Telepatie a myšlenkové formy

Telepatie a myšlenkové formy
Takto nadaný subjekt má schopnosti pomocí telepatie se dozvědět o skutečnostech, které se nenalézají pouze na nějakém vzdáleném místu v prostoru, nýbrž také v nějakém....
Zobrazen: 11216x   28. 11. 2010

Telepatie je schopnost číst myšlenky druhých

a vědět, co se odehrává v jejich mentální úrovni. Pokud se to stane právě vám, respektujte, prosím, soukromí druhých a nechte si zjištěné poznatky pro sebe. Přenos myšlenek z jedné mysli do druhé není závislý na vzdálenosti subjektů ani na hmotných bariérách, pokud sedíte např. doma v obýváku nebo se nacházíte v podzemní garáži, prostor v němž se nacházíte nemá vliv na schopnost přijímat a vysílat myšlenky. Vnímání senzitivního subjektu může být přemístěno nejen na různá místa v prostoru, nýbrž i do různých bodů v čase. Takto nadaný subjekt má schopnosti pomocí telepatie se dozvědět o skutečnostech, které se nenalézají pouze na nějakém vzdáleném místu v prostoru, nýbrž také v nějakém časovém vzdáleném bodě (např. v minulosti). Prostorové i časové vzdálenosti jsou pro působení telepatie nepodstatné.

Schopností telepatie jsou nadáni nejen lidé, ale také zvířata

a další subjekty. Přenos myšlenek se nejčastěji odehrává formou vizuálních obrazů, symbolů, někdy také pomocí vnitřního zvuku. Některé myšlenky mohou být natolik intenzivní a jasné, že je relativně snadné přenést je na někoho bez použití mluveného slova. K této formě komunikace jsou někdy mimořádně vnímavá zvířata.

Někdy může činit potíže rozeznat, co jsou naše myšlenky a co myšlenky druhých. Obvykle nám v orientaci pomůže obklopit se ultrafialovým zářením.

Myšlenkové formy jsou masy energie

vytvářené intenzivní mentální aktivitou. Ta formuje kotouč energie, jež má svůj vlastní život a vůli. Jeho životnost je určována důkladností myšlenek, jimiž je tvořen, a silou, která e do nich vložena. Někteří lidé mají kolem hlavy řadu takových myšlenkových forem formovaných bdělým sněním, toužebnými úvahami, zlostí nebo soustředěným myšlením. Myšlenkové formy někdy opouštějí svého tvůrce a zdržují se v blízkosti osoby, jež je jejich tématem. Tato osoba tyto myšlenkové formy často přijímá za součást svého vlastního myšlení a podle toho upravuje svůj život. Myšlenkové formy mohou být negativního i pozitivního charakteru.

Bez ohledu na to, zda jsou kladné nebo záporné, však mohou narušovat vlastní myšlenkový proces ovlivněné osoby. Pokud cítíte, že vás ovlivňují cizí myšlenkové formy, představte si, že se obklopujete ultrafialovým zářením. Jestliže myšlenková forma pochází od někoho jiného vymizí a vy si na okamžik uvědomíte její zdroj. Pokud jde o vaší vlastní myšlenkovou formu, její síla vzroste, což vám umožní lépe s ní pracovat.

Vysílání myšlenkové formy ostaním

Někteří lidé vědomě vysílají myšlenkové formy k ostatním. Pokud cítíte, že jste jejich příjemcem, můžete vyslat sdělení v podobě myšlenkové formy oznamující vaše přání, aby s tím dotyčný přestal. Dalším příkladem je situace, kdy jste chtěli něco udělat a nemůžeme si vzpomenout, co to bylo. Možná jsme se pohybovali natolik rychle, že jsme myšlenkovou formu zanechali na místě, kde byla vytvořena. Pokud se vrátíme na místo, kde jsme se dané myšlence začali věnovat, můžeme se s myšlenkovou formou opět spojit a vzpomenout si, co že jsme to vlastně měli  v úmyslu udělat.

Jako další příklad poslouží moment, kdy myšlenkovou formu tvořenou myšlenkou na něco, co je třeba udělat, opustíme v blízkosti daného úkolu. Objeví se tam někdo jiný, zachytí myšlenkovou formu a úkol dokončí.

Člověk však může vnímat i podvědomě. V podvědomém srozumění, tedy ve stavu, kdy člověk vnímá nebo cítí to, co má druhý v podvědomí, ať již je to strach, podezíravost, obava nebo jiné emoce. Podvědomé srozumění souvisí s emocionální úrovní a hluboce skrytými věcmi z vnitřních světů. Protějšek si nemusí být těchto energií vůbec vědom. Osoba s tímto podvědomým srozuměním může o svém vlastním vnímání pochybovat, protože její protějšek mnohdy na základě podvědomé informace nejedná.

Podvědomí a člověk

Mnozí lidé jsou natolik odříznuti od svého podvědomí nebo se za jeho negativní náplň stydí tak, že tuto oblast výrazně blokují a předstírají, že neexistuje. Člověk, který podvědomí vnímá, o sobě nesmí pochybovat jen proto, že druhý nejedná podle jeho obsahu. V tomto případě je nejlepší otevřená mysl a zavřená ústa.

Příležitostně dochází ke zjevení myšlenkového konceptu. Vysvětlit celý obsah myšlenkového konceptu může zabrat půl hodiny nebo i hodinu. Jen člověk s dostatkem volné energie je schopen fungovat a základě pojmové neboli konceptuální mysli.

Úrověň uvědomění - podstata myšlenek

Vysokou úroveň uvědomění představuje schopnost vycítit podstatu něčích myšlenek, živých bytostí, duchovních bytostí a tak dále. Pochopit podstatu něčeho znamená znát to do nejmenších podrobností tj. oč jde, k čemu to slouží a jaká je pravá vnitřní povaha věci. Pochopit podstatu lidské bytosti znamená vědět, kdo to je a oč mu jde. Obtížně se to realizuje, pokud nejste v dokonalém souladu se svou vlastní odstátou – kdo doopravdy jste a oč vám jde? Na mentální, popisné úrovni sami sebe ve skutečnosti poznat nemůžete. Pokud se chcete plně poznat, musí to proběhnout právě na úrovni podstaty. V tomto vnímání jde o vyšší formu intuice.

Mimomyslyslové vjemy - telepatie a myšlenky

Existuje mnoho způsobů příjmů mimosmyslových vjemů, telepatie je jedním z nich. Tím jak trvale vysíláme myšlenky, pocity nebo energii do atmosféry, podobáme se rozhlasovým vysílačům. Někteří lidé jsou silnějšími vysílači než druzí a jiní zas dokážou energii lépe nasměrovat a více si to uvědomují, ale vysíláme skutečně všichni. Zrovna tak připomínáme i přijímače. Přijímáme rovněž nepřetržitě. Někteří lidé, se naučili uzavírat auru tak, aby toho tolik nezachytávali, a většina z nás to řeší zablokováním svých schopností vnímat. Leckdy se tak bráníme emocionálnímu utrpení, zároveň se ale zbavujeme možnosti leccos pochopit.

Jak rosteme a vyvíjíme se, jsme všichni povolání žít ve vyšším vědomí. Není možné duchovně se rozvíjet a nerozvíjet přitom také tyto vjemy. Jsou zkrátka součástí našeho životního prostoru, a proto k nim dochází a bude docházet. Každý má potencionál, jen u někoho je více rozvinutější.

© PannaCz.com Noetika - zpracovala JanDy


Zdroj: PAULSONOVÁ, G.L. Meditace jako spirituální technika. Praha:Beta, 2005. ISBN 978-80-7306-275-0

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality