Mozkové hladiny

Informace.
Náš mozek pracuje v určitých chvílích na určité frekvenci, přirozeně se to odvíjí od toho, co právě děláme a čím se zabýváme. V podstatě můžeme stav mozkových frekvencí rozdělit do pěti kategorií, tedy do čtyř hladin a jedna z nich má dva stupně.
Zobrazen: 23626x   příspěvků: 0   26. 10. 2009, aktualizováno: 27. 1. 2014

Hladina Gamma (stav rozčílení)

do tohoto stavu nás přivádí stres, tedy vlastně bychom mohli říci, že tento stav mysli stres navozuje. Nastává během trémy, stresu všeobecně, během strachu před čímkoli, během vysoké fyzické aktivity. Mozek automaticky začne pracovat rychleji a čím rychleji pracuje, tím více se v nás potlačuje normální myšlení. Teďka myslím třebas že během vysokého psychického vypětí uděláme něco, čeho později litujeme. Jistě tento stav každý z nás zná :). Mozek se pohybuje ve frekvencích"33 - 20 Hz". 1 Hz = 1 cyklus za sekundu."33 - 20

Hladina Beta (normální stav)

tedy stav, ve kterém se nacházíme podstatnou část dne, když například něco děláme, prostě vše co je spojeno s naším normálním životem, zkrátka v této hladině se náš mozek nachází když obědváme, když si s někým povídáme, když jdeme po městě, když se díváme na televizi atd...Náš mozek pracuje na frekvencích"20 - 14 Hz". ""20 - Prostě a jednoduše jedná se o fyzickou aktivitu.

Hladina Alfa II (stav uvolnění, začínající relaxace)

takto se odborně nenazývá, pojmenování Alfa II jsem mu dal já abych ho rozlišil od jeho nižšího "brášky". Tento stav mysli začíná během postupného uvolňování a během odpočinku (fyzického i psychického). Dostáváme se do něj například když si čteme něco zajímavého, když sledujeme něco v televizi, co nás zajímá, atd...nebo prostě jenom když tak "nic neděláme" :o) Frekvence tohoto stavu čítá rozmezí"14 - 7 Hz". Nacházíme se v něm i během dne, kdy se lidově řečeno "zasníme".

Hladina Alfa I (hlubší uvolnění, relaxace)

pokračujeme-li v určitém smyslu slova v Alfě II, začne se automaticky prohlubovat a my se nacházíme v tzv. "Základní hladině", kterou je právě Alfa I. Je to stav mysli, ve kterém se nacházíme když usínáme a bezprostředně poté, když upadneme do lehkého spánku, nebo když se na něco více soustředíme. Činnost mozková jest "9 - 7 Hz". V tomto stavu se nacházíme při relaxaci a při meditaci.

Hladina Théta (spánek, hluboká meditace)

do tohoto stavu přejde náš mozek během klasického spánku, pokud jsme zběhlejší v meditaci, pak i při hluboké koncentraci se do tohoto stavu dostaneme "vědomě". Frekvence jsou "7 - 4 Hz". V této hladině žije například had.

Hladina Delta (nejhlubší spánek, počátek bezvědomí)

do tohoto stavu se dostaneme občas při velice hlubokém spánku, kdy nás lidově řečeno neprobudí ani rána z děla. Nacházíme se v něm například když jsme pod hlubokou narkózou, nebo pokud omdlíme a delší dobu nevnímáme okolí. Frekvence jsou "4 - 0.5 Hz".....Něco na zamyšlení - přemýšlejte, copak by se asi stalo, kdyby byla frekvence 0....he ? Nulová činnost mozku...

Název hladiny Frekvence Hz
Stav - rozpoložení
Typ hladiny
Gama 30-20 Rozčílení Vnější hladina
Beta 20-14 Bežný stav
Vnější hladina
Alfa II
14-7 Stav uvolnění
Přechod
Alfa I
9-7 Relaxace, spánek
Základní stav
Théta 7-4 Hluboký spánek
Vnitřní hladina
Delta 4-0,5 Počátek bezvědomí
Vnitřní hladina

Magická rovnováha hemisfér

Zajisté všichni víme, že mozek se dělí na dvě části - levou a pravou hemisféru. Každá hemisféra má svůj význam a řídí určité fyziologické a psychologické procesy. Co je smutné - ...inu, smutné je to, že většina lidí, kolem 90ti% používá výhradně levou hemisféru, kdežto pravou ne. To je právě chyba. Uvedu jak která hemisféra pracuje a na základě toho uvidíme, v čem se liší a proč je nutné v magii mít mezi těmito rovnováhu a někdy musí převládat ta pravá hemisféra.

Levá hemisféra

 • logické myšlení,
 • racionalita prostor a čas jazyk,
 • řeč objektivní komunikace,
 • práce s informacemi matematika,
 • analytické myšlení objektivní,
 • materiální, fyzický svět detaily polarita, dichotomie - dělení na části, jednotlivosti,
 • konflikty, rozdíly, separace, rozpory vnější, fyzické smysly.

Pravá hemisféra

 • myšlení v obrazech bez omezení prostoru a času,
 • vnitřní pocity a city (např. láska),
 • zkušenosti nabyté skrze imaginaci a vizualizaci subjektivní,
 • nehmotný svět jednotnost,
 • obecnost - co je společné celistvost, celkový, globální obraz stejnost, jednotnost invence, intuice, kreativita duchovní svět,
 • vnitřní pocity vnitřní smysly hudba, umění, víra.

Pokud se na toto podíváme z hlediska magie, a běžného dne, napadne nás, co která hladina při které práci znamená. Popíšu vše na sobě, pro přehlednost. Uvedu teďka něco ze své vlastní praxe. Budu tedy chvilenku dělat ukázkového panáčka.

Gamma hladina

do této hladiny se už nedostávám (podmíněno výcvikem), jen při výjimečných situacích (např. jako vedlejší produkt při nepovedeném cvičení atd...). Každý by se měl této hladiny snažit vyvarovat.

Beta hladina

občasný stav, já osobně se v něm nenacházím příliš často, tak 1/3 dne, jinak se udržuji tak na rozmezí alfy a bety. Je to opět dáno výcvikem, neboť se tímto udržuji v rovnováze. (Má to samozřejmě další souvislosti, pomáhá to odstraňovat stres a všechno kolem...). Děje se tak už v mém případě automaticky, instinktivně. Ale občas se nechám vyvést z míry, to ano :o)

Alfa II hladina

v této se nacházíme obvykle když třebas i konáme bezmyšlenkovitě nějakou mechanickou činnost, nad kterou nepřemýšlíme. Já se do ní dostávám kdykoli mám chvilku času. Pomáhá neuvěřitelně harmonizovat celou mojí podstatu, a uklidňuje,... doporučuji :)

Alfa I hladina

zde se nacházíme když třebas relaxujeme své tělo a přecházíme do meditace, a v ní i zůstáváme. Tento stav je u mě jen při meditacích nebo pokud dělám něco z magie co vyžaduje větší koncentraci (cvičení, sestavování rituálů, atd...)

Théta hladina

do této hladiny se tak často nedostávám, málokdy (když samozřejmě nepočítam spánek). Většinou při cvičeních, kde se ode mne požaduje hodně velké soustředění. Přestáváme zde už pomalu reagovat na okolí. V určitém smyslu slova snižují se fyzické smysly a naopak se probouzí psychická vnímavost atd...na astrální záležitosti.

Delta hladina

v této hladině se nepohybuji, neboť na to nemám dostatek dovedností a záměrně (vědomě) tento stav nenavozuji, jelikož to ani neumím.

Samozřejmě s hladinami souvisí náš fyzická a psychický stav a též naše zdraví

Čím nižší hladina, tím je to pro nás prospěšnější - ideální je alfa I. Pokus se naučíme vstupovat vědomě do této hladiny, znamená to pak, že si v ní můžeme s naším tělem dělat co chceme. Všeobecně platí, že "pobyt" v alfa hladině je pro nás lepší než spánek. Jsme-li v alfa hladině více než 15-20 minut, začíná náš organismus reagovat tak, že automaticky začne posilovat imunitu a začne "hojit" náš organismus. Je to přirozená reakce. Začne se nám automaticky doplňovat energie, atd...

Naopak pokud se většinu dne pohybujeme v gamma hladině

(stres atd..) je to pro naše zdraví velice škodlivé. Vzpomeňme si na astrální larvy, které tento stav podporují, na kterém se přiživují...

Zásadní rozdíl, který musíme brát v úvahu

je ten, že se sice nacházíme v těchto hladinách každý den, v alfě také, ale to jak obvykle člověk usíná, to je také samozřejmě alfa hladina, ale nemá velkou sílu pro obnovu organismu, protože se toto děje u netrénovaného člověka tak, že to nedokáže ovládat. Nedokáže logicky myslet v alfa hladině, a tudíž se svým tělem nedokáže udělat to, co by potřeboval, nemůže se zaměřit na konkrétní cíle, a tudíž je nutno se naučit vstupovat do alfa hladiny vědomě.

Malé cvičeníčko mozku - 40 dnů cvičení

pro zájemce uvedu malé cvičeníčko, na jehož základě by se měl umět dostávat do alfa hladiny vědomě a bez usnutí. Bude to trvat 40 dní, než se to naučíme, ale tolik času to zas od nás nevyžaduje. Pohodlně se usadíme, a budeme se snažit zklidnit své tělo co nejvíce tak, jak dokážeme. Nesmíme ale do té míry, abychom neusnuli. Pokud máme pocit, že jsem fyzicky i psychicky v pohodě, začneme se cvičením. To bude spočívat v počítání a v naší imaginaci .Budeme se tedy aspoň snažit potlačit nenásilně všechny myšlenky, na které náš mozek myslí. Až se jich "zbavíme", začneme počítat od 100-1. Tím způsobem, že si daná čísla představujeme. Nic než daná čísla. Časový odstup - 1 až dvě vteřinky mezi jednotlivými čísly. A takto budeme počítat následujících 40 dní - Během cvičení máme zavřené oči a panenky vzhlíží pod úhlem 20°.

 • prvních 10 dní - 100 až 1
 • dalších 10 dní - 50 - 1
 • dalších 10 dní - 25 - 1
 • posledních 10 dní - 10 - 1

Pokud 41ní den napočteme opět 100 až 1 stejným způsobem, ocitneme se v alfa hladině.

© Yw - PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality