Agapé nepodmíněná láska

Agapé esoterika
 2
Svým vnitřním postojem vytváříme veškerou svou realitu. Žádný milující člověk nemůže být současně lhostejný. Pokud se člověk naladí na Lásku, nestává se automaticky euforickým, ani ho neprohlásí za svatého. On sám se začne cítit dobře.
Zobrazen: 16934x   příspěvků: 2   20. 1. 2012, aktualizováno: 20. 1. 2012

Agapé je všeobjímající, nepodmíněná, bezpředmětná láska

Jde o slovo pocházející z řečtiny. Řečtina zná několik výrazů pro lásku: Éros – láska vášnivá, toužící, Philia – láska přátelská, Agapé – láska všeobjímající, Storgé – starostlivost, něžný vztah založený na dlouhodobé oddanosti, používaný hlavně pro mateřskou lásku, Mániá – mánie, posedlost, láska vlastnická, žárlivá, závislá.

Obecně člověk lásku dělí na podmíněnou a nepodmíněnou

sobeckou a nesobeckou. Otázkou je – zdali podmíněná láska doopravdy Láskou je. Pro běžného člověka láska znamená lásku partnerskou, přátelskou nebo rodinnou. Milujeme jiného člověka, protože se nám líbí, protože je nám sympatický, je pro nás přitažlivý, něco pro nás dělá. Milujeme svoje děti, protože jsou naše a ze stejného důvodu milujeme své rodiče. Přirozeně se vyhýbáme lidem, které nemilujeme, kteří se nám protiví, jsou nám nesympatičtí, nic pro nás nedělají, ublížili nám, nelíbí se nám, nebo třeba nám jen nevoní… Vše s podmínkami – podmíněná láska, láska ohraničená. Budu Tě milovat, když budeš takový/á nebo makový/á, když uděláš to nebo neuděláš ono… Jinak tě milovat nebudu. Toto je běžný postoj lidí k „lásce“. Sama o sobě asi podmíněná láska hříšná není...

Podmíněná láska ale nenaplňuje

Nejde jí vůbec srovnávat s Láskou všeobjímající. Agapé je výraz pro lásku nepodmíněnou, lásku všeobjímající, lásku nehynoucí, lásku bezpředmětnou, lásku k čemukoliv, vycházející z Boha jako podstaty všeho, procházející vším živým i neživým, člověkem, vesmírem i Bohem. Agapé je láska, která je současně zdrojem i cílem. Prochází vším, i láskou erotickou a přátelskou. Stejně jako větší obsáhne menší. Křesťanství udělalo z pojmu Agapé výraz pro křesťanskou – svatou – lásku. Agapé se tak stalo křesťanským teologickým pojmem, který označuje lásku Boha k lidem, lidí k Bohu i mezi sebou. Láska je podle Ježíše nejdůležitějším přikázáním: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci. (Bible) Agapé ale ve své podstatě křesťanství objímá a přesahuje, zahrnuje vše – nejenom křesťanství.

Všeobjímající láska není primárně jen láskou mezi dvěma lidmi

Jde o formu lásky nezávislou na osobách, na okolnostech, objektech a podmínkách. Mít rád láskou všeobjímající od člověka nevyžaduje, aby byl světcem nebo spasitelem. Člověk nemusí ani meditovat ani vizualizovat ani „otevírat srdeční čakru“ ani se nemusí modlit od rána do večera. Vše je mnohem prostší. Každý člověk se může naučit milovat lidi, svět i vesmír všeobjímající Láskou. V podstatě to znamená milovat Lásku. Láska je jádrem bytosti každého člověka, Láska je Bohem a Bůh je Láskou. Jde v podstatě o vibraci – čím víc člověk vibruje Láskou, tím méně vibruje vším nižším. To, jak člověk prožívá vnější svět je nejvíce ovlivněno úrovní vibrací jeho emocí. Pokud emoce jsou v rovině laskavé, pak i prožívání je lepší – jak pro samotného člověka tak pro okolní svět. Podle zákona rezonance pak reaguje svět i celý vesmír událostmi, které působí laskavě, pozitivně, konstruktivně. Lidi kolem reagují láskou, přátelstvím. Říká se: „jsme naladěni na stejnou vlnovou frekvenci“. Člověk je energetická bytost a to, co ze sebe vnímáme ve světě hmoty lze přirovnat k prstu prostrčenému přes díru v plotě. Vnímáme pouze ten prst, většinu naší skutečné přirozenosti nevidíme – zůstává za plotem – a právě ta je tvořena Láskou – neměnnou, nevyčerpatelnou, bez nároků.

Svým vnitřním postojem vytváříme veškerou svou realitu

Žádný milující člověk nemůže být současně lhostejný ani nemůže současně nenávidět. Pokud se člověk naladí na lásku, nestává se automaticky euforickým, ani ho hned neprohlásí za svatého. On sám se uvnitř sebe začne cítit lépe, vytváří kolem sebe lepší atmosféru naplněnou harmonií. Obecně si lidi myslí, ž