 • Klíč III = Venuše = Symbol Venuše na jejím štítě
 • Klíč IV = Beran = Beraní hlavy na trůně

U Klíče V se s těmito kódy setkáváme pouze na vedlejší rovině. V tomto obrazci najdeme čtyři různé podoby hebrejského písmene Vav, jež tomuto klíči vládne, které potvrzují Klíč V jakožto písmeno Vav a potažmo také jako zvěrokruhové znamení Býka:

Prastará rytá podoba hebrejského písmene Vav připomíná písmeno Y ve tvaru jha. Tento tvar mají žluté šerpy nebo jha, jimiž jsou přepásáni oba ministranti v popředí. Můžeme ho rozeznat i v bílé Hierofantově štole. Písmeno Vav má v soustavě Zlatého úsvitu trojí transliteraci do latinky, a sice písmeno U, V a W. Tato písmena, tedy další podoby Vav, jsou včleněna do Waiteova zpracování Klíče V:

U - lze vidět v hlavicích obou sloupů po stranách Hierofanta
V - vidíme v římské číslici, která je přiřazena tomuto klíči, nad hlavou Hierofanta
W - lze rozeznat v ozdobě, která tvoří vrcholek Hierofantovy koruny. Je přímo pod římskou číslicí
V - a překrývá ji vrcholek Hierofantovy tiáry.

I když lze jasně vysledovat začlenění čtyř variant písmene Vav, druhé hlavní vodítko v tomto klíči je stylizovanou formou astrologické značky pro znamení Býka (tj. kruhu korunovaného srpkem měsíce s hroty obrácenými vzhůru), kterou možná nebude tak snadné rozeznat.


Toto znamení je vepsáno do oblouku v opěradle trůnu. Je po obou stranách trůnu v rovině Hierofantových uší. Sestává ze dvou kroužků s tečkou uprostřed, umístěných v zalomení oblouků. K oběma kroužkům jsou šikmo připojeny srpky měsíce a spojení kruhu a srpku je grafickým symbolem Býka.¨


Pokud jde o barevnou symboliku, pak podle Zlatého úsvitu je červeno oranžová barva Hierofantova roucha a tiáry správným atributem hebrejského písmene Vav jakožto Býka. Planetárním vládcem Býka je Venuše, kterou symbolizují květinami vyšívaná zelená roucha neofytů. Planetární povýšení v Býku patří Luně, kterou symbolizuje modrá barva vnitřního Hierofantova roucha.

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

 • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
 • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
 • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
 • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
 • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
 • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
 • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
 • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality