Esoterická knihovna Akáša

Krása života.
 234
Přirozeně se lidé chtějí vydat cestou vysoké frekvence duchovna a často zvolí v MINVOT jednodušší cestu nízké frekvence duševna. Dnešnímu člověku se dívá snáze dolů na hmotu než nahoru k moudrosti. Každý si asi položí otázku „kam vlastně patří“...
Zobrazen: 12230x   příspěvků: 0   22. 2. 2008, aktualizováno: 27. 1. 2014

Božská paměť se v literatuře nazývá více jmény

V telestézii se jedná o ALEF, Dr. Rupert Sheldrake z univerzity v Cambridge ji nazval morfickým paměťovým polem, Břetislav Kafka použil jméno Boží deník a ve východní filosofii se můžeme setkat s knihovnou Akáša. Člověku je známá od počátku věků.

Jedná se o informační pole, o paměť UNI

Jsou v ní zaznamenány kolektivní paměti

 • společenských skupin
 • živočišných druhů
 • a to také ve svých JINS (jednotlivinách)
 • a dále veškeré procesy ve všech časových a prostorových rovinách

Dosah ALEF

je napříč celým SUPERUNI včetně veškerých MOT (TMOT, TAMOT, LEMOT atd. - hmot) Citliví jedinci se dokážou do některé z úrovní ALEF dostat spontánně a informace dále transformovat ve formě intuice, vnuknutí. Vědci přináší převratné objevy, které posunují lidské poznání v před, případně jim pomáhá objevit fragmenty pamětí zapomenutých kultur a civilizací BYTS HOM, BYTS příbuzných civilizací, ale také informatiku týkající se pochodů napříč celým uspořádání UNI (Universa).

Esoterická knihovna Akáša

Ezoterici znají situaci, kdy vstoupí do knihovny ve které mohou číst v knihách z kterých si mou odnést pouze tolik kolik umožňuje jejich vyspělost. Někdy je také možno vyslechnout intenzivní proud informací ze kterého je člověk, ale opět schopen přijmout pouze tolik kolik umožňuje jeho STEM (systém), uspořádání, SOR (stupeň organizovaného řízení) atd.

ALEF neustále žije

v mohutném toku informací stabilní jako jeden z principů UNI a přitom v pohybu jako součást NORVUS a BEARISE. Při pohledu na ALEF je možno spatřit obrovský proud světla a velké množství dalších vedlejších barevných paprsků, kolující jako nervová a kardiovaskulární soustava HOM. Člověk, který se dostane ať již vědomě, PODV nebo NADV může pocítit nejvyšší poslání BYT HOM. Poslání, kdy si uvědomuje svůj domov.

Morfické pole

které je součástí ALEF má podobně jako srdce člověka dva proudy. Jeden proud je návratem s PLARIS (symbolicky jako okysličená krev) a jeden je vzdálením se (symbolicky jako odkysličená krev). Přílišné vzdálení se od ZOD (zdrojového bodu) BEARISE pociťuje člověk jako smutek DUO (duše).

Peklo

Před 2 000 lety jej (vzdálení se od ZOD) církev nazvala peklem a míru tohoto smutku a strachu, který se často přemění ve zlobu a vztek nemůže zmírnit ani přítomnost dalších takto smýšlejících pohasnutých duší. V životě MINVOT (časného žití) nám je dána k dispozici síla ERON-a a EROT-a, která je často špatně pochopena a je jí plýtváno chaotickým směrem. V zásadě tedy lze vnímat lidi na ty, kteří putují v proudu Sefirického stromu jako list, který padá ke kořenům a na lidi, kteří se vracejí ke světlu jako jeho obohacení a rozvoj.

Cesty k ALEF

Základní druhy morfických polí

 • Cesta virtuálního chaosu

Některé jsou virtuálním chaotickým hologramem a slouží podobně jako trenažér k odhalování barvitosti možností zastíněného lidského myšlení. Jsou jakési slepé ramena pokusů a omylů lidského myšlení pod vlivem dalších elementů například drog, alkoholu apod.

 • Cesta nízké frekvence duševna

Tento prostor vytváří imunitní systém pro hlavní vysokofrekvenční morfické pole. Testuje již existující systémy tím, že postupuje po životní linii zpětně. Zajišťuje zánik nedokonalých a málo stabilních STEM. Nejvíce ovlivňuje prostřednictvím DUCH (duševna) oblast PODV člověka. V nízké frekvenci se nachází také esoterici, kteří nedokázali přejít tkz. Strážkyni prahu – Sfinx. Snaží se vracet člověka ke svým „pozlaceným okovům" tohoto světa, protože vášeň je silnější než strach. Nízká frekvence morfického pole je vyhrazena BYTS, které se nedokážou vážně zabývat gnoseologickým poslání a nejsou schopni se vzdát mnoha požitků tohoto světa, které pomocí astrálních vírů lidských vášní ovlivňují jejich životní cesty. Dokud bude v MINVOT za hmotou vášeň, bude s ní člověk stále bojovat a nikdy ji nebude opravdově chápat. Jsou zde zakotveny vlastnosti jako manipulace, diktatura, likvidace, spasitelství, mesiášství, sektářství, vychytralost, egoismus, závist, božský syndrom a pocit neustálého hladu po moci, majetku apod. Záměry jsou uskutečňovány pomocí např. BYTS ZAT, PARBS atd. Nízkofrekvenční morfické pole je vlastní BYTS s PO (PO - polarita čistoty srdce) nižším než -10/20 (viz. tabulka).

Jednoduchá tabulka PO - polarity čistoty srdce

 

-10/32
Světec. Pro život v MINVOT složitá poloha díky absenci schopnosti se bránit. Nutná vlastnost pro pozitivní vazbu s BYTS vyšší duchovní úrovně NES (nesmrtelna). Pro esoterika poznávajícího Universum je důležité mít tuto vlastnost alespoň jako vnitřní jiskru své duše.
-10/25 Optimum, přiměřená polarita. Solidnost, dobrý člověk na, kterého je spolehnutí. Nezradí. Člověk, který od srdce rád pomůže. Má zájem o život a jeho krásu. Váží si rodiny, partnerství, člověka a planety, která mu byla dána. Člověk, o kterého se můžeme opřít.
-10/22 Když se nenajde dostatek vůle, vypadá člověk jako slaboch, ustupující před tím co ví, že není dobré. Jinak je s takovými lidmi dobře, dobrota z nich vyzařuje.
-10/20 Velká ostražitost k lidem a věcem, které nezná. Omlouvá vlastní poklesky. Zvažuje vlastní prospěch.
-10/17 Velká pozornost k vlastním zájmům. Schopnost tiše vycouvat z bojiště, bez ohledu na spolubojovníky, kteří tam zůstali. Vychytralost. Někdy smečkovitost.
-10/15 Vysoká vychytralost. Systematičtější a strategičtější postup. Krutější vychytralost.
-10/13 Bezohledná vypočítavost. Způsobuje škodu i bez vlastního prospěchu.
-10/11 Lze očekávat to nejhorší. Manipulátor.
-10/10 Lze očekávat ještě horší než to nejhorší. Diktátor.
 • Cesta vysoké frekvence duchovna

Tkz. osvícenecká nebo také duchovní cesta. Rozvíjí hlavní morfický proud v rámci života a rozvoje v harmonii s A6. Zdokonaluje se vůči zpětnému nízkofrekvenčnímu morfickému poli, které by církev nazvala zlem. V pojetí telestézie je vysokofrekvenční morfické pole zárukou zkvalitnění STEM (systému) na základě symbolického trojúhelníku rovnováhy (šalamounova pečeť) krása, dobro, pravda – tvořící SUB láska tak jak známa andělům. Nízkofrekvenční pole je vždy o stupeň podřízeno vysokofrekvenčnímu poli, které je zárukou řádu. Je zakotveno v NADV člověka a je nejvíce ovlivňováno DUO (duchovní STEM BYTS). Vysokofrekvenční morfické pole je vlastní BYTS s PO vyšším než -10/20 (viz.tabulka). Záměry jsou uskutečňovány pomocí BYTS BEARISE.

 • Cesta k duchovní rovině je strastiplná, ale přináší člověku nejvyšší pocit naplněnosti jaký je schopen procítit celou svou BYTS.

Jak poznám kam kráčím

Přirozeně se lidé chtějí vydat cestou vysoké frekvence duchovna a často zvolí v MINVOT pro jednotlivce i kolektiv jednodušší cestu nízké frekvence duševna. Dnešnímu člověku se dívá snáze dolů na hmotu než nahoru k moudrosti. Každý si asi položí otázku „kam vlastně patří“, ve kterém poli je více doma. Je to jednoduché.

 • Máte-li pocit, že chcete bojovat za to, co vlastníte ve hmotě (peníze, moc, hmotný majetek, svůj čas, protože ten vám to vše může vzít), jste pyšní na to, co jste v životě získali, potom je vám bližší nižší frekvence morfického pole.
 • Jestliže víte, že nejcennější co člověk vlastní je svoboda tvorby v rámci pravidel UNI (Universa), uvědomujete si krásu TALSN (talentů k životu), vážíte si moudrosti, která se ve vás stále vyvíjí, uvědomujete si svoji BYTS jako součást celku UNI, která není ve vašem majetku, ale jste hrdí na světlo, které v sobě nesete jako zdroj BEARISE, nevnímáte čas jako něco zlého, ale jako radost z budoucnosti – potom vítejte ve světě světla.

Tvarové zářiče

Asi neznámější tvarový zářič v telestézii jsou atlantské runy na faraónském prstenu, egyptský ANKH, v křesťanství se jedná o kříž a jistě si každý vybaví také symbol fašismu SS, obrácené runy jako ručičky smrti. Tvarový zářič je navigací, něco jako semafor univerza, který dané informace může zesilovat nebo naopak oslabovat. Znalosti tvarových zářičů jsou hojně využívány v architektuře (kostely, pyramidy ad.), ale také v ezoterice, magii, přírodních léčbách i v telstézii.

Tvarové zářiče lze rozdělit na

 • pasivní zářič – přírodní
 • přírodní lokalita, která je energeticky standardně latentní a je aktivována přítomností BYTS určitého uspořádání.
 • pasivní zářič – technický
 • uměle vyrobený zářič, který je v ABS (abces) stavu a je aktivní pouze při styku s BYTS určitého uspořádání.
 • aktivní zářič – přírodní
 • přírodní lokalita, která stabilně, případně v určitých časových makrech vysílá pro člověka pozitivní nebo naopak negativní (např. geopatogenní zóny) záření.
 • aktivní zářič – technický
 • uměle vytvořený zářič, který systematicky vyzařuje do svého okolí pozitivní (například ZVARIS - vodní zářič) nebo negativní záření. Tvarové zářiče jsou také talismany, které působí prostřednictvím tvarových uspořádání (runy, znaky apod.) Jejich působnost je především EX (explicitní) na rozdíl od amuletů, které jsou orientovány na ochranu IM (implicity).
 • Talisman – aktivita směrem od SUB – obrana
 • Amulet – aktivita směrem k SUB – ochrana

Pozn. Často se uvádí rozdíl mezi amuletem a talismanem v tom, že talisman je uměle vyrobený, zatímco amulet je přírodní. Tento názor pramení z neznalosti tématu a je mylný.

Propojení tavarových zářičů na Zemi

V historii člověka došlo k budování architektonických staveb, které na sebe navazují a měli vytvořit jakou si obdobu dnešního internetu. Jedním s těchto bodů byla také Praha budovaná za Karla IV. Hlavním cílem bylo oddělit tvarově morfické pole „pohanské“ od křesťanského a tím zajistit pokrok lidstva. Tento plán byl narušen počátkem husitských válek. Potrhaná tvarová hráze začala uvolňovat staré síly vyhynulých kultur i vyvržence z jiných světů tak jak je známe například ve formě PARBS (psychopatických PARB BYTS).

Morfické brány

 • Otevírají se v člověku buď jako forma osvícení – vysokofrekvenční m. pole
 • nebo jako forma posednutí – nízko frekvenční pole.

Johanka z Arku

Příkladem osvícení je například Johanka z Arku, která jako vesnická dívka kolem roku 1428 dokázala ovlivnit francouzského krále a zvrátit bitvu u Orleans. Člověkem, který ji objevil, byl maršál Gilles de Rais ze staré francouzské rodiny. Dokázal rozpoznat v mladičké dívce mocného Egregora prostřednictvím, kterého došlo ke zvratu na bitevním poli. Další bitva se odehrála v duchovní sféře, kdy v době již probíhajících husitských válek došlo k vítězství i zde a Johanka byla roku 1431 upálena. Maršál de Rais se po Johančině upálení byl pohlcen nižším morfickým polem jakožto pokřivený člověk. Zavrhnul ženu, byl vyhnán od královského dvora. S inteligentního, vzdělaného člověka se stal sexuální deviant a vrah, který neskutečně krutě usmrtil přibližně 140 dětí. Padnul do „Faustovy“ propasti, kterou sám líčil.

Čachtická paní

V naši historii je asi nejznámější Čachtická paní (Alžběta Báthoryová) – narozená 1560, která usmrtila a umučila téměř tisícovku mladých dívek. Všechny tyto krvavé orgie jsou způsobeny nedostatkem energie starých božstev a temných BYTS – duchovních BYTS starých civilizací. Nedostatek modliteb, které v minulosti vyživovali tyto BYTS způsobil krveprolití způsobené jejich touhou po doplnění energie. K odhalování těchto „konkurenčních“ BYTS a jejich stoupenců byla zřízena svatá inkvizice, která, ale zároveň i množstvím nevinně popravených lidí zvyšovala energetiku křesťanské církve. Církev si byla dobře vědoma symbolu „oběti“ a významného silového potenciálu, který z něj plyne. Konkurenti církve jako Albigenští, Kataři, Manichejci, Pantheisté, středověcí gnostikové a čarodějové se střetli se středověkou křesťanskou církví.

Proč církev vede takový boj? Ať si přeci každý věří v co chce…

Odpověď je jednoduchá. Každé společenství vytváří tkz. Egregor, duchovní bytost, která je tím silnější, čím do ní jde více energie. Čím kvalitnější, technologicky vyspělejší napojení do morfického pole, tím silnější Egregor. Čím však vzniká více menších Egregorů, tím je ten původní slabší. Církev byla v minulosti potřísněna velkým množstvím krve a i z jejich vlastních řad se odklonili některé skupiny, kteřé chtěli vrátit původní čistotu křesťanské církve – patří sem především templáři, rosekruciáni, zednáři.

Války

Jedním z důvodů válek je náboženství. Nejde o majetek. Není to pře člověka s člověkem, ale boj o věřící, kteří mohou dodávat tolik potřebnou potravu, tolik potřebnou energii pro své Egregory. Energie je načerpávána prostřednictvím umírajících a ve válce trpících. Některé náboženství se tím ani netají – například Islám. Ten dokonce vyhradil svým vojákům zvláštní výsadní místo v posmrtném ráji. Je to stejné jako říci „tvá šelma tě bude milovat a to i po tvé smrti kdy tě sní a budeš s ní moci jísti další krve k sycení nekonečného hladu“. Je to problém všech Egregorů, kteří přijali sycení prostřednictvím krve svých objetí, místo prostřednictvím inteligence a moudrosti.

Praha jako hlavní město světa

1462 byla podepsána Charta všeobecně mírové unie křesťanských evropských států (dnešní EU). Počítalo se i s připojením Turecka a vzniklo by tak společenství kříže, kalichu, kosého kříže a dokonce i muslimského srpku. Jednalo se o celý tehdy známý svět. Amerika byla objevena o pár desítek let později. Nakonec celé jednání zkrachovalo jelikož církev dokázala vyslat své zástupce ke všem panovníkům a tak postupně rozložit celé jednání. Hlavním městem tehdy známého světa se měla stát Praha. Ještě dnes lze najít v Praze místa, které obsahují aktivní i neaktivní zářiče. Jedním z takových je například i Vyšehrad, který byl aktivován právě PannaCz.com jako jeden z PYLONS - VAN.

Geomantický rituál

Jedním z přírodních zářičů, které byly aktivovány v minulosti a existují o něm písemné zmínky je geomantický rituál krále Artuše, který jako potvrzení své vlády nad Anglií provedl tkz. vytažení meče Exkalibur ze skály. Uvolnil tak zemskou sílu, které říkali tehdejší mágové Dračí síla. Nalézáme zde paralelu s uspořádáním SOR 32.X INT Drak. Meč – nebo-li KOH (zámek) tak dle legendy mohl uvolnit pouze člověk s minimálním uspořádáním SOR 32.X INT.

Neviditelná smyčka

Velice inteligentně přistupovali k ovládání morfického pole Habsburkové, kteří nenápadně budovali naoko nenáboženské budovy ve formě letohrádků s loveckých zámečků po obvodu země, které nevadili ani protestantům ani katolíkům. Vytvořili si tak nenápadnou energetickou síť, která se následně začala velice silně utahovat kolem celého českého národa.

Tvorba super člověka

Jako jeden z nejznámějších příběhů je situace kolem smrti císaře Maxmiliána II. Při pohřbu šel jeho syn Rudolf II v průvodu a náhle nastala panika a celý smuteční průvod se v šíleném strach rozutekl. Zůstal pouze Rudolf II s tělesnou stráží. Trvalo několik hodin než se začali lidé vracet. Co se vlastně stalo? Celý průvod vstoupil do morfického proudu bytosti BĚS-a, která hledala spojence na, kterého se může napojit. Bylo to období strachu, období Bartolomějské noci, kdy bylo vyvražděno několik set lidí odpůrců Říma, období Drákuly, období, kdy se snažili aktivovat orfické pole doby bronzové, doby nenasyceného býka a jeho touze po energii.

Oživení Golema

Právě tyto události vedly zasvěcence, kteří si uvědomovali hrozící nebezpeční k povolání, aktivaci či oživení tkz. Golema. Člověka, který je schopný vnímat mnohost světů, který dokáže realizovat proměnu hmoty, člověka, který dokáže komunikovat s bytostmi s jiných světu a to i těch paralelních. Člověka stvořeného ze základních elementů vesmíru, super člověka. V telestézii jej nazýváme PANURGOS. Nejvyšší stupeň, kterého lze v telestézii dosáhnout.

Kepler jako esoterik astronomie

Jedním ze známých telestétů v historii je také astronom Kepler, který trpěl epilepsií, jeho matka byla souzena za čarodějnictví a měl silnou poruch zraku. Byl znám tím, že své dílo doplňoval vždy po záchvatu, kdy horečně doplňoval velké množství poznámek. Je ukázkou člověka, který se dostal do morfického pole prostřednictvím nemoci a pomocí vize telestéta přenášel morfické informace na hmotné světlo.

 

Z přednášky PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality